Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte realizowane przez Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej przygotowywane są na zamówienie klienta w jego siedzibie. Szkolenia takie mają zasadnicze zalety:

 1. pozwalają dobrać trenera i dostosować program szkolenia do indywidualnych oczekiwań uczestników;
 2. przy większej liczbie uczestników cena na osobę jest bardzo korzystna;
 3. istnieje możliwość przeprowadzenia pre-testów i post-testów pozwalających zamawiającym ocenić skuteczność szkolenia i poziom wiedzy nabytej przez jego uczestników.

Ośrodek nasz dysponuje bazą zweryfikowanych w działaniu trenerów, co pozwala nam dobierać odpowiednie osoby dla skutecznej realizacji każdego szkolenia, a także pod kątem specyficznych wymagań instytucji, czy przedsiębiorstwa składającego zamówienie.

Szczególnie polecamy:

 • Prawa i obowiązki Radnego
  • Celem szkolenia jest przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym) istoty i znaczenia samorządności w Polsce; ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa; podstaw organizacji prac rady, prowadzenia posiedzeń, głosowań, etc.; relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem)
 • Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego i metryka sprawy administracyjnej
  • trener: radca prawny, samorządowiec, aktywnie szkolący w tematyce procedury prawnej;
  • uniwersalna wiedza potrzebna dla każdego urzędnika, zajęcia dostosowane do specyfiki instytucji prowadzone są w formie warsztatów, uczestnicy otrzymują do rozwiązania ćwiczenia oraz kazusy opisujące określone sytuacje praktyczne, a następnie sposoby rozwiązania omawiane są z całą grupą.
 • Dostęp do informacji publicznej 
  • trener: wieloletni rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, doktor (doktorat z tej tematyki), prezes fundacji zajmującej się jawnością życia publicznego, autor licznych publikacji i książki dotyczących informacji publicznej;
  • wykład pozwalający opanować niezbędną wiedzę na bazie przykładów z praktyki udzielania informacji w trybie ustawy, ćwiczenia praktyczne na bazie casusów dostarczonych przez pracowników instytucji zamawiającej szkolenie.
 • Ochrona danych osobowych
  • trener: samorządowiec, administrator bezpieczeństwa danych dużego urzędu, radca prawny, sędzia – dobierany indywidualnie do specyfiki instytucji lub przedsiębiorstwa;
  • zagadnienia związane z ochroną danych osobowych stwarzają w codzienności wiele problemów i wątpliwości, szczególnie w sytuacji częstych zmian wprowadzanych przez GIODO, w tej sytuacji cel i program szkolenia zamkniętego z tej tematyki jest zawsze budowany indywidualnie na zamówienie.
 • Inwentaryzacja 
  • szkolenie przeznaczone zarówno dla księgowych jak i pracowników wyznaczonych do przeprowadzenia inwentaryzacji. Program szkolenia jest dostosowywany do specyfiki inwentaryzacji przeprowadzanych w instytucji zamawiającej szkolenie.
 • Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie
  • trener: ekspert RIO właściwego terytorialnie, specjalizujący się w tematyce finansów publicznych;
  • prezentacja tematu na zasadzie przedstawienia dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w oparciu o najnowsze orzecznictwo WSA i NSA w sprawach niejednoznacznych.
 • Zamówienia publiczne 
  • trener: radca kancelarii prawnej świadczącej usługi w zakresie obsługi dużych zamówień publicznych;
  • zakres tematyczny prezentacji, jak i przykłady do zrealizowania w części warsztatowej dobierane są pod kątem oczekiwań instytucji zamawiającej szkolenie.
 • Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków 
  • trener: radca prawny, dyrektor wydziału nadzoru i kontroli w jednostce samorządowej;
  • szkolenie prezentuje aktualny stan prawny i najnowsze orzecznictwo dotyczących procedur skarg i wniosków, możliwość przeprowadzenia warsztatów ukierunkowanych na wypracowanie umiejętności praktycznych w zakresie realizacji procedur związanych ze skargami i wnioskami.

W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt:

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej
e-mail: biuro@owal.edu.pl
tel: 5 700 82 700

Szkolenia na Mazowszu:
tel. 795 900 011