zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.

18 październik 2019 11:00-16:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
- absolwentki studiów pedagogicznych, ekonomicznych, podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń, w tym Menedżer Administracji, Ekspert Wspomagania, Ekspert 2018, i inne.
- osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i stażem pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, dyrektor, wizytator, ekspert), zajmujące się na co dzień zagadnieniami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli, w szczególności jako przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego podczas postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych;
- osoby doświadczone w zakresie prowadzenia zajęć, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznego.


CELE SZKOLENIA:
Szkolenie porządkujące wiedzę o nowych przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz zasadach stosowania przepisów dotychczasowych. Podczas szkolenia omówione zostaną ścieżki awansu oraz wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, a także zadania dyrektora szkoły. Wspólnie zmierzymy się z wyzwaniami awansu zawodowego podczas panelu dyskusyjnego.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół, a także pracowników jst zajmujących się awansem zawodowym nauczycieli.


PROGRAM:
1.    Przepisy prawne awansu zawodowego, w tym zmiany w prawie wprowadzone w 2019 r. i zasady stosowania przepisów dotychczasowych.
2.    Ścieżka awansu – od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego.
3.    Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
4.    Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne.
5.    Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli.
6.    Panel dyskusyjny.


Forma realizacji szkolenia:
- Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
- W czasie zajęć wykorzystywane są materiały przygotowane przez prowadzących oraz akty prawne.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha