zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania

09 wrzesień 2019 10:00-15:00

385 zł netto

PROWADZĄCY:
Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie procedur związanych z zapewnieniem szkołom finansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Uczestnik pozna zasady wnioskowania o dotację celową z budżetu państwa oraz sposób rozliczenia tej dotacji. Ponadto uczestnik pozna zasady konstruowania informacji i wniosków kierowanych do jednostki samorządu terytorialnego oraz ogólne zasady wnioskowania o dotację. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach.


ADRESACI:
szkolenie jest przeznaczone dla samorządów oraz dyrektorów i organów prowadzących szkoły i placówki samorządowe oraz niesamorządowe.


PROGRAM:
1.    Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia.
2.    Informacje i wnioski dyrektorów szkół. Informacje w nich zawarte i ich weryfikacja.
3.    Konstrukcja wniosku o udzielenie dotacji celowej kierowanego do wojewody.
4.    Terminy obiegu dokumentów.
5.    Aktualizacja danych zawartych we wnioskach.
6.    Wykorzystanie 1% na obsługę zadania.
7.    Rozliczenie dotacji celowej (duże zmiany w stosunku do dotychczasowych przepisów).
8.    Warsztaty: prawidłowe wypełnienie wniosków o udzielenie dotacji oraz rozliczenie dotacji.
9.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha