zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Postępowanie administracyjne ogólne

30 sierpień 2019 10:00-15:00

345 zł netto

PROWADZĄCY:
Prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Promotor ponad 250 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony wykładowca z zakresu postępowania administracyjnego, wykładowca i trener szkoleń z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i legislacji administracyjnej. Posiada także duże doświadczenie praktyczne  w pracy w administracji rządowej szczebla centralnego i organach samorządu zawodowego.


CEL SZKOLENIA:
Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów k.p.a., przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postepowania administracyjnego z 2017 roku.


EFEKTY I ADRESACI SZKOLENIA:
Poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacją K.p.a. z 2017 roku. Zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej. Szkolenie skierowane jest dla pracowników organów administracji publicznej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks Postępowania Administracyjnego.


PROGRAM:
1. pojęcie, tryby i stadia postępowania administracyjnego
2. zakres stosowania k.p.a.
3. podmioty postępowania administracyjnego
4. organy prowadzące postępowanie administracyjne
5. właściwość organów administracji publicznej
6. wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu
7. strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym
8. terminy, zasady ich obliczania wg k.p.a., zasady przywracania terminów, środki prawne w przypadku nieterminowego załatwiania spraw
9. wezwania, doręczenia
10. wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego
11. ugoda i mediacja
12. zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
13. współdziałanie organów administracji publicznej
14. decyzja administracyjna
15. milczące załatwienie sprawy
16. środki prawne w postępowaniu administracyjny
17. postępowanie uproszczone

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha