Wczytuje Szkolenia
Znajdź szkolenie

Nawigacja Widokiem Wydarzeń

Nadchodzące szkolenia

Nawigacja Listą Wydarzeń

Listopad 2017
365 zł netto

Wybrane zagadnienia prawa pracy w szkolnictwie wyższym

20 listopada 2017 godz.10:00 - 15:00
KRAKÓW Hotel Europejski,
ul. Lubicz 5, Kraków, Polska
+ Google Map

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie ogólnego i szczegółowego poziomu wiedzy uczestników z zakresu nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy w szkolnictwie wyższym, a także wiedzy o dopuszczalności zawarcia umowy…

Dowiedz się więcej »
365 zł netto

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2017/2018

20 listopada 2017 godz.10:00 - 15:00
Białystok, Hotel Silver,
ul.Kopernika 97, Białystok,
+ Google Map

Cel szkolenia: Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie od 01.01.2018 r.        Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane…

Dowiedz się więcej »
355 zł

System Informacji Oświatowej

20 listopada 2017 godz.10:00 - 15:00
OLSZTYN Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Plac Generała Józefa Bema 3, Olsztyn, Polska
+ Google Map

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Mgr Olga Gilewicz Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, edukator w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie    Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników zasadami przetwarzania…

Dowiedz się więcej »
365 zł os netto

Administracyjna zmiana imion i nazwisk obywatela polskiego w kraju i za granicą

21 listopada 2017 godz.08:00 - 17:00
Białystok, Hotel Silver,
ul.Kopernika 97, Białystok,
+ Google Map

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kierowników urzędów stanu cywilnego i pracowników ewidencji ludności w urzędach gmin oraz pracowników wydziału spraw obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego.              Informacje…

Dowiedz się więcej »
475 zł/os

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ – kiedy możemy wydać decyzję; jak wygląda sądowa kontrola, wzory pism

21 listopada 2017 godz.10:00 - 15:00
Częstochowa, Hotel Mercure,
ul. Ks. J. Popiełuszki 2, Częstochowa, 42-200 Polska
+ Google Map

Celem szkolenia jest skupienie się na aspekcie odmowy udostępnienia informacji publicznej, sądowej kontroli tego procesu, oraz zasad formułowania odpowiedzi na skargi. Przedstawione zostaną wyniki analizy orzeczeń administracyjnych w tym zakresie.…

Dowiedz się więcej »
345 zł netto

Najczęściej popełniane nieprawidłowości w finansowaniu i ewidencji majątku trwałego w jednostkach sektora finansów publicznych

21 listopada 2017 godz.10:00 - 15:00
LUBLIN Restauracja „Fiesta”,
ul. Bolesława Prusa 8, Lublin, Polska
+ Google Map

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:  wieloletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego, Kuratorium Oświaty w Warszawie na stanowisku Głównego Księgowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisku…

Dowiedz się więcej »
770 zł netto

WYPEŁNIANIE FUNKCJI INSPEKTORA W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS PO 25 MAJA 2018 ROKU?

21 listopada 2017 godz.10:00 - 22 listopada 2017 godz.15:00
Gdynia, Biurowiec „Akwarium”,
ul. Czechosłowacka 3, Gdynia, 81-336 Polska
+ Google Map

KOMPLEKSOWE  WARSZTATY DLA ADO, ABI ( INSPEKTORÓW), ASI   Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań…

Dowiedz się więcej »
370 zł netto

NADCHODZĄCE ZMIANY USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

22 listopada 2017 godz.09:00 - 15:00
Warszawa, Central Tower,
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa,

NADCHODZĄCE ZMIANY USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM –    kwota wyłączona spod egzekucji oraz nowe zasady ustalania kosztów egzekucyjnych –    Rejestr Należności Publicznoprawnych jako forma zabezpieczenia interesów fiskalnych wierzyciela –    Zastaw skarbowy…

Dowiedz się więcej »
370 zł netto

OPŁATA „ŚMIECIOWA” PO 4 LATACH OBOWIĄZYWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

23 listopada 2017 godz.09:00 - 15:00
Warszawa, Central Tower,
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa,

OPŁATA „ŚMIECIOWA” PO 4 LATACH OBOWIĄZYWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI –    Nadal występujące problemy i wątpliwości –    Stosowanie ulg w spłacie opłaty –    Rygor przestrzegania prawa podatkowego –    Bieżące problemy oraz…

Dowiedz się więcej »
365 zł netto

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW

23 listopada 2017 godz.10:00 - 15:00
Warszawa, Central Tower,
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa,

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW PRAWA   Prawa i obowiązki Gminy. Program mieszkanie +, a eksmisja lokatorów. Najem instytucjonalny lokalu w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości PROWADZĄCY: radca prawny…

Dowiedz się więcej »
+ Export Listed Events