zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

26 wrzesień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:

Radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy specjalizująca się w prawie pracy i w prawie cywilnym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia dzienne
z wyróżnieniem. Następnie ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. została radcą prawny.
Od 2006 pomaga zarówno pracownikom jak i pracodawcom poprzez bieżące doradztwo, reprezentację przed sądem oraz uczestnictwo w negocjacjach. Współpracuje z innymi radcami prawnymi również specjalizującymi się w tej dziedzinie od wielu lat. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo pracy, prawo cywilne, psychologia i miękki HR.
Prowadzi także sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego oraz doradza w sprawach z zakresu prawa cywilnego podmiotom indywidualnym oraz zbiorowym.


CEL:
W dniu 19 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. PPK to pierwszy kompleksowy program gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym. Celem szkolenia jest omówienie założeń ustawy i wynikających obowiązków dla pracodawców.


ADRESACI:
-    pracownicy działów hr;
-    kadra menedżerska.


PROGRAM:
1.    Pracownicze Plany Kapitałowe główne założenia:
-    ogólne zasady;
-    założenia teoretyczne;
-    umowy zawierane w ramach PPK;
2.    Obowiązki pracodawcy wynikające z Pracowniczych Planów Kapitałowych:
-    procedura tworzenia PPK;
-    wybór usługodawcy;
-    obowiązki informacyjne i administracyjne.
3.    Uprawnienia uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych:
-    zapisanie do PPK;
-    wystąpienie z PPK;
-    zmiana pracodawcy a PPK;
-    rozwód i dziedziczenie w PPK. 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha