zaproponuj szkolenia

Pełna lista szkoleń otwartych

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - ZAPLANUJ SZKOLENIE U SIEBIE

nadchodzące szkolenia

DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJACE N...
Rzeszów
27 styczeń 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJACE NAJNOWSZE ZMIANY -kopia
Rzeszów, 27 styczeń 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Olsztyn
28 styczeń 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Olsztyn, 28 styczeń 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa
28 styczeń 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa, 28 styczeń 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa
28 styczeń 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa, 28 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Kraków
28 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Kraków, 28 styczeń 2020
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.201...
Wrocław
28 styczeń 2020
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ
Wrocław, 28 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Łódź
28 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Łódź, 28 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FU...
Poznań
28 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Poznań, 28 styczeń 2020
Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji w 2019 r.
Białystok
28 styczeń 2020
Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji w 2019 r.
Białystok, 28 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Olsztyn
28 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Olsztyn, 28 styczeń 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa
29 styczeń 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa, 29 styczeń 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Wrocław
29 styczeń 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Wrocław, 29 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Lublin
29 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Lublin, 29 styczeń 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Lublin
29 styczeń 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Lublin, 29 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Bydgoszcz
29 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Bydgoszcz, 29 styczeń 2020
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Kielce
29 styczeń 2020
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Kielce, 29 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Warszawa
30 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok
Warszawa, 30 styczeń 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Rzeszów
30 styczeń 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Rzeszów, 30 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań
30 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań, 30 styczeń 2020
Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Warsztaty praktyczne.
Warszawa
31 styczeń 2020
Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Warsztaty praktyczne.
Warszawa, 31 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Lublin
31 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.
Lublin, 31 styczeń 2020
Usuwanie pojazdów na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym
Warszawa
31 styczeń 2020
Usuwanie pojazdów na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym
Warszawa, 31 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Wrocław
31 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Wrocław, 31 styczeń 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Łódź
31 styczeń 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Łódź, 31 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Łódź
31 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Łódź, 31 styczeń 2020
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa
03 luty 2020
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa, 03 luty 2020
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego
Warszawa
03 luty 2020
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego
Warszawa, 03 luty 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Gdańsk
03 luty 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Gdańsk, 03 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Rzeszów
03 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Rzeszów, 03 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Katowice
03 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Katowice, 03 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Zielona Góra
03 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY
Zielona Góra, 03 luty 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Olsztyn
03 luty 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Olsztyn, 03 luty 2020
Samorządowe prawo pracy
Warszawa
04 luty 2020
Samorządowe prawo pracy
Warszawa, 04 luty 2020
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Bydgoszcz
04 luty 2020
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Bydgoszcz, 04 luty 2020
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa
04 luty 2020
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa, 04 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Gdańsk
04 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Gdańsk, 04 luty 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Lublin
04 luty 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Lublin, 04 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Szczecin
04 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Szczecin, 04 luty 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Rzeszów
04 luty 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Rzeszów, 04 luty 2020
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Gdańsk
05 luty 2020
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Gdańsk, 05 luty 2020
Zmiany w podatku VAT z uwzględnienie specyfiki jednostek samorządu terytorialnego
Warszawa
05 luty 2020
Zmiany w podatku VAT z uwzględnienie specyfiki jednostek samorządu terytorialnego
Warszawa, 05 luty 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Kielce
05 luty 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Kielce, 05 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Szczecin
05 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Szczecin, 05 luty 2020
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST
Gdańsk
05 luty 2020
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST
Gdańsk, 05 luty 2020
Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszk...
Poznań
05 luty 2020
Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Poznań, 05 luty 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kielce
05 luty 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kielce, 05 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Poznań
05 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY-kopia
Poznań, 05 luty 2020
Wynagrodzenia, umowy zlecenia, Karta Nauczyciela, koszty podróży w projektach UE
Warszawa
05 luty 2020
Wynagrodzenia, umowy zlecenia, Karta Nauczyciela, koszty podróży w projektach UE
Warszawa, 05 luty 2020
Podatek od nieruchomości 2019/2020
Warszawa
06 luty 2020
Podatek od nieruchomości 2019/2020
Warszawa, 06 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Częstochowa
06 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Częstochowa, 06 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Szczecin
06 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Szczecin, 06 luty 2020
Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszk...
Łódź
06 luty 2020
Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Łódź, 06 luty 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice
06 luty 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice, 06 luty 2020
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 2020 ROKU – szkolenie specjalistyczne
Lublin
06 luty 2020
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 2020 ROKU – szkolenie specjalistyczne
Lublin, 06 luty 2020
Profesjonalna obsługa sekretariatu w szkole
Kielce
07 luty 2020
Profesjonalna obsługa sekretariatu w szkole
Kielce, 07 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Wrocław
07 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Wrocław, 07 luty 2020
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych ...
Warszawa
07 luty 2020
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych
Warszawa, 07 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Katowice
07 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Katowice, 07 luty 2020
EWIDENCJONOWANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE PLANÓW WYKORZYSTANIA ZASOBU jako pod...
Olsztyn
07 luty 2020
EWIDENCJONOWANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE PLANÓW WYKORZYSTANIA ZASOBU jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
Olsztyn, 07 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Wrocław
07 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Wrocław, 07 luty 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Rzeszów
07 luty 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Rzeszów, 07 luty 2020
PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU
Łódź
07 luty 2020
PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU
Łódź, 07 luty 2020
Zmiany w klasyfikacji budżetowej i ich wpływ na układ planów finansowych i polityki rachunkowoś...
Warszawa
07 luty 2020
Zmiany w klasyfikacji budżetowej i ich wpływ na układ planów finansowych i polityki rachunkowości
Warszawa, 07 luty 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Opole
07 luty 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Opole, 07 luty 2020
Wynagrodzenia, umowy zlecenia, Karta Nauczyciela, koszty podróży w projektach UE - dokumentacja, s...
Lublin
07 luty 2020
Wynagrodzenia, umowy zlecenia, Karta Nauczyciela, koszty podróży w projektach UE - dokumentacja, sprawozdawczość, przykłady – aktualne na 2020 r.
Lublin, 07 luty 2020
KPA w oświacie - Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły / przedszkola
Białystok
10 luty 2020
KPA w oświacie - Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły / przedszkola
Białystok, 10 luty 2020
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Warszawa
10 luty 2020
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Warszawa, 10 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Wrocław
10 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Wrocław, 10 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Bydgoszcz
10 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Bydgoszcz, 10 luty 2020
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Kraków
10 luty 2020
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Kraków, 10 luty 2020
VAT w 2020 r. – rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r.
Białystok
10 luty 2020
VAT w 2020 r. – rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r.
Białystok, 10 luty 2020
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola
Warszawa
10 luty 2020
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola
Warszawa, 10 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Warszawa
10 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY
Warszawa, 10 luty 2020
Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych – du...
Białystok
11 luty 2020
Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych – duże nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2020 rok
Białystok, 11 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Katowice
11 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Katowice, 11 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Kielce
11 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Kielce, 11 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Gdańsk
11 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Gdańsk, 11 luty 2020
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Katowice
11 luty 2020
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Katowice, 11 luty 2020
Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszk...
Katowice
11 luty 2020
Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Katowice, 11 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Zielona Góra
11 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Zielona Góra, 11 luty 2020
Budżet obywatelski – szczególna forma konsultacji z mieszkańcami
Poznań
11 luty 2020
Budżet obywatelski – szczególna forma konsultacji z mieszkańcami
Poznań, 11 luty 2020
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w ś...
Kraków
12 luty 2020
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w świetle kodeksu cywilnego i prawa bankowego, przegląd orzecznictwa
Kraków, 12 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Katowice
12 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Katowice, 12 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Gdańsk
12 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Gdańsk, 12 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Poznań
12 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Poznań, 12 luty 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Poznań
12 luty 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Poznań, 12 luty 2020
Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszk...
Kraków
12 luty 2020
Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Kraków, 12 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Łódź
12 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY
Łódź, 12 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Szczecin
12 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Szczecin, 12 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – ...
Wrocław
13 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Wrocław, 13 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Bydgoszcz
13 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Bydgoszcz, 13 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Gdańsk
13 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Gdańsk, 13 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Poznań
13 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Poznań, 13 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Gdańsk
13 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Gdańsk, 13 luty 2020
Przygotowanie ofert i realizacja zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w systemie telei...
Warszawa
13 luty 2020
Przygotowanie ofert i realizacja zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w systemie teleinformatycznym WITKAC w 2020 r.
Warszawa, 13 luty 2020
Budżet obywatelski – szczególna forma konsultacji z mieszkańcami
Opole
13 luty 2020
Budżet obywatelski – szczególna forma konsultacji z mieszkańcami
Opole, 13 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Opole
14 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Opole, 14 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Katowice
14 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Katowice, 14 luty 2020
FUNDUSZ SOŁECKI W PRAKTYCE
Olsztyn
14 luty 2020
FUNDUSZ SOŁECKI W PRAKTYCE
Olsztyn, 14 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Białystok
14 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Białystok, 14 luty 2020
Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy
Warszawa
17 luty 2020
Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy
Warszawa, 17 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Olsztyn
17 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Olsztyn, 17 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Opole
17 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Opole, 17 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Kraków
17 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Kraków, 17 luty 2020
Przygotowanie ofert i realizacja zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w systemie telei...
Zielona Góra
17 luty 2020
Przygotowanie ofert i realizacja zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w systemie teleinformatycznym WITKAC w 2020 r.
Zielona Góra, 17 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Lublin
17 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY
Lublin, 17 luty 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Łódź
17 luty 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Łódź, 17 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Katowice
18 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Katowice, 18 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Gdańsk
18 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Gdańsk, 18 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Łódź
18 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Łódź, 18 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Łódź
18 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Łódź, 18 luty 2020
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Białystok
18 luty 2020
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Białystok, 18 luty 2020
ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Kraków
18 luty 2020
ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Kraków, 18 luty 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Łódź
19 luty 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Łódź, 19 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Katowice
19 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Katowice, 19 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Łódź
19 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Łódź, 19 luty 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Toruń
19 luty 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Toruń, 19 luty 2020
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST
Łódź
19 luty 2020
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST
Łódź, 19 luty 2020
VAT w kulturze 2020
Olsztyn
19 luty 2020
VAT w kulturze 2020
Olsztyn, 19 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Kraków
19 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Kraków, 19 luty 2020
ZESTAWIENIE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM
Zielona Góra
20 luty 2020
ZESTAWIENIE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM
Zielona Góra, 20 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Kraków
20 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych
Kraków, 20 luty 2020
ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Białystok
20 luty 2020
ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Białystok, 20 luty 2020
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w ś...
Gdańsk
20 luty 2020
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w świetle kodeksu cywilnego i prawa bankowego, przegląd orzecznictwa
Gdańsk, 20 luty 2020
VAT w kulturze 2020
Gdańsk
20 luty 2020
VAT w kulturze 2020
Gdańsk, 20 luty 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE...
Rzeszów
20 luty 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE, NADZOROWANIE ORAZ INNE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA
Rzeszów, 20 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Wrocław
20 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Wrocław, 20 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Białystok
20 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY-kopia
Białystok, 20 luty 2020
ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Łódź
21 luty 2020
ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Łódź, 21 luty 2020
Zarządzanie czasem pracy pracowników i prowadzenie dokumentacji w zakresie czasu pracy w 2020 rok...
Białystok
21 luty 2020
Zarządzanie czasem pracy pracowników i prowadzenie dokumentacji w zakresie czasu pracy w 2020 roku
Białystok, 21 luty 2020
Weryfikacja operatów szacunkowych przez organ
Olsztyn
21 luty 2020
Weryfikacja operatów szacunkowych przez organ
Olsztyn, 21 luty 2020
ZESTAWIENIE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM
Poznań
21 luty 2020
ZESTAWIENIE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM
Poznań, 21 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Kraków
21 luty 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Kraków, 21 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Łódź
21 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Łódź, 21 luty 2020
Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w systemie informacji oświatowej
Szczecin
21 luty 2020
Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w systemie informacji oświatowej
Szczecin, 21 luty 2020
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów
Warszawa
24 luty 2020
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów
Warszawa, 24 luty 2020
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.201...
Kielce
24 luty 2020
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ
Kielce, 24 luty 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szczecin
24 luty 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szczecin, 24 luty 2020
Sprawozdawczość budżetowa - praktyczne warsztaty
Warszawa
24 luty 2020
Sprawozdawczość budżetowa - praktyczne warsztaty
Warszawa, 24 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Lublin
24 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Lublin, 24 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Kielce
24 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY
Kielce, 24 luty 2020
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Edycja II
Warszawa
25 luty 2020
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Edycja II
Warszawa, 25 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Szczecin
25 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Szczecin, 25 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Olsztyn
25 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Olsztyn, 25 luty 2020
Sprawy cywilne po nowemu - co się zmienia w praktyce od 7 listopada 2019 roku?
Warszawa
25 luty 2020
Sprawy cywilne po nowemu - co się zmienia w praktyce od 7 listopada 2019 roku?
Warszawa, 25 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Rzeszów
25 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Rzeszów, 25 luty 2020
Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli
Bydgoszcz
25 luty 2020
Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli
Bydgoszcz, 25 luty 2020
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa
26 luty 2020
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa, 26 luty 2020
Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Warszawa
26 luty 2020
Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Warszawa, 26 luty 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Gdańsk
26 luty 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Gdańsk, 26 luty 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Piła
26 luty 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Piła, 26 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Kielce
26 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Kielce, 26 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Kraków
26 luty 2020
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY
Kraków, 26 luty 2020
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa
27 luty 2020
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa, 27 luty 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Rzeszów
27 luty 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Rzeszów, 27 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Katowice
27 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Katowice, 27 luty 2020
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa
28 luty 2020
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa, 28 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Łódź
28 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Łódź, 28 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Kraków
28 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Kraków, 28 luty 2020
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne
Poznań
28 luty 2020
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne
Poznań, 28 luty 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Olsztyn
28 luty 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Olsztyn, 28 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Warszawa
28 luty 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Warszawa, 28 luty 2020
Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Warszawa
28 luty 2020
Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Warszawa, 28 luty 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Kraków
02 marzec 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Kraków, 02 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Katowice
02 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Katowice, 02 marzec 2020
KPA w oświacie
Warszawa
02 marzec 2020
KPA w oświacie
Warszawa, 02 marzec 2020
Wynagrodzenie w oświacie 2020
Wrocław
02 marzec 2020
Wynagrodzenie w oświacie 2020
Wrocław, 02 marzec 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Lublin
02 marzec 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Lublin, 02 marzec 2020
Profesjonalna obsługa sekretariatu w szkole
Kraków
02 marzec 2020
Profesjonalna obsługa sekretariatu w szkole
Kraków, 02 marzec 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Opole
03 marzec 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Opole, 03 marzec 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle Kodeksu Cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Warszawa
03 marzec 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle Kodeksu Cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Warszawa, 03 marzec 2020
Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli
Warszawa
03 marzec 2020
Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli
Warszawa, 03 marzec 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Katowice
03 marzec 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Katowice, 03 marzec 2020
Budżet obywatelski – szczególna forma konsultacji z mieszkańcami
Bydgoszcz
03 marzec 2020
Budżet obywatelski – szczególna forma konsultacji z mieszkańcami
Bydgoszcz, 03 marzec 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
Warszawa
04 marzec 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
Warszawa, 04 marzec 2020
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST
Poznań
04 marzec 2020
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST
Poznań, 04 marzec 2020
Wynagrodzenie w oświacie 2020
Katowice
04 marzec 2020
Wynagrodzenie w oświacie 2020
Katowice, 04 marzec 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Poznań
04 marzec 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Poznań, 04 marzec 2020
Licencje i zezwolenia - obowiązki samorządu w 2020 roku
Warszawa
05 marzec 2020
Licencje i zezwolenia - obowiązki samorządu w 2020 roku
Warszawa, 05 marzec 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Gdańsk
05 marzec 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Gdańsk, 05 marzec 2020
Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – sprawnie i skutecznie
Białystok
05 marzec 2020
Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – sprawnie i skutecznie
Białystok, 05 marzec 2020
Wynagrodzenie w oświacie 2020
Kraków
05 marzec 2020
Wynagrodzenie w oświacie 2020
Kraków, 05 marzec 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Bydgoszcz
05 marzec 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Bydgoszcz, 05 marzec 2020
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach pra...
Warszawa
06 marzec 2020
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach prawnych
Warszawa, 06 marzec 2020
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne
Zielona Góra
06 marzec 2020
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne
Zielona Góra, 06 marzec 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Poznań
06 marzec 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Poznań, 06 marzec 2020
ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Poznań
06 marzec 2020
ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Poznań, 06 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Bydgoszcz
06 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Bydgoszcz, 06 marzec 2020
Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – sprawnie i skutecznie
Olsztyn
06 marzec 2020
Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – sprawnie i skutecznie
Olsztyn, 06 marzec 2020
VAT w kulturze 2020
Lublin
06 marzec 2020
VAT w kulturze 2020
Lublin, 06 marzec 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE,...
Lublin
06 marzec 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE, NADZOROWANIE ORAZ INNE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA
Lublin, 06 marzec 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Łódź
06 marzec 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Łódź, 06 marzec 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Olsztyn
06 marzec 2020
Zasady dostępu do informacji publicznej - pytania i odpowiedzi, wzory pism
Olsztyn, 06 marzec 2020
Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8)
Warszawa
09 marzec 2020
Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8)
Warszawa, 09 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp IV edycja
Warszawa
09 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp IV edycja
Warszawa, 09 marzec 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Lublin
09 marzec 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Lublin, 09 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Lublin
10 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Lublin, 10 marzec 2020
Budżet obywatelski – szczególna forma konsultacji z mieszkańcami
Wrocław
10 marzec 2020
Budżet obywatelski – szczególna forma konsultacji z mieszkańcami
Wrocław, 10 marzec 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE...
Katowice
11 marzec 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE, NADZOROWANIE ORAZ INNE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA
Katowice, 11 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Rzeszów
11 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Rzeszów, 11 marzec 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Łódź
11 marzec 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Łódź, 11 marzec 2020
Jak ustrzec się błędów w prowadzeniu procedur administracyjnych i spraw przed sądami administra...
Warszawa
11 marzec 2020
Jak ustrzec się błędów w prowadzeniu procedur administracyjnych i spraw przed sądami administracyjnymi
Warszawa, 11 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – ...
Poznań
12 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Poznań, 12 marzec 2020
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
12 marzec 2020
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 12 marzec 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE,...
Wrocław
12 marzec 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE, NADZOROWANIE ORAZ INNE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA
Wrocław, 12 marzec 2020
Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Warszawa
13 marzec 2020
Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Warszawa, 13 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Poznań
13 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Poznań, 13 marzec 2020
Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w systemie informacji oświatowej
Wrocław
13 marzec 2020
Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w systemie informacji oświatowej
Wrocław, 13 marzec 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE,...
Poznań
13 marzec 2020
ARKUSZE,CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE, NADZOROWANIE ORAZ INNE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA
Poznań, 13 marzec 2020
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa
16 marzec 2020
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa, 16 marzec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Białystok
16 marzec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Białystok, 16 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Kraków
16 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Kraków, 16 marzec 2020
ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Kraków
16 marzec 2020
ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Kraków, 16 marzec 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Poznań
16 marzec 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Poznań, 16 marzec 2020
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa
17 marzec 2020
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa, 17 marzec 2020
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacj...
Warszawa
17 marzec 2020
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny
Warszawa, 17 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Białystok
17 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Białystok, 17 marzec 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola - obowiązki gminy po zmianie przepisów
Warszawa
19 marzec 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola - obowiązki gminy po zmianie przepisów
Warszawa, 19 marzec 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Olsztyn
19 marzec 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Olsztyn, 19 marzec 2020
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnyc...
Warszawa
20 marzec 2020
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną
Warszawa, 20 marzec 2020
Przetargi na zbycie nieruchomości publicznych
Warszawa
20 marzec 2020
Przetargi na zbycie nieruchomości publicznych
Warszawa, 20 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Olsztyn
20 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Olsztyn, 20 marzec 2020
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST
Wrocław
20 marzec 2020
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie roszczeń przez JST
Wrocław, 20 marzec 2020
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa
23 marzec 2020
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa, 23 marzec 2020
Wydawanie zezwoleń oraz kontrola przebiegu imprez masowych
Warszawa
23 marzec 2020
Wydawanie zezwoleń oraz kontrola przebiegu imprez masowych
Warszawa, 23 marzec 2020
Procedura wydawania decyzji środowiskowych po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściow...
Warszawa
23 marzec 2020
Procedura wydawania decyzji środowiskowych po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń
Warszawa, 23 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Bydgoszcz
23 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Bydgoszcz, 23 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Łódź
23 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Łódź, 23 marzec 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Łódź
24 marzec 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Łódź, 24 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Bydgoszcz
24 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Bydgoszcz, 24 marzec 2020
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w ś...
Warszawa
24 marzec 2020
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w świetle kodeksu cywilnego i prawa bankowego, przegląd orzecznictwa.
Warszawa, 24 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Kielce
25 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Kielce, 25 marzec 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Szczecin
25 marzec 2020
Komisja skarg, wniosków i petycji
Szczecin, 25 marzec 2020
VAT w kulturze 2020
Warszawa
27 marzec 2020
VAT w kulturze 2020
Warszawa, 27 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Gdańsk
30 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Gdańsk, 30 marzec 2020
Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w systemie informacji oświatowej
Zielona Góra
30 marzec 2020
Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w systemie informacji oświatowej
Zielona Góra, 30 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Zielona Góra
30 marzec 2020
Prawo Pracy 2020 - nowości!
Zielona Góra, 30 marzec 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Katowice
30 marzec 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Katowice, 30 marzec 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Zielona Góra
31 marzec 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Zielona Góra, 31 marzec 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Gdańsk
31 marzec 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Gdańsk, 31 marzec 2020
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa
01 kwiecień 2020
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa, 01 kwiecień 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Wrocław
02 kwiecień 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Wrocław, 02 kwiecień 2020
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ic...
Olsztyn
03 kwiecień 2020
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie
Olsztyn, 03 kwiecień 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Katowice
03 kwiecień 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Katowice, 03 kwiecień 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Warszawa
03 kwiecień 2020
Nadawanie, zmiana i likwidacja nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie
Warszawa, 03 kwiecień 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Poznań
06 kwiecień 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Poznań, 06 kwiecień 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Gdańsk
06 kwiecień 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Gdańsk, 06 kwiecień 2020
ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Gdańsk
07 kwiecień 2020
ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Gdańsk, 07 kwiecień 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Gdańsk
09 kwiecień 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Gdańsk, 09 kwiecień 2020
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego
Warszawa
16 kwiecień 2020
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego
Warszawa, 16 kwiecień 2020
Nowelizacja Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach w związku z ochroną danych osobowyc...
Warszawa
17 kwiecień 2020
Nowelizacja Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach w związku z ochroną danych osobowych
Warszawa, 17 kwiecień 2020
Postępowanie o zamówienie publiczne w formie elektronicznej – praktyka, orzecznictwo KIO i opini...
Warszawa
17 kwiecień 2020
Postępowanie o zamówienie publiczne w formie elektronicznej – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP
Warszawa, 17 kwiecień 2020
Wynagradzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Warszawa
17 kwiecień 2020
Wynagradzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Warszawa, 17 kwiecień 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Rzeszów
21 kwiecień 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Rzeszów, 21 kwiecień 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Rzeszów
22 kwiecień 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Rzeszów, 22 kwiecień 2020
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa
23 kwiecień 2020
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa, 23 kwiecień 2020
Awans zawodowy nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
Warszawa
24 kwiecień 2020
Awans zawodowy nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
Warszawa, 24 kwiecień 2020
Przygotowywanie i udzielanie zamówień publicznych przez podmioty lecznicze z uwzględnieniem nowej...
Warszawa
08 maj 2020
Przygotowywanie i udzielanie zamówień publicznych przez podmioty lecznicze z uwzględnieniem nowej ustawy. Prawo zamówień publicznych.
Warszawa, 08 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Lublin
11 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Lublin, 11 maj 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Lublin
12 maj 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Lublin, 12 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Kielce
13 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Kielce, 13 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szczecin
18 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szczecin, 18 maj 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szczecin
19 maj 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szczecin, 19 maj 2020
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola
Warszawa
22 maj 2020
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola
Warszawa, 22 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Łódź
25 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Łódź, 25 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Wrocław
27 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Wrocław, 27 maj 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Kraków
29 maj 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Kraków, 29 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Opole
15 czerwiec 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Opole, 15 czerwiec 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Poznań
22 czerwiec 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Poznań, 22 czerwiec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Poznań
23 czerwiec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Poznań, 23 czerwiec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Katowice
25 czerwiec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Katowice, 25 czerwiec 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Kraków
26 czerwiec 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Kraków, 26 czerwiec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Gdańsk
29 czerwiec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Gdańsk, 29 czerwiec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – ...
Gdańsk
30 czerwiec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Gdańsk, 30 czerwiec 2020

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha