zaproponuj szkolenia

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów

17 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

Kolejny termin zajęć to 5 grudnia. Pobierz program i kartę zgłoszenia.

PROWADZĄCY:
absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek Ochrona Zasobów Leśnych; pracownik resortu ochrony przyrody z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony przyrody; autor inwentaryzacji przyrodniczych, opracowań planistycznych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, referatów i prelekcji dotyczących ochrony przyrody, w szczególności ochrony gatunkowej; ekspert ornitolog w PROW 2007-2013.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
- Wykładowca omówi:
1. podstawy prawne i zagadnienia prawne dotyczące ochrony gatunkowej w kontekście usuwania drzew, w tym proces decyzyjny w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych;
2. znaczenie zadrzewień, drzew i krzewów dla występowania gatunków chronionych;
3. gatunki chronione występujące w zadrzewieniach, z którymi mogą się spotkać urzędnicy;
4. metody stwierdzania gatunków chronionych podczas oględzin (na co zwracać uwagę, jak obserwować, jak interpretować obserwacje);
5. metody inwentaryzacji wybranych gatunków chronionych, w szczególności na co zwracać uwagę zlecając inwentaryzację, jak ją interpretować i oceniać (wraz z przykładami inwentaryzacji);
- przedstawi prezentację i omówi przykłady „spraw problematycznych” – drzewa przy drogach, stwarzające zagrożenie i stanowiące siedlisko gatunków chronionych (jak oceniać, jak rozwiązać problem ochrony gatunkowej i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego); prezentacja, w głównej mierze bazująca na zdjęciach wykonanych podczas prowadzonych inwentaryzacji i wizji; obrazująca gatunki chronione, z którymi urzędnicy mogą się najczęściej spotkać podczas prowadzonych oględzin; prezentacja wybranych eksponatów – ekskrementy próchnojadów (odchody owadów żywiących się próchnem), szczątki wybranych gatunków owadów;


ADRESACI:
- urzędnicy zajmujący się postępowaniami w sprawach usunięcia drzew: w Urzędach Gmin, w Starostwach Powiatowych, w Urzędach Marszałkowskich, a także u Konserwatora Zabytków (w Urzędach Ochrony Zabytków);
- zarządcy dróg – GDDKiA, zarządy dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych – pracownicy tych jednostek prowadzą nadzór nad drzewami w pasach drogowych (zlecanie pielęgnacji, wycinek);
- firmy zajmujące się wycinkami drzew.


PROGRAM:
1. Omówienie zagadnień prawnych dotyczących ochrony gatunkowej grzybów, roślin i zwierząt, pod kątem usuwania drzew i krzewów.
2. Zadrzewienia jako siedliska i ostoje gatunków chronionych.
3. Oględziny w zakresie występowania, w obrębie zadrzewień, gatunków chronionych.
4. Omówienie gatunków chronionych związanych z zadrzewieniami (grzyby, porosty, rośliny, zwierzęta: bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki).
5. Omówienie sposobów identyfikacji i metod inwentaryzacji wybranych gatunków chronionych.
6. Omówienie przykładów oględzin drzew, wybranych ekspertyz, sytuacji problematycznych (ochrona gatunkowa, a drzewa usuwane z powodu zagrożenia lub drzewa kolidujące z inwestycją).
7. Omówienie spraw problematycznych zgłoszonych przez uczestników szkolenia (panel dyskusyjny).

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha