zaproponuj szkolenia

Pełna lista szkoleń otwartych

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - ZAPLANUJ SZKOLENIE U SIEBIE

nadchodzące szkolenia

Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk
16 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk, 16 październik 2019
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Wrocław
16 październik 2019
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Wrocław, 16 październik 2019
Samorządowe finansowanie oświaty
Warszawa
16 październik 2019
Samorządowe finansowanie oświaty
Warszawa, 16 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Kielce
16 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Kielce, 16 październik 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wrocław
16 październik 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wrocław, 16 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Gdańsk
16 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Gdańsk, 16 październik 2019
Dokumentacja kadrowa 2019
Warszawa
17 październik 2019
Dokumentacja kadrowa 2019
Warszawa, 17 październik 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
17 październik 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 17 październik 2019
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
Warszawa
17 październik 2019
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
Warszawa, 17 październik 2019
SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źród...
Poznań
17 październik 2019
SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źródła finansowania lokalnej edukacji, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków.
Poznań, 17 październik 2019
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJACE N...
Łódź
17 październik 2019
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJACE NAJNOWSZE ZMIANY
Łódź, 17 październik 2019
Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzona inwentaryzacja w jednostkach budżetowych i jej wpływ na spra...
Warszawa
18 październik 2019
Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzona inwentaryzacja w jednostkach budżetowych i jej wpływ na sprawozdania finansowe
Warszawa, 18 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok
18 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok, 18 październik 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zielona Góra
18 październik 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zielona Góra, 18 październik 2019
Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły
Warszawa
18 październik 2019
Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły
Warszawa, 18 październik 2019
Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Warszawa
18 październik 2019
Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Warszawa, 18 październik 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Wrocław
18 październik 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Wrocław, 18 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Gdańsk
18 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Gdańsk, 18 październik 2019
Statut szkoły i placówki publicznej
Olsztyn
18 październik 2019
Statut szkoły i placówki publicznej
Olsztyn, 18 październik 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa
21 październik 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa, 21 październik 2019
Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)
Bydgoszcz
21 październik 2019
Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)
Bydgoszcz, 21 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Wrocław
21 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Wrocław, 21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartośc...
Warszawa
21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP
Warszawa, 21 październik 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzeni...
Kraków
21 październik 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Kraków, 21 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniająca RODO
Olsztyn
21 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniająca RODO
Olsztyn, 21 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Gdańsk
21 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Gdańsk, 21 październik 2019
ZADANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZOWANYCH PRZEPISÓ...
Kraków
21 październik 2019
ZADANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW
Kraków, 21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartośc...
Kielce
22 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP-
Kielce, 22 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Bydgoszcz
22 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Bydgoszcz, 22 październik 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Warszawa
22 październik 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Warszawa, 22 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przew...
Gdańsk
22 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Gdańsk, 22 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Łódź
23 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Łódź, 23 październik 2019
Najnowsze zmiany w prawie pracy - Przepisy i orzecznictwo
Warszawa
23 październik 2019
Najnowsze zmiany w prawie pracy - Przepisy i orzecznictwo
Warszawa, 23 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartośc...
Częstochowa
23 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP
Częstochowa, 23 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Poznań
23 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Poznań, 23 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Olsztyn
23 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Olsztyn, 23 październik 2019
Zarządzanie pasem drogowym. Zmiany w ustawie. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń....
Poznań
23 październik 2019
Zarządzanie pasem drogowym. Zmiany w ustawie. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń. opłaty, kary, wykroczenia.
Poznań, 23 październik 2019
Wymiar i pobór podatku od środków transportowych
Warszawa
24 październik 2019
Wymiar i pobór podatku od środków transportowych
Warszawa, 24 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań
24 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań, 24 październik 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Olsztyn
24 październik 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Olsztyn, 24 październik 2019
Subwencja oświatowa i dotacje podmiotowe w systemie oświaty pod kontrolą
Białystok
24 październik 2019
Subwencja oświatowa i dotacje podmiotowe w systemie oświaty pod kontrolą
Białystok, 24 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Opole
24 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Opole, 24 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przew...
Olsztyn
24 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Olsztyn, 24 październik 2019
Zarządzanie pasem drogowym. Zmiany w ustawie. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń....
Wrocław
24 październik 2019
Zarządzanie pasem drogowym. Zmiany w ustawie. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń. opłaty, kary, wykroczenia.
Wrocław, 24 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartośc...
Kraków
24 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP
Kraków, 24 październik 2019
Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory
Warszawa
25 październik 2019
Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory
Warszawa, 25 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Poznań
25 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Poznań, 25 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Łódź
25 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Łódź, 25 październik 2019
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja z 19 li...
Opole
25 październik 2019
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja z 19 lipca 2019 r.
Opole, 25 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Olsztyn
25 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Olsztyn, 25 październik 2019
Subwencja oświatowa i dotacje podmiotowe w systemie oświaty pod kontrolą
Olsztyn
25 październik 2019
Subwencja oświatowa i dotacje podmiotowe w systemie oświaty pod kontrolą
Olsztyn, 25 październik 2019
VAT w kulturze 2020
Kraków
25 październik 2019
VAT w kulturze 2020
Kraków, 25 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Kraków
25 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Kraków, 25 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przew...
Bydgoszcz
25 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Bydgoszcz, 25 październik 2019
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Białystok
25 październik 2019
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Białystok, 25 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartośc...
Opole
25 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP
Opole, 25 październik 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Białystok
28 październik 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Białystok, 28 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Wrocław
28 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Wrocław, 28 październik 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Rzeszów
28 październik 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Rzeszów, 28 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przew...
Poznań
28 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Poznań, 28 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Szczecin
28 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Szczecin, 28 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa
28 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa, 28 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Zielona Góra
28 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Zielona Góra, 28 październik 2019
RODO – Aspekty Praktyczne
Gdańsk
29 październik 2019
RODO – Aspekty Praktyczne
Gdańsk, 29 październik 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Białystok
29 październik 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Białystok, 29 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Katowice
29 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Katowice, 29 październik 2019
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja z 19 li...
Katowice
29 październik 2019
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja z 19 lipca 2019 r.
Katowice, 29 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Poznań
29 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Poznań, 29 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Lublin
29 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Lublin, 29 październik 2019
Skargi, wnioski i petycje w praktyce
Warszawa
30 październik 2019
Skargi, wnioski i petycje w praktyce
Warszawa, 30 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przew...
Łódź
30 październik 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Łódź, 30 październik 2019
ZADANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZOWANYCH PRZEPISÓ...
Olsztyn
30 październik 2019
ZADANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW
Olsztyn, 30 październik 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Olsztyn
30 październik 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Olsztyn, 30 październik 2019
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja z 19 li...
Kraków
30 październik 2019
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja z 19 lipca 2019 r.
Kraków, 30 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Rzeszów
30 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów-kopia
Rzeszów, 30 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Białystok
31 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Białystok, 31 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Łódź
31 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Łódź, 31 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Katowice
31 październik 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Katowice, 31 październik 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa
04 listopad 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa, 04 listopad 2019
Naliczenie subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej - weryfikacja danych przez...
Warszawa
04 listopad 2019
Naliczenie subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej - weryfikacja danych przez samorządy
Warszawa, 04 listopad 2019
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w świetle ustaleń kontroli i dobrych praktyk
Białystok
04 listopad 2019
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w świetle ustaleń kontroli i dobrych praktyk
Białystok, 04 listopad 2019
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE
Lublin
04 listopad 2019
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE
Lublin, 04 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Szczecin
04 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Szczecin, 04 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków
05 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków, 05 listopad 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa
05 listopad 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa, 05 listopad 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przew...
Wrocław
05 listopad 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Wrocław, 05 listopad 2019
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w świetle ustaleń kontroli i dobrych praktyk
Olsztyn
05 listopad 2019
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w świetle ustaleń kontroli i dobrych praktyk
Olsztyn, 05 listopad 2019
Inwentaryzacja i praktyczne aspekty gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finans...
Białystok
05 listopad 2019
Inwentaryzacja i praktyczne aspekty gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych
Białystok, 05 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Bydgoszcz
05 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Bydgoszcz, 05 listopad 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa
06 listopad 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa, 06 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice
06 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice, 06 listopad 2019
Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy
Warszawa
06 listopad 2019
Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy
Warszawa, 06 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Gdańsk
06 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Gdańsk, 06 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Wrocław
06 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Wrocław, 06 listopad 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Kielce
06 listopad 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Kielce, 06 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Łódź
06 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Łódź, 06 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd od stycznia 2020 r.
Warszawa
07 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd od stycznia 2020 r.
Warszawa, 07 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Opole
07 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Opole, 07 listopad 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatac...
Warszawa
07 listopad 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach
Warszawa, 07 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Gdańsk
07 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Gdańsk, 07 listopad 2019
PODATEK PIT - ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R.
Białystok
07 listopad 2019
PODATEK PIT - ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R.
Białystok, 07 listopad 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Łódź
07 listopad 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Łódź, 07 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Białystok
07 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Białystok, 07 listopad 2019
Uchwalone zmiany w zakresie opłaty śmieciowej
Warszawa
08 listopad 2019
Uchwalone zmiany w zakresie opłaty śmieciowej
Warszawa, 08 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Wrocław
08 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Wrocław, 08 listopad 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Wrocław
08 listopad 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Wrocław, 08 listopad 2019
DOKUMENTACJA KADROWA 2019 - jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Łódź
08 listopad 2019
DOKUMENTACJA KADROWA 2019 - jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Łódź, 08 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Wrocław
08 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Wrocław, 08 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Kraków
12 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Kraków, 12 listopad 2019
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE-kopia
Białystok
12 listopad 2019
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE-kopia
Białystok, 12 listopad 2019
Prawo pracy pracodawcy samorządowego
Warszawa
13 listopad 2019
Prawo pracy pracodawcy samorządowego
Warszawa, 13 listopad 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przew...
Katowice
13 listopad 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Katowice, 13 listopad 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Gdańsk
13 listopad 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Gdańsk, 13 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Katowice
14 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Katowice, 14 listopad 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Bydgoszcz
14 listopad 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Bydgoszcz, 14 listopad 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa
15 listopad 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa, 15 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian ...
Katowice
15 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Katowice, 15 listopad 2019
Zarządzanie czasem pracy pracowników w 2019 roku
Lublin
15 listopad 2019
Zarządzanie czasem pracy pracowników w 2019 roku
Lublin, 15 listopad 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Poznań
15 listopad 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Poznań, 15 listopad 2019
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa
18 listopad 2019
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa, 18 listopad 2019
Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Warszawa
18 listopad 2019
Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Warszawa, 18 listopad 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Katowice
18 listopad 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Katowice, 18 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Szczecin
18 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Szczecin, 18 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian ...
Wrocław
18 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Wrocław, 18 listopad 2019
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa
19 listopad 2019
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa, 19 listopad 2019
Podstawowe zasady realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Warszawa
19 listopad 2019
Podstawowe zasady realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Warszawa, 19 listopad 2019
Wielka nowelizacja procedury cywilnej – wejście w życie 7 listopada 2019
Warszawa
19 listopad 2019
Wielka nowelizacja procedury cywilnej – wejście w życie 7 listopada 2019
Warszawa, 19 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Szczecin
19 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Szczecin, 19 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Wrocław
19 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Wrocław, 19 listopad 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przew...
Lublin
19 listopad 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Lublin, 19 listopad 2019
PRAWO PRACY W 2019 ROKU
Katowice
19 listopad 2019
PRAWO PRACY W 2019 ROKU
Katowice, 19 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Lublin
20 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Lublin, 20 listopad 2019
RODO – Aspekty Praktyczne
Katowice
20 listopad 2019
RODO – Aspekty Praktyczne
Katowice, 20 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Łódź
21 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Łódź, 21 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian ...
Łódź
21 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Łódź, 21 listopad 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa
22 listopad 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa, 22 listopad 2019
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnyc...
Warszawa
22 listopad 2019
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną
Warszawa, 22 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Opole
22 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Opole, 22 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Łódź
22 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Łódź, 22 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian ...
Poznań
22 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Poznań, 22 listopad 2019
Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)
Warszawa
25 listopad 2019
Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)
Warszawa, 25 listopad 2019
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I
Warszawa
25 listopad 2019
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I
Warszawa, 25 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Częstochowa
25 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Częstochowa, 25 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Zielona Góra
25 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Zielona Góra, 25 listopad 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Rzeszów
25 listopad 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Rzeszów, 25 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian ...
Bydgoszcz
25 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Bydgoszcz, 25 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Gdańsk
25 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Gdańsk, 25 listopad 2019
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE-kopia-kopia
Kraków
25 listopad 2019
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE-kopia-kopia
Kraków, 25 listopad 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Bydgoszcz
26 listopad 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Bydgoszcz, 26 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Rzeszów
26 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Rzeszów, 26 listopad 2019
Skargi i wnioski a RODO w praktyce administracji publicznej
Warszawa
26 listopad 2019
Skargi i wnioski a RODO w praktyce administracji publicznej
Warszawa, 26 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Poznań
26 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Poznań, 26 listopad 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Lublin
26 listopad 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Lublin, 26 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Zielona Góra
26 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Zielona Góra, 26 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian ...
Gdańsk
26 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Gdańsk, 26 listopad 2019
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE-kopia-kopia-kopia
Katowice
26 listopad 2019
INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE-kopia-kopia-kopia
Katowice, 26 listopad 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy-kopia
Bydgoszcz
27 listopad 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy-kopia
Bydgoszcz, 27 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Poznań
27 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Poznań, 27 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian ...
Olsztyn
27 listopad 2019
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Olsztyn, 27 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa
27 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa, 27 listopad 2019
Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne - funkcjonowanie po zmianach ustawodawczych wpro...
Warszawa
27 listopad 2019
Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne - funkcjonowanie po zmianach ustawodawczych wprowadzonych w roku 2017
Warszawa, 27 listopad 2019
Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019
Warszawa
28 listopad 2019
Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019
Warszawa, 28 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Lublin
28 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Lublin, 28 listopad 2019
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacj...
Warszawa
29 listopad 2019
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny
Warszawa, 29 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Katowice
29 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Katowice, 29 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Opole
29 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Opole, 29 listopad 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Warszawa
29 listopad 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Warszawa, 29 listopad 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP
Warszawa
02 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP
Warszawa, 02 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Gdańsk
02 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Gdańsk, 02 grudzień 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Opole
02 grudzień 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Opole, 02 grudzień 2019
Indeks najistotniejszych zmian prawa pracy 2018 - 2020
Białystok
02 grudzień 2019
Indeks najistotniejszych zmian prawa pracy 2018 - 2020
Białystok, 02 grudzień 2019
Prawo pracy - zmiany w 2019 roku
Warszawa
03 grudzień 2019
Prawo pracy - zmiany w 2019 roku
Warszawa, 03 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Olsztyn
03 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Olsztyn, 03 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Gdańsk
03 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Gdańsk, 03 grudzień 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Katowice
03 grudzień 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Katowice, 03 grudzień 2019
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa
04 grudzień 2019
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa, 04 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Łódź
04 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Łódź, 04 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Bydgoszcz
04 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Bydgoszcz, 04 grudzień 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Kraków
04 grudzień 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Kraków, 04 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Kraków
05 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Kraków, 05 grudzień 2019
PODATEK PIT - ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R.
Olsztyn
05 grudzień 2019
PODATEK PIT - ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R.
Olsztyn, 05 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Wrocław
06 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Wrocław, 06 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Kraków
06 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Kraków, 06 grudzień 2019
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa
09 grudzień 2019
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa, 09 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Kraków
09 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Kraków, 09 grudzień 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Kraków
09 grudzień 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Kraków, 09 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Katowice
09 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Katowice, 09 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków
10 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków, 10 grudzień 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Katowice
10 grudzień 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Katowice, 10 grudzień 2019
Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Warszawa
10 grudzień 2019
Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Warszawa, 10 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice
11 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice, 11 grudzień 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Łódź
11 grudzień 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Łódź, 11 grudzień 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
12 grudzień 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 12 grudzień 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Rzeszów
12 grudzień 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Rzeszów, 12 grudzień 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Bydgoszcz
12 grudzień 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Bydgoszcz, 12 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk
13 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk, 13 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Kielce
13 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Kielce, 13 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Rzeszów
13 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Rzeszów, 13 grudzień 2019
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce
Warszawa
13 grudzień 2019
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce
Warszawa, 13 grudzień 2019
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych
Warszawa
13 grudzień 2019
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych
Warszawa, 13 grudzień 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Poznań
13 grudzień 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Poznań, 13 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wrocław
16 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wrocław, 16 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Poznań
16 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy.-kopia
Poznań, 16 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań
17 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań, 17 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Poznań
17 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Poznań, 17 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa
19 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa, 19 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Lublin
19 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Lublin, 19 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok
20 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok, 20 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Lublin
20 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Lublin, 20 grudzień 2019
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Poznań
22 styczeń 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Poznań, 22 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Poznań
23 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Poznań, 23 styczeń 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Bydgoszcz
24 styczeń 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Bydgoszcz, 24 styczeń 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Kraków
27 styczeń 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Kraków, 27 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Kraków
28 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Kraków, 28 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Lublin
31 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.
Lublin, 31 styczeń 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Wrocław
31 styczeń 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Wrocław, 31 styczeń 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Gdańsk
03 luty 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Gdańsk, 03 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Gdańsk
04 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Gdańsk, 04 luty 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Katowice
07 luty 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Katowice, 07 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Olsztyn
17 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Olsztyn, 17 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Gdańsk
18 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Gdańsk, 18 luty 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Szczecin
24 luty 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Szczecin, 24 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Szczecin
25 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Szczecin, 25 luty 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Łódź
28 luty 2020
Zmiany w Prawie Pracy 2020
Łódź, 28 luty 2020

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha