zaproponuj szkolenia

Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzona inwentaryzacja w jednostkach budżetowych i jej wpływ na sprawozdania finansowe

18 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

Wpływ sprawnie i prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji na sporządzenie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.


PROWADZĄCY:
-    Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
-    Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,
-    Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
-    Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
-    Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kierowników jednostek sektora budżetowego, głównych księgowych, kierowników i członków komisji inwentaryzacyjnej oraz pracowników służb finansowo - księgowych.


CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie pracowników Instytucji do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.


SPODZIEWANE EFEKTY:
-    rozszerzenie wiedzy o celach i metodach prowadzenia inwentaryzacji,
-    uzyskanie wiedzy o technikach stosowanych do przeprowadzenia spisu z natury,
-    poznanie podstawowych błędów popełnianych przy prowadzeniu inwentaryzacji i metod ich unikania,
-    znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych inwentaryzacji,
-    ćwiczenia praktyczne umożliwiają zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych:
-    inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości,
-    inwentaryzacja w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych,
-    zarządzenia wewnętrzne o przeprowadzenie inwentaryzacji,
-    instrukcja inwentaryzacyjna.
2.    Rodzaje, formy i przedmiot inwentaryzacji.
3.    Plany (harmonogramy) i inne dokumenty organizacyjne.
4.    Osoby uczestniczące w inwentaryzacji - podział kompetencji pomiędzy kierownika jednostki i pozostałych pracowników.
5.    Szkolenie osób powołanych do inwentaryzacji.
6.     Przygotowywanie rejonów spisowych.
7.    Spis z natury, w tym: procedury rozpoczęcia, ustalenie ilości składników, ruch składników w czasie spisów, sporządzanie arkuszy spisowych, wycena składników ujętych w arkuszu spisu z natury, zakończenie i kontrola spisów.
8.    Uzgadnianie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych i należności.
9.    Problemy z inwentaryzacją metodą weryfikacji.
10.    Rozliczanie inwentaryzacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego.
11.    Dokumentacja inwentaryzacyjna.
12.    Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha