Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Czas pracy bez tajemnic,czyli prawie wszystko o czasie pracy

15 marca 2019 godz.09:00 - 15:30

| 435 zł netto

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy.

 Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie.

                

            

Adresaci szkolenia:

- pracodawcy,

- pracownicy działów kadr,

- firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.

        

                                   

                                

Informacje o prowadzącym:

 • doktor nauk prawnych,
 • urzędnik państwowy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. 

                

                 

Program szkolenia:

 • Pojęcie czasu pracy:

Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy:

 1. Określenie granic doby pracowniczej,
 2. Przypadki jej naruszenia.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2019.
 • Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP).
 • Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 • Okres rozliczeniowy:
  1. Znaczenie,
  2. Wydłużenie,
  3. Rozliczanie,
 • Systemy czasu pracy:
  1. Podstawowy,
  2. Równoważny:

- zwykły,

- dozór urządzeń, pogotowie pracy,

- pilnowanie, straż, ratownictwo,

 1. ruch ciągły,
 2. przerywany,
 3. zadaniowy,
 4. weekendowy,
 5. skrócony tydzień pracy.
 • Ruchomy czas pracy.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Przerwy w pracy.
  1. wliczane do czasu pracy:

- śniadaniowa (134 KP),

- krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej),

- przerwy wynikające z przepisów szczególnych,

- na podstawie prawa zakładowego,

- przestój,

 1. nie wliczane do czasu pracy:

- lunchowa (141 KP),

- na podstawie prawa zakładowego.

 • Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.
 • Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP.
 • Dokumentacja związana z czasem pracy:
  1. Ewidencja czasu pracy ,
  2. Rozkład a harmonogram (grafik),
  3. Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy,
  4. Problem zmiany grafiku,
  5. Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku.
 • Pojęcie dnia wolnego od pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych:
  1. Definicja (system podstawowy i równoważny),
  2. Warunki dopuszczalności,
  3. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  4. Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej:

- czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika,

- dodatki 50% i 100%,

 1. Wyłączenia,
 2. Roczny limit godzin nadliczbowych.
 • Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy:
  1. Warunki,
 • Praca w niedzielę i święto:
  1. Granice czasowe niedzieli,
  2. Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych),
  3. Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto,
  4. Rekompensowanie,
  5. Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”.
 • Czas pracy kadry zarządzającej.
 • Dyżur pracowniczy.
 • Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
 • Praca w porze nocnej:
  1. Definicje:

- pora nocna,

- pracownik pracujący w nocy,

 1. Warunki dopuszczalności,
 2. Rekompensowanie (dodatek nocny),
 3. Wyłączenia.
 • Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy:
  1. Przygotowanie do pracy,
  2. Podróż służbowa,
 • Czas pracy – regulacje szczególne:
  1. Kobiety,
  2. Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP),
  3. Młodociani,
  4. Niepełnosprawni.
 • Zagadnienie różne:
  1. Regulacja czasu pracy w aktach prawa zakładowego,
  2. Wymiar czasu pracy w tzw. informacji dodatkowej,
  3. „Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP,
  4. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą.
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy.

                       

                           

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub wysyłane pocztą w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 7 dni przed szkoleniem.

Szczegóły

Data:
15 marca 2019
Czas
09:00 - 15:30
Koszt:
435 zł netto
Event Categories:
,

Opiekun szkolenia

Agnieszka Złotorzyńska
Telefon:
570 082 700

Miejsce

Kraków, Hotel Polonia
ul. Basztowa 25, Kraków, Polska
+ Google Map