zaproponuj szkolenia

Subwencja oświatowa - zasady podziału, szacowanie subwencji ostatecznej, wieloletnie planowanie dochodów subwencyjnych

04 listopad 2019 10:00-15:00

385 zł netto

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrozumienie przyczyn otrzymywania subwencji o określonej wysokości. Uczestnik pozna sposoby szacowania subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej oraz metody planowania wieloletniego dochodów subwencyjnych.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do samorządów.


PROGRAM:
1.    Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2.    Zasady podziału subwencji ogólnej.
3.    Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie.
4.    Zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd.
5.    Metryczka subwencji oświatowej – informacje w niej zawarte i sposoby wykorzystania ich w działalności samorządu.
6.    Szacowanie subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej.
7.    Planowanie wieloletnie dochodów subwencyjnych.
8.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha