Wczytuje Szkolenia
Znajdź szkolenie

Nawigacja Widokiem Wydarzeń

Nadchodzące szkolenia

Nawigacja Listą Wydarzeń

Wrzesień 2017
365 zł netto

ABC zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu

25 września 2017 godz.10:00 - 15:00
Łódź, Hotel Tobaco,
ul. Kopernika 64, Łódź, Polska
+ Google Map

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie postępowania w zakresie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnego z obowiązującym prawem. Wykładowca na przykładzie praktyki wskaże skutki zastosowania odpowiednich regulacji i przedstawi rozwiązania prawne.…

Dowiedz się więcej »
345 zł netto

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

25 września 2017 godz.10:00 - 15:00
HOTEL RZESZÓW,
Piłsudskiego 44, Rzeszów,
+ Google Map

Informacja o trenerze: Dyplomowany Coach, absolwentka Wydziału Prawa oraz Studiów Podyplomowych „Coaching Profesjonalny” na Akademii Leona Koźmińskiego, a także „The Art and Science of Coaching” na Erickson International College akredytowanego…

Dowiedz się więcej »
365 zł netto

Kontrola zarządcza w placówkach oświaty

25 września 2017 godz.10:00 - 15:00
Łódź, Hotel Tobaco,
ul. Kopernika 64, Łódź, Polska
+ Google Map

   Kontrola Zarządcza, pomimo wielu lat od wprowadzenia, to temat wciąż budzący gorące dyskusje. Brak jednolitych uwarunkowań, przekonanie o zbiurokratyzowaniu procedur, ilości dokumentów do wypełniania, sprzeczne informacje i niezrozumiała nomenklatura…

Dowiedz się więcej »
345 zł netto

Aspekty prawne wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

25 września 2017 godz.10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel IBIS,
ul.Heweliusza 24, Gdańsk, 80-861
+ Google Map

WYKŁADOWCA: Prawnik posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu gminnego (w tym z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnikami, pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej) w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów prawa…

Dowiedz się więcej »
375 zł netto

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

25 września 2017 godz.10:00 - 15:00
Łódź, Hotel Borowiecki,
Marcina Kasprzaka 7/9, Łódź, 91-078
+ Google Map

Z początkiem 2017 roku weszła w życie kluczowa nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz…

Dowiedz się więcej »
375 zł netto

Publiczny transport zbiorowy i przewozy regularne po nowelizacji przepisów – zadania i obowiązki samorządów.

25 września 2017 godz.10:00 - 15:00
OLSZTYN Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Plac Generała Józefa Bema 3, Olsztyn, Polska
+ Google Map

Program szkolenia uzupełniony został o zmiany wchodzące w życie w 2018 r.: inne niż dotychczas warunki tworzenia planów transportowych, zmienione kryteria zamówień publicznych w zakresie świadczenia usług o charakterze użyteczności…

Dowiedz się więcej »
365 zł netto

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów

25 września 2017 godz.10:00 - 15:00
Łódź, Hotel Tobaco,
ul. Kopernika 64, Łódź, Polska
+ Google Map

INFORMACJA O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek Ochrona Zasobów Leśnych; ekspert ds. ochrony przyrody, ekspert ornitolog, faunista; pracownik resortu ochrony przyrody z wieloletnim doświadczeniem w…

Dowiedz się więcej »
365 zł netto

DOTACJE DLA SZKÓŁ NIESAMORZĄDOWYCH NA LATA 2017 -2018

25 września 2017 godz.10:00 - 15:00
Białystok, Hotel Silver,
ul.Kopernika 97, Białystok,
+ Google Map

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Elżbieta Rabenda wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom…

Dowiedz się więcej »
475 zł netto

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ – kiedy możemy wydać decyzję; jak wygląda sądowa kontrola, wzory pism.

26 września 2017 godz.09:00 - 14:00
Szczecin, Hotel Novotel,
ul. 3 Maja 31, Szczecin, Polska
+ Google Map

Celem szkolenia jest skupienie się na aspekcie odmowy udostępnienia informacji publicznej, sądowej kontroli tego procesu, oraz zasad formułowania odpowiedzi na skargi. Przedstawione zostaną wyniki analizy orzeczeń administracyjnych w tym zakresie.…

Dowiedz się więcej »
385 zł netto

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY I PRZEWOZY REGULARNE PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW

26 września 2017 godz.10:00 - 15:00
Warszawa, Central Tower,
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa,

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY I PRZEWOZY REGULARNE PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW – zadania i obowiązki samorządów PROWADZĄCY: –    mgr inż. Transportu – Politechnika Śląska, –    pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego; –    Wykładowca…

Dowiedz się więcej »
+ Export Listed Events