zaproponuj szkolenia

Najnowsze zmiany w prawie pracy - Przepisy i orzecznictwo

23 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy specjalizująca się w prawie pracy i w prawie cywilnym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia dzienne
z wyróżnieniem. Następnie ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. została radcą prawny.
Od 2006 pomaga zarówno pracownikom jak i pracodawcom poprzez bieżące doradztwo, reprezentację przed sądem oraz uczestnictwo w negocjacjach. Współpracuje z innymi radcami prawnymi również specjalizującymi się w tej dziedzinie od wielu lat. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo pracy, prawo cywilne, psychologia i miękki HR.
Prowadzi także sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego oraz doradza w sprawach z zakresu prawa cywilnego podmiotom indywidualnym oraz zbiorowym.


CELE SZKOLENIA:
-    wprowadzenie w zmiany w przepisach prawa pracy w 2019 r.
-    zapoznanie z najnowszym, wybranym orzecznictwem.


ADRESACI:
Dyrektorzy personalni, Pracownicy działów HR.


PROGRAM:
1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej:
    a. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych;
    b. Elektronizacja akt osobowych;
    c. Nowe okresy przechowywania akt pracowniczych;
    d. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej;
    e. Nowe wnioski składane przez niektórych pracowników;
    f. Dodatkowe informacje przekazywane wraz ze świadectwem pracy;
    g. Nowe zasady dotyczące badań medycyny pracy.

2. Zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych:

    a. Nowy katalog osób mogących tworzyć i przystępować do związków zawodowych: osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia;
    b. Nowa definicja pracodawcy;
    c. Uprawnienia osób świadczących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy;
    d. Zwolnienia od pracy osób świadczących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy;
    e. Nowe obowiązki zakładowej organizacji związkowej;
    f. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych;
    g. Nowe uprawnienia pracodawcy w zakresie weryfikacji liczebności związków zawodowych;
    
3. Zmiany w dokumentacji, której można żądać od pracowników, w świetle nowelizacji przepisów kodeksu pracy.
4. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu, w świetle nowelizacji przepisów kodeksu pracy.
5. Zasady wydawania świadectw pracy, w świetle nowelizacji przepisów kodeksu pracy.
6. Najnowsze orzecznictwo. 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha