zaproponuj szkolenia

Pełna lista szkoleń otwartych

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - ZAPLANUJ SZKOLENIE U SIEBIE

nadchodzące szkolenia

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – ...
Kraków
27 maj 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Kraków, 27 maj 2019
Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce
Kraków
27 maj 2019
Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce
Kraków, 27 maj 2019
Warsztaty szkoleniowe z zakresu prawa pracy
Poznań
27 maj 2019
Warsztaty szkoleniowe z zakresu prawa pracy
Poznań, 27 maj 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu.
Katowice
27 maj 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu.
Katowice, 27 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Olsztyn
27 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Olsztyn, 27 maj 2019
Organizacja przewozu osób - w tym dzieci przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne
Katowice
27 maj 2019
Organizacja przewozu osób - w tym dzieci przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne
Katowice, 27 maj 2019
Instrukcja kancelaryjna w urzędzie
Lublin
28 maj 2019
Instrukcja kancelaryjna w urzędzie
Lublin, 28 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Białystok
28 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Białystok, 28 maj 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Katowice
28 maj 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Katowice, 28 maj 2019
Skargi, wnioski i petycje w praktyce
Warszawa
29 maj 2019
Skargi, wnioski i petycje w praktyce
Warszawa, 29 maj 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Wrocław
29 maj 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Wrocław, 29 maj 2019
Kodeks postępowania administracyjnego
Gorzów Wlkp.
29 maj 2019
Kodeks postępowania administracyjnego
Gorzów Wlkp., 29 maj 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków
29 maj 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków, 29 maj 2019
Szkolenie 3-dniowe dla Radnych oraz Organów wykonawczych jst
Gdańsk
29 maj 2019
Szkolenie 3-dniowe dla Radnych oraz Organów wykonawczych jst
Gdańsk, 29 maj 2019
Szkolenie 3-dniowe dla Skarbników jst i głównych księgowych jednostek sektora publicznego
Gdańsk
29 maj 2019
Szkolenie 3-dniowe dla Skarbników jst i głównych księgowych jednostek sektora publicznego
Gdańsk, 29 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Kielce
29 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Kielce, 29 maj 2019
Organizacja przewozu osób - w tym dzieci przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne
Lublin
29 maj 2019
Organizacja przewozu osób - w tym dzieci przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne
Lublin, 29 maj 2019
Opłaty adiacenckie w praktyce administracyjnej
Warszawa
30 maj 2019
Opłaty adiacenckie w praktyce administracyjnej
Warszawa, 30 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Wrocław
30 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Wrocław, 30 maj 2019
Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
Lublin
30 maj 2019
Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
Lublin, 30 maj 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzeni...
Białystok
30 maj 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Białystok, 30 maj 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań
30 maj 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań, 30 maj 2019
Organizacja przewozu osób - w tym dzieci przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne
Białystok
30 maj 2019
Organizacja przewozu osób - w tym dzieci przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne
Białystok, 30 maj 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA-kopia
30 maj 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA-kopia
, 30 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Zielona Góra
31 maj 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Zielona Góra, 31 maj 2019
Podatki w kulturze 2019
Gdańsk
31 maj 2019
Podatki w kulturze 2019
Gdańsk, 31 maj 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Katowice
31 maj 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Katowice, 31 maj 2019
Dokumentacja pracownicza i prowadzenie akt osobowych z uwzględnieniem zmian związanych ze skrócen...
Poznań
31 maj 2019
Dokumentacja pracownicza i prowadzenie akt osobowych z uwzględnieniem zmian związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych
Poznań, 31 maj 2019
Prawo Pracy dla kadry kierującej pracownikami – wybrane zagadnienia
Lublin
31 maj 2019
Prawo Pracy dla kadry kierującej pracownikami – wybrane zagadnienia
Lublin, 31 maj 2019
Aktualne wymagania dotyczące wydawania licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samo...
Warszawa
31 maj 2019
Aktualne wymagania dotyczące wydawania licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Warszawa, 31 maj 2019
Nowe wyzwania – awans zawodowy nauczycieli w świetle aktualnych przepisów prawa
Zielona Góra
31 maj 2019
Nowe wyzwania – awans zawodowy nauczycieli w świetle aktualnych przepisów prawa
Zielona Góra, 31 maj 2019
Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Warszawa
03 czerwiec 2019
Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Warszawa, 03 czerwiec 2019
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzi...
Wrocław
03 czerwiec 2019
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Wrocław, 03 czerwiec 2019
Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle na...
Bydgoszcz
03 czerwiec 2019
Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych
Bydgoszcz, 03 czerwiec 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Bydgoszcz
03 czerwiec 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Bydgoszcz, 03 czerwiec 2019
Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie
Kraków
03 czerwiec 2019
Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie
Kraków, 03 czerwiec 2019
Jak bezpiecznie przejść kontrolę warunków pracy?
Łódź
03 czerwiec 2019
Jak bezpiecznie przejść kontrolę warunków pracy?
Łódź, 03 czerwiec 2019
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Katowice
03 czerwiec 2019
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Katowice, 03 czerwiec 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. € w małych jednostkach budżetowych
Kielce
03 czerwiec 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. € w małych jednostkach budżetowych
Kielce, 03 czerwiec 2019
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa od podstaw
Białystok
03 czerwiec 2019
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa od podstaw
Białystok, 03 czerwiec 2019
Trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy Edycja III
Warszawa
04 czerwiec 2019
Trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy Edycja III
Warszawa, 04 czerwiec 2019
Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Warszawa
04 czerwiec 2019
Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Warszawa, 04 czerwiec 2019
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych w praktyce
Warszawa
04 czerwiec 2019
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych w praktyce
Warszawa, 04 czerwiec 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu
Łódź
04 czerwiec 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu
Łódź, 04 czerwiec 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. € w małych jednostkach budżetowych
Kraków
04 czerwiec 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. € w małych jednostkach budżetowych
Kraków, 04 czerwiec 2019
Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny - rola, wykorzystanie w praktyce administracyj...
Gdańsk
04 czerwiec 2019
Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny - rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych
Gdańsk, 04 czerwiec 2019
Prawo pracy w pigułce
Warszawa
05 czerwiec 2019
Prawo pracy w pigułce
Warszawa, 05 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Wrocław
05 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Wrocław, 05 czerwiec 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzeni...
Lublin
05 czerwiec 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Lublin, 05 czerwiec 2019
Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie
Rzeszów
05 czerwiec 2019
Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie
Rzeszów, 05 czerwiec 2019
Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli
Warszawa
06 czerwiec 2019
Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli
Warszawa, 06 czerwiec 2019
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów
Zielona Góra
06 czerwiec 2019
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów
Zielona Góra, 06 czerwiec 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019 w tym wynagrodzenie za czas strajku
Katowice
06 czerwiec 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019 w tym wynagrodzenie za czas strajku
Katowice, 06 czerwiec 2019
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Poznań
06 czerwiec 2019
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Poznań, 06 czerwiec 2019
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu eduk...
Poznań
06 czerwiec 2019
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji
Poznań, 06 czerwiec 2019
Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
Olsztyn
06 czerwiec 2019
Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
Olsztyn, 06 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/przedszkola
Poznań
06 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/przedszkola
Poznań, 06 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa
07 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa, 07 czerwiec 2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach pra...
Warszawa
07 czerwiec 2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach prawnych
Warszawa, 07 czerwiec 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – edycja I
Poznań
07 czerwiec 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – edycja I
Poznań, 07 czerwiec 2019
Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce
Poznań
07 czerwiec 2019
Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce
Poznań, 07 czerwiec 2019
Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Kraków
07 czerwiec 2019
Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Kraków, 07 czerwiec 2019
Prawo Pracy dla kadry kierującej pracownikami – wybrane zagadnienia
Olsztyn
07 czerwiec 2019
Prawo Pracy dla kadry kierującej pracownikami – wybrane zagadnienia
Olsztyn, 07 czerwiec 2019
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Wrocław
07 czerwiec 2019
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Wrocław, 07 czerwiec 2019
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
Rzeszów
07 czerwiec 2019
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
Rzeszów, 07 czerwiec 2019
Reforma unijnych przepisów - RODO praktyczne szkolenie dla IOD, ASI i ADO
Zamość
07 czerwiec 2019
Reforma unijnych przepisów - RODO praktyczne szkolenie dla IOD, ASI i ADO
Zamość, 07 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/przedszkola
Wrocław
07 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/przedszkola
Wrocław, 07 czerwiec 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów. Potrącenia z wynagrodzeń
Warszawa
10 czerwiec 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów. Potrącenia z wynagrodzeń
Warszawa, 10 czerwiec 2019
Finansowanie wybranych zadań oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa
Warszawa
10 czerwiec 2019
Finansowanie wybranych zadań oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa
Warszawa, 10 czerwiec 2019
Kształtowanie stosunków wodnych na nieruchomościach
Warszawa
10 czerwiec 2019
Kształtowanie stosunków wodnych na nieruchomościach
Warszawa, 10 czerwiec 2019
Jak bezpiecznie przejść kontrolę warunków pracy?
Bydgoszcz
10 czerwiec 2019
Jak bezpiecznie przejść kontrolę warunków pracy?
Bydgoszcz, 10 czerwiec 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzeni...
Rzeszów
10 czerwiec 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Rzeszów, 10 czerwiec 2019
Nowe wyzwania – awans zawodowy nauczycieli w świetle aktualnych przepisów prawa
Szczecin
10 czerwiec 2019
Nowe wyzwania – awans zawodowy nauczycieli w świetle aktualnych przepisów prawa
Szczecin, 10 czerwiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Katowice
10 czerwiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Katowice, 10 czerwiec 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu
Bydgoszcz
11 czerwiec 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu
Bydgoszcz, 11 czerwiec 2019
Wynagrodzenia w oświacie - Składniki, naliczanie, uprawnienia
Łódź
11 czerwiec 2019
Wynagrodzenia w oświacie - Składniki, naliczanie, uprawnienia
Łódź, 11 czerwiec 2019
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa
11 czerwiec 2019
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa, 11 czerwiec 2019
Postępowanie w sprawie ustalania warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego
Katowice
11 czerwiec 2019
Postępowanie w sprawie ustalania warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego
Katowice, 11 czerwiec 2019
Jak zbadać stan prawny nieruchomości?
Warszawa
12 czerwiec 2019
Jak zbadać stan prawny nieruchomości?
Warszawa, 12 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Lublin
12 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Lublin, 12 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Lublin
12 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Lublin, 12 czerwiec 2019
Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce
Wrocław
13 czerwiec 2019
Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce
Wrocław, 13 czerwiec 2019
Gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r.
Lublin
13 czerwiec 2019
Gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r.
Lublin, 13 czerwiec 2019
Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle na...
Kraków
13 czerwiec 2019
Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych
Kraków, 13 czerwiec 2019
Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Rzeszów
13 czerwiec 2019
Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Rzeszów, 13 czerwiec 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019
Rzeszów
13 czerwiec 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019
Rzeszów, 13 czerwiec 2019
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa od podstaw
Kraków
13 czerwiec 2019
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa od podstaw
Kraków, 13 czerwiec 2019
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostkach administracji publicznej
Warszawa
14 czerwiec 2019
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostkach administracji publicznej
Warszawa, 14 czerwiec 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa
14 czerwiec 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa, 14 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Łódź
14 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Łódź, 14 czerwiec 2019
OCHRONA DANYCH ( RODO) W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI ZMIANY OD MAJA 2019 r.- nowość
Warszawa
14 czerwiec 2019
OCHRONA DANYCH ( RODO) W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI ZMIANY OD MAJA 2019 r.- nowość
Warszawa, 14 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Kielce
14 czerwiec 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Kielce, 14 czerwiec 2019
Najważniejsze zmiany w prawie pracy w tym: dokumentacja pracownicza, pracownicze plany kapitałowe...
Lublin
14 czerwiec 2019
Najważniejsze zmiany w prawie pracy w tym: dokumentacja pracownicza, pracownicze plany kapitałowe, działalność związkowa, wdrożenie RODO i inne
Lublin, 14 czerwiec 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Kielce
14 czerwiec 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Kielce, 14 czerwiec 2019
Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce
Katowice
14 czerwiec 2019
Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce
Katowice, 14 czerwiec 2019
Podziały nieruchomości
Rzeszów
14 czerwiec 2019
Podziały nieruchomości
Rzeszów, 14 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola
Warszawa
14 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola
Warszawa, 14 czerwiec 2019
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT W PROCESIE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
Katowice
14 czerwiec 2019
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT W PROCESIE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
Katowice, 14 czerwiec 2019
Kontrola wykorzystania dotacji oświatowych - jakie wydatki można sfinansować ze środków dotacji...
Warszawa
14 czerwiec 2019
Kontrola wykorzystania dotacji oświatowych - jakie wydatki można sfinansować ze środków dotacji?
Warszawa, 14 czerwiec 2019
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH
Wrocław
14 czerwiec 2019
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH
Wrocław, 14 czerwiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Białystok
14 czerwiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Białystok, 14 czerwiec 2019
Jak bezpiecznie przejść kontrolę warunków pracy?
Rzeszów
17 czerwiec 2019
Jak bezpiecznie przejść kontrolę warunków pracy?
Rzeszów, 17 czerwiec 2019
Instrukcja kancelaryjna w urzędzie
Poznań
17 czerwiec 2019
Instrukcja kancelaryjna w urzędzie
Poznań, 17 czerwiec 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. € w małych jednostkach budżetowych
Rzeszów
17 czerwiec 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. € w małych jednostkach budżetowych
Rzeszów, 17 czerwiec 2019
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Warszawa
17 czerwiec 2019
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Warszawa, 17 czerwiec 2019
Zarządzanie pasem drogowym
Białystok
17 czerwiec 2019
Zarządzanie pasem drogowym
Białystok, 17 czerwiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Poznań
17 czerwiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Poznań, 17 czerwiec 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. € w małych jednostkach budżetowych
Lublin
18 czerwiec 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. € w małych jednostkach budżetowych
Lublin, 18 czerwiec 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Łódź
18 czerwiec 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Łódź, 18 czerwiec 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu.
Rzeszów
18 czerwiec 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu.
Rzeszów, 18 czerwiec 2019
Urlopy Pracownicze 2019
Poznań
18 czerwiec 2019
Urlopy Pracownicze 2019
Poznań, 18 czerwiec 2019
Podziały nieruchomości
Warszawa
19 czerwiec 2019
Podziały nieruchomości
Warszawa, 19 czerwiec 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice
19 czerwiec 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice, 19 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/przedszkola
Zielona Góra
21 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/przedszkola
Zielona Góra, 21 czerwiec 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Wrocław
24 czerwiec 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Wrocław, 24 czerwiec 2019
Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie
Katowice
24 czerwiec 2019
Profesjonalny sekretariat. Organizacja i funkcjonowanie
Katowice, 24 czerwiec 2019
Zarządzanie pasem drogowym
Poznań
24 czerwiec 2019
Zarządzanie pasem drogowym
Poznań, 24 czerwiec 2019
REWOLUCYJNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2019 ROKU – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w ...
Wrocław
25 czerwiec 2019
REWOLUCYJNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2019 ROKU – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 - tylko PRAKTYKA!!!
Wrocław, 25 czerwiec 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Opole
25 czerwiec 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Opole, 25 czerwiec 2019
Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory
Warszawa
25 czerwiec 2019
Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory
Warszawa, 25 czerwiec 2019
Zarządzanie pasem drogowym
Szczecin
25 czerwiec 2019
Zarządzanie pasem drogowym
Szczecin, 25 czerwiec 2019
„Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w jsfp”
Białystok
25 czerwiec 2019
„Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w jsfp”
Białystok, 25 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/przedszkola
Szczecin
26 czerwiec 2019
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/przedszkola
Szczecin, 26 czerwiec 2019
REWOLUCYJNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2019 ROKU – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w ...
Poznań
26 czerwiec 2019
REWOLUCYJNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2019 ROKU – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 - tylko PRAKTYKA!!!
Poznań, 26 czerwiec 2019
OCHRONA DANYCH ( RODO) W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI ZMIANY OD MAJA 2019 r.- nowość
Białystok
26 czerwiec 2019
OCHRONA DANYCH ( RODO) W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI ZMIANY OD MAJA 2019 r.- nowość
Białystok, 26 czerwiec 2019
ARKUSZ ORGANIZACJI TO NIC TRUDNEGO! - – CZYLI JAK PRAWIDŁOWO ZAPLANOWAĆ ORGANIZACJĘ PRACY SZKO...
Poznań
27 czerwiec 2019
ARKUSZ ORGANIZACJI TO NIC TRUDNEGO! - – CZYLI JAK PRAWIDŁOWO ZAPLANOWAĆ ORGANIZACJĘ PRACY SZKOŁY?
Poznań, 27 czerwiec 2019
Kurs płacowy
Poznań
27 czerwiec 2019
Kurs płacowy
Poznań, 27 czerwiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Kraków
27 czerwiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Kraków, 27 czerwiec 2019
Zatrudnianie cudzoziemców 2019
Kraków
28 czerwiec 2019
Zatrudnianie cudzoziemców 2019
Kraków, 28 czerwiec 2019
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu eduk...
Kraków
28 czerwiec 2019
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji
Kraków, 28 czerwiec 2019
ARKUSZ ORGANIZACJI TO NIC TRUDNEGO! - – CZYLI JAK PRAWIDŁOWO ZAPLANOWAĆ ORGANIZACJĘ PRACY SZKO...
Wrocław
28 czerwiec 2019
ARKUSZ ORGANIZACJI TO NIC TRUDNEGO! - – CZYLI JAK PRAWIDŁOWO ZAPLANOWAĆ ORGANIZACJĘ PRACY SZKOŁY?
Wrocław, 28 czerwiec 2019
OCHRONA DANYCH ( RODO) W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI ZMIANY OD MAJA 2019 r.- nowość
Gdańsk
28 czerwiec 2019
OCHRONA DANYCH ( RODO) W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI ZMIANY OD MAJA 2019 r.- nowość
Gdańsk, 28 czerwiec 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu.
Kraków
01 lipiec 2019
Zarządzanie wypadkiem w pracy. Zabezpieczenia. Działanie w warunkach kryzysu.
Kraków, 01 lipiec 2019
Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8)
Warszawa
01 lipiec 2019
Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8)
Warszawa, 01 lipiec 2019
Kurs płacowy
Olsztyn
01 lipiec 2019
Kurs płacowy
Olsztyn, 01 lipiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Warszawa
05 lipiec 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Warszawa, 05 lipiec 2019
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa
09 lipiec 2019
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa, 09 lipiec 2019
Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)
Warszawa
11 lipiec 2019
Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)
Warszawa, 11 lipiec 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019
Wrocław
11 lipiec 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019
Wrocław, 11 lipiec 2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa
12 lipiec 2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa, 12 lipiec 2019
Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Poznań
12 lipiec 2019
Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Poznań, 12 lipiec 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019
Szczecin
15 lipiec 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019
Szczecin, 15 lipiec 2019
Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Warszawa
15 lipiec 2019
Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Warszawa, 15 lipiec 2019
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I
Warszawa
17 lipiec 2019
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I
Warszawa, 17 lipiec 2019
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnyc...
Warszawa
19 lipiec 2019
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną
Warszawa, 19 lipiec 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP
Warszawa
19 sierpień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP
Warszawa, 19 sierpień 2019
Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Gdańsk
20 sierpień 2019
Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach
Gdańsk, 20 sierpień 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Olsztyn
21 sierpień 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZMIANY - 2019
Olsztyn, 21 sierpień 2019
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa
21 sierpień 2019
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa, 21 sierpień 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019
Białystok
22 sierpień 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019
Białystok, 22 sierpień 2019
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Warszawa
23 sierpień 2019
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Warszawa, 23 sierpień 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa
27 sierpień 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa, 27 sierpień 2019
Obieg i archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych w systemie tradycyjnym
Warszawa
30 sierpień 2019
Obieg i archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych w systemie tradycyjnym
Warszawa, 30 sierpień 2019
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacj...
Warszawa
27 wrzesień 2019
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny
Warszawa, 27 wrzesień 2019

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha