zaproponuj szkolenia

Pełna lista szkoleń otwartych

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - ZAPLANUJ SZKOLENIE U SIEBIE

nadchodzące szkolenia

Przegląd najważniejszych zmian prawa pracy
Białystok
23 wrzesień 2019
Przegląd najważniejszych zmian prawa pracy
Białystok, 23 wrzesień 2019
Zmiany w przepisach prawa oświatowego od 01.09.2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Kar...
Szczecin
23 wrzesień 2019
Zmiany w przepisach prawa oświatowego od 01.09.2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela. Uporządkowanie i kalendarz wdrażania.
Szczecin, 23 wrzesień 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartoś...
Rzeszów
23 wrzesień 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł w nowej Ustawie PZP-kopia
Rzeszów, 23 wrzesień 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzeni...
Białystok
23 wrzesień 2019
Zadania administratorów oraz inspektorów ochrony danych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Białystok, 23 wrzesień 2019
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Warszawa
24 wrzesień 2019
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Warszawa, 24 wrzesień 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób (w tym dzieci) z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu...
Wrocław
24 wrzesień 2019
Organizowanie i finansowanie przewozu osób (w tym dzieci) z uwzględnieniem nowej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Wrocław, 24 wrzesień 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartoś...
Lublin
24 wrzesień 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł w nowej Ustawie PZP-kopia-kopia
Lublin, 24 wrzesień 2019
Statut szkoły i placówki publicznej
Olsztyn
24 wrzesień 2019
Statut szkoły i placówki publicznej
Olsztyn, 24 wrzesień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Zielona Góra
24 wrzesień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Zielona Góra, 24 wrzesień 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartoś...
Siedlce
25 wrzesień 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł w nowej Ustawie PZP
Siedlce, 25 wrzesień 2019
PRAWO PRACY W 2019 ROKU
Gdańsk
25 wrzesień 2019
PRAWO PRACY W 2019 ROKU
Gdańsk, 25 wrzesień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Szczecin
25 wrzesień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Szczecin, 25 wrzesień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Warszawa
26 wrzesień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Warszawa, 26 wrzesień 2019
PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU
Gdańsk
26 wrzesień 2019
PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU
Gdańsk, 26 wrzesień 2019
Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)
Szczecin
26 wrzesień 2019
Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)
Szczecin, 26 wrzesień 2019
Czas pracy kierowcy - szkolenie od postaw + warsztaty praktyczne planowania i rozliczania
Rzeszów
26 wrzesień 2019
Czas pracy kierowcy - szkolenie od postaw + warsztaty praktyczne planowania i rozliczania
Rzeszów, 26 wrzesień 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartoś...
Białystok
26 wrzesień 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł w nowej Ustawie PZP
Białystok, 26 wrzesień 2019
PRAWO PRACY W 2019 ROKU
Olsztyn
26 wrzesień 2019
PRAWO PRACY W 2019 ROKU
Olsztyn, 26 wrzesień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Poznań
26 wrzesień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Poznań, 26 wrzesień 2019
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacj...
Warszawa
27 wrzesień 2019
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny
Warszawa, 27 wrzesień 2019
Ponaglenie, milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone
Warszawa
27 wrzesień 2019
Ponaglenie, milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone
Warszawa, 27 wrzesień 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Szczecin
27 wrzesień 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Szczecin, 27 wrzesień 2019
Czas pracy kierowcy - szkolenie od postaw + warsztaty praktyczne planowania i rozliczania
Kraków
27 wrzesień 2019
Czas pracy kierowcy - szkolenie od postaw + warsztaty praktyczne planowania i rozliczania
Kraków, 27 wrzesień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa
27 wrzesień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa, 27 wrzesień 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniająca RODO
Poznań
27 wrzesień 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniająca RODO
Poznań, 27 wrzesień 2019
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa
30 wrzesień 2019
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa, 30 wrzesień 2019
Nadzór i kontrola w żłobkach i klubach dziecięcych - uprawnienia podmiotu kontrolowanego, zadani...
Warszawa
30 wrzesień 2019
Nadzór i kontrola w żłobkach i klubach dziecięcych - uprawnienia podmiotu kontrolowanego, zadania oraz obowiązki kontrolera
Warszawa, 30 wrzesień 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Wrocław
30 wrzesień 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Wrocław, 30 wrzesień 2019
Uchwalone zmiany w zakresie opłaty śmieciowej
Warszawa
01 październik 2019
Uchwalone zmiany w zakresie opłaty śmieciowej
Warszawa, 01 październik 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Katowice
01 październik 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Katowice, 01 październik 2019
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 r. po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy p...
Warszawa
01 październik 2019
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 r. po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń
Warszawa, 01 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Katowice
01 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Katowice, 01 październik 2019
Nowy System Informacji Oświatowej ze szczególnym naciskiem na wprowadzenie danych do subwencji
Warszawa
01 październik 2019
Nowy System Informacji Oświatowej ze szczególnym naciskiem na wprowadzenie danych do subwencji
Warszawa, 01 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd od stycznia 2020 r.
Warszawa
02 październik 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd od stycznia 2020 r.
Warszawa, 02 październik 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Poznań
02 październik 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Poznań, 02 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Kraków
02 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Kraków, 02 październik 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Poznań
03 październik 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Poznań, 03 październik 2019
Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości
Warszawa
03 październik 2019
Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości
Warszawa, 03 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, ROD...
Wrocław
03 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Wrocław, 03 październik 2019
Trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy Edycja III
Warszawa
04 październik 2019
Trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy Edycja III
Warszawa, 04 październik 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Wrocław
04 październik 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Wrocław, 04 październik 2019
Subwencja oświatowa - zasady podziału, szacowanie subwencji ostatecznej, wieloletnie planowanie do...
Warszawa
07 październik 2019
Subwencja oświatowa - zasady podziału, szacowanie subwencji ostatecznej, wieloletnie planowanie dochodów subwencyjnych.
Warszawa, 07 październik 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Kraków
07 październik 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Kraków, 07 październik 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Białystok
07 październik 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Białystok, 07 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniająca RODO
Kielce
07 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniająca RODO
Kielce, 07 październik 2019
Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości
Warszawa
07 październik 2019
Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości
Warszawa, 07 październik 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Olsztyn
08 październik 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Olsztyn, 08 październik 2019
Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019
Warszawa
08 październik 2019
Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019
Warszawa, 08 październik 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Rzeszów
08 październik 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Rzeszów, 08 październik 2019
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa
08 październik 2019
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa, 08 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Lublin
08 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Lublin, 08 październik 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Katowice
08 październik 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Katowice, 08 październik 2019
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Warszawa
09 październik 2019
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Warszawa, 09 październik 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Gdańsk
09 październik 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Gdańsk, 09 październik 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Kraków
09 październik 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Kraków, 09 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk
10 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk, 10 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Zielona Góra
10 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Zielona Góra, 10 październik 2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa
11 październik 2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa, 11 październik 2019
Wywłaszczenia, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ograniczanie praw do korzystania z nieruchomo...
Warszawa
11 październik 2019
Wywłaszczenia, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ograniczanie praw do korzystania z nieruchomości
Warszawa, 11 październik 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Lublin
14 październik 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Lublin, 14 październik 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Łódź
14 październik 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Łódź, 14 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok
14 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok, 14 październik 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Lublin
14 październik 2019
Prawo Pracy – najczęstsze problemy przy zatrudnianiu pracowników
Lublin, 14 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Warszawa
15 październik 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Warszawa, 15 październik 2019
Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8)
Warszawa
15 październik 2019
Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8)
Warszawa, 15 październik 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Rzeszów
15 październik 2019
Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Rzeszów, 15 październik 2019
SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źród...
Gdańsk
15 październik 2019
SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źródła finansowania lokalnej edukacji, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków.
Gdańsk, 15 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Lublin
15 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Lublin, 15 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Rzeszów
15 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy.
Rzeszów, 15 październik 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów
Warszawa
16 październik 2019
Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów
Warszawa, 16 październik 2019
Samorządowe finansowanie oświaty
Warszawa
16 październik 2019
Samorządowe finansowanie oświaty
Warszawa, 16 październik 2019
Zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 r. oraz zasady...
Lublin
16 październik 2019
Zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 r. oraz zasady pozyskania środków finansowych z rezerwy oświatowej
Lublin, 16 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Kielce
16 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Kielce, 16 październik 2019
Zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 r. oraz zasady...
Białystok
17 październik 2019
Zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 r. oraz zasady pozyskania środków finansowych z rezerwy oświatowej
Białystok, 17 październik 2019
Dokumentacja kadrowa 2019
Warszawa
17 październik 2019
Dokumentacja kadrowa 2019
Warszawa, 17 październik 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
17 październik 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 17 październik 2019
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
Warszawa
17 październik 2019
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
Warszawa, 17 październik 2019
SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źród...
Poznań
17 październik 2019
SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źródła finansowania lokalnej edukacji, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków.
Poznań, 17 październik 2019
Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzona inwentaryzacja w jednostkach budżetowych i jej wpływ na spra...
Warszawa
18 październik 2019
Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzona inwentaryzacja w jednostkach budżetowych i jej wpływ na sprawozdania finansowe
Warszawa, 18 październik 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zielona Góra
18 październik 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zielona Góra, 18 październik 2019
Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły
Warszawa
18 październik 2019
Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły
Warszawa, 18 październik 2019
Zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 r. oraz zasady...
Olsztyn
18 październik 2019
Zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 r. oraz zasady pozyskania środków finansowych z rezerwy oświatowej
Olsztyn, 18 październik 2019
Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Warszawa
18 październik 2019
Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Warszawa, 18 październik 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Wrocław
18 październik 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Wrocław, 18 październik 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa
21 październik 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa, 21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartośc...
21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP-kopia
, 21 październik 2019
Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)
Bydgoszcz
21 październik 2019
Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)
Bydgoszcz, 21 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Wrocław
21 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Wrocław, 21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartośc...
Warszawa
21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP
Warszawa, 21 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Łódź
22 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Łódź, 22 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Bydgoszcz
22 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Bydgoszcz, 22 październik 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Warszawa
22 październik 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Warszawa, 22 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Szczecin
23 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Szczecin, 23 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Łódź
23 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Łódź, 23 październik 2019
Najnowsze zmiany w prawie pracy - Przepisy i orzecznictwo
Warszawa
23 październik 2019
Najnowsze zmiany w prawie pracy - Przepisy i orzecznictwo
Warszawa, 23 październik 2019
Wymiar i pobór podatku od środków transportowych
Warszawa
24 październik 2019
Wymiar i pobór podatku od środków transportowych
Warszawa, 24 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań
24 październik 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań, 24 październik 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Olsztyn
24 październik 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Olsztyn, 24 październik 2019
Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory
Warszawa
25 październik 2019
Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory
Warszawa, 25 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.-kopia-kopia
Poznań
25 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.-kopia-kopia
Poznań, 25 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Olsztyn
25 październik 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Olsztyn, 25 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Szczecin
28 październik 2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Szczecin, 28 październik 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Białystok
28 październik 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Białystok, 28 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Wrocław
28 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Wrocław, 28 październik 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Białystok
29 październik 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Białystok, 29 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Katowice
29 październik 2019
Wynagrodzenie za pracę 2019
Katowice, 29 październik 2019
Skargi, wnioski i petycje w praktyce
Warszawa
30 październik 2019
Skargi, wnioski i petycje w praktyce
Warszawa, 30 październik 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa
04 listopad 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa, 04 listopad 2019
Subwencja oświatowa - zasady podziału, szacowanie subwencji ostatecznej, wieloletnie planowanie do...
Warszawa
04 listopad 2019
Subwencja oświatowa - zasady podziału, szacowanie subwencji ostatecznej, wieloletnie planowanie dochodów subwencyjnych
Warszawa, 04 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków
05 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków, 05 listopad 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa
06 listopad 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa, 06 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice
06 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice, 06 listopad 2019
Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy
Warszawa
06 listopad 2019
Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy
Warszawa, 06 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Gdańsk
06 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Gdańsk, 06 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Opole
07 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Opole, 07 listopad 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatac...
Warszawa
07 listopad 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach
Warszawa, 07 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Gdańsk
07 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Gdańsk, 07 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Wrocław
08 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Wrocław, 08 listopad 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Wrocław
08 listopad 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Wrocław, 08 listopad 2019
Prawo pracy pracodawcy samorządowego
Warszawa
13 listopad 2019
Prawo pracy pracodawcy samorządowego
Warszawa, 13 listopad 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa
15 listopad 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa, 15 listopad 2019
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa
18 listopad 2019
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa, 18 listopad 2019
Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Warszawa
18 listopad 2019
Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Warszawa, 18 listopad 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Katowice
18 listopad 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Katowice, 18 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Szczecin
18 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Szczecin, 18 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Szczecin
19 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Szczecin, 19 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Wrocław
19 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Wrocław, 19 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Łódź
21 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Łódź, 21 listopad 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa
22 listopad 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa, 22 listopad 2019
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnyc...
Warszawa
22 listopad 2019
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną
Warszawa, 22 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Opole
22 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Opole, 22 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Łódź
22 listopad 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Łódź, 22 listopad 2019
Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)
Warszawa
25 listopad 2019
Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)
Warszawa, 25 listopad 2019
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I
Warszawa
25 listopad 2019
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I
Warszawa, 25 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Zielona Góra
25 listopad 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Zielona Góra, 25 listopad 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Rzeszów
25 listopad 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Rzeszów, 25 listopad 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Bydgoszcz
26 listopad 2019
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Bydgoszcz, 26 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Częstochowa
26 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Częstochowa, 26 listopad 2019
Skargi i wnioski a RODO w praktyce administracji publicznej
Warszawa
26 listopad 2019
Skargi i wnioski a RODO w praktyce administracji publicznej
Warszawa, 26 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Poznań
26 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Poznań, 26 listopad 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Lublin
26 listopad 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Lublin, 26 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Zielona Góra
26 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Zielona Góra, 26 listopad 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy-kopia
Bydgoszcz
27 listopad 2019
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy-kopia
Bydgoszcz, 27 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Poznań
27 listopad 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Poznań, 27 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Lublin
28 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Lublin, 28 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Rzeszów
29 listopad 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Rzeszów, 29 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Katowice
29 listopad 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Katowice, 29 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Opole
29 listopad 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Opole, 29 listopad 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP
Warszawa
02 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP
Warszawa, 02 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Gdańsk
02 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Gdańsk, 02 grudzień 2019
Prawo pracy - zmiany w 2019 roku
Warszawa
03 grudzień 2019
Prawo pracy - zmiany w 2019 roku
Warszawa, 03 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Olsztyn
03 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Olsztyn, 03 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Gdańsk
03 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Gdańsk, 03 grudzień 2019
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa
04 grudzień 2019
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa, 04 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Łódź
04 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Łódź, 04 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Bydgoszcz
04 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Bydgoszcz, 04 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Kraków
05 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Kraków, 05 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Wrocław
06 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Wrocław, 06 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Kraków
06 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Kraków, 06 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Kraków
09 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Kraków, 09 grudzień 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Kraków
09 grudzień 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Kraków, 09 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Katowice
09 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Katowice, 09 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków
10 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków, 10 grudzień 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Katowice
10 grudzień 2019
Inwentaryzacja majątku jednostki
Katowice, 10 grudzień 2019
Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Warszawa
10 grudzień 2019
Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Warszawa, 10 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice
11 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Katowice, 11 grudzień 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Rzeszów
12 grudzień 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Rzeszów, 12 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk
13 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk, 13 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Kielce
13 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Kielce, 13 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Rzeszów
13 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Rzeszów, 13 grudzień 2019
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce
Warszawa
13 grudzień 2019
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce
Warszawa, 13 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wrocław
16 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wrocław, 16 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Poznań
16 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy.-kopia
Poznań, 16 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań
17 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Poznań, 17 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Poznań
17 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Poznań, 17 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Lublin
19 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Lublin, 19 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok
20 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok, 20 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Lublin
20 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Lublin, 20 grudzień 2019

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha