zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Jak zbadać stan prawny nieruchomości?

12 czerwiec 2019 10:00-15:00

345 zł netto

PROWADZĄCY:

Wspólnik Kancelarii Prawnej, doktorant Wydziału Prawa i Administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze, prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Jest autorem publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 roku.


CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu badania stanu prawnego nieruchomości.


PROGRAM:

1. Wstęp – badanie stanu prawnego nieruchomości
2. Informacja o nieruchomościach (m.in. księgi wieczyste, kataster nieruchomości, rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, itd.)
3. Decyzje administracyjne a stan prawny nieruchomości (m.in. pozwolenie na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, itd.)
4. Dokumentacja dotycząca stanu prawnego nieruchomości, m. in.: odpisy z ksiąg wieczystych, akt własności ziemi, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, opis i mapa, akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, itd.
5. Badanie stanu prawnego nieruchomości w aspekcie podmiotowego prawa własności
(m.in.: osoby fizyczne, osoby prawne, developerzy, skarb państwa, jednostki samorządu terytorialnego, współwłasność, itd.)
6. Zgodność treści dokumentów dotyczących stanu prawnego nieruchomości z bieżącym stanem faktycznym
7. Obrót nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską
8. Obrót nieruchomościami rolnymi
9. Własność a użytkowanie wieczyste
10. Nieruchomości obciążone różnymi prawami (m.in.: dzierżawa, najem, prawo pierwokupu, służebność gruntowa i służebność osobista, służebność przesyłu, hipoteka, itd.)
11. Sprzedaż nieruchomości w trakcie budowy przez developera i inne osoby
12. Forma umowy przedwstępnej – akt notarialny, „zwykła” pisemna
13. Umowa ostateczna
14. Oszustwa w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami
15. Orzecznictwo a praktyka
16. Pytania i dyskusja.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha