zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; prowadzenie dokumentacji pracowniczej w kontekście RODO oraz inne zagadnienia Prawa Pracy

21 sierpień 2019 10:00-15:00

385 zł netto

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wbrew ogólnemu przekonaniu nie jest łatwym zadaniem. Pilnowanie ciągłości akt osobowych, terminowe „dokładanie” dokumentów, zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Dodatkowo wiele wątpliwości budzi ochrona danych osobowych znajdujących się w tych aktach. Szczególnie gdy musimy się przygotować do wdrożenia RODO.
• Jak dobrze przygotować się na jego wejście w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej?
• Jak prawidłowo nawiązywać stosunek pracy?
• Jak najlepiej jest „rozstać” się z pracownikiem?
• Czy skorzystać z możliwości zmiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną?
Na te i na wiele innych pytań znajdziecie praktyczną odpowiedź w trakcie szkolenia.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadr.


Informacje o prowadzącym:

• prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizo-wego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
• były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
• ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
• w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
• doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopol-skiego Konwentu Agencji Pracy,
• współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
• ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
• brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowni-ków w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
• w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Han-dlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.;- w 2018 r. przeprowadził 118 szkoleń,
• społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Proces zatrudniania – zasady, błędy:
o etapy zawarcia stosunku pracy,
o forma umowy o pracę,
o kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
o dzieło a zlecenie,
o zlecenie a umowa o pracę.
2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
o zasady prowadzenia akt osobowych,
o co możemy przechowywać a czego nie?
o prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy,
o inne dokumenty pracownicze.
3. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników:
o odpowiedzialność materialna,
o szkoda wyrządzona pracodawcy,
o egzekwowanie odszkodowania od pracownika,
o odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
o tryb nakładania kar porządkowych.
4. Jak zwolnić pracownika?
o zasady rozwiązywania stosunku pracy,
o wypowiedzenie,
o kiedy rozwiązanie bez wypowiedzenia?
o kogo nie można zwolnić?
o świadectwo pracy – tryb wydania i zasady wypełniania.
5. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych RODO:
o ogólne zasady,
o nowe rodzaje danych osobowych,
o prowadzenie dokumentacji pracowniczej po wejściu w życie RODO,
o nowe obowiązki informacyjne i zmienione klauzule.
6. Zmiany w prawie pracy od 01.01.2019:
o umożliwienie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej,
o skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat,
o wypłata wynagrodzenia na konto jako zasada.
7. Nowe kodeksy pracy?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wy-konywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamiętuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytoryczna, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo interesujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawa-nia pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób praktycznych informacji – było super.


Forma realizacji szkolenia:

• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z prakty-ki gospodarczej oraz kontrolnej. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. W podstawowych modu-łach prowadzone są ćwiczenia z formułowania umów.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestni-ków ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

Miejsce szkolenia

Hotel Brda
ul. Dworcowa 94, Bydgoszcz

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha