Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

14 marca 2019 godz.10:00 - 15:00

| 375 zł netto

Zatrudnienie pracownika wiąże się z potrzebą tworzenia dokumentów już przed formalnym zatrudnieniem. Umowa powinna mieć formę pisemną, podobnie jak praktycznie wszystkie dokumenty, aż po ostatni z nich, jakim jest świadectwo pracy. Błędy możliwe do popełnienia są liczne i możliwe w wielu miejscach i z różnymi konsekwencjami. W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo:

 • jaki jest zakres prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • jaka winna być treść poszczególnych dokumentów,
 • jakie błędy są najczęściej popełniane w treści dokumentów,
 • jakie są konsekwencje nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji;
 • jak zmienia się zakres i sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej od dnia 01-01-2019r.

Na te i na wiele innych pytań znajdziecie praktyczną odpowiedź w trakcie szkolenia.

 

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadr, osoby prowadzące działalność w zakresie obsługi podmiotów.

 

Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik i urzędnik państwowy,
 • wieloletni pracownik instytucji kontrolnej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia,
 • posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego i wykroczeń,
 • doświadczony wykładowca – od 2005r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem,
 • autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa w ogólnopolskiej prasie fachowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej.
 2. Rodzaje dokumentów:
  1. akta osobowe,
  2. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. zaświadczenia z profilaktycznych badan lekarskich, tryb wydawania, skierowania na badania, procedura odwoławcza od treści orzeczeń,
  4. ewidencja czasu pracy,
  5. ewidencja przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej,
  6. rejestr wypadków przy pracy,
  7. rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby,
  8. rejestr pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
  9. rejestr pracowników i prac wykonywanych w narażeniu na czynniki rakotwórcze,
  10. rejestr pracowników i prac narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
  11. ewidencja pracowników młodocianych.
 3. Szczegółowe zasady prowadzenia indywidualnych teczek akt osobowych po zmianie od dnia 01-01-2019r.– omówienie rodzajów dokumentów znajdujących się w teczkach akt osobowych, podział na części, chronologia, spisy, zakazy co do formy i treści. Skutki dla pracownika nieudokumentowania uprawnień.
 4. Formy prowadzenia ewidencji czasu pracy przed i po zmianach, treść, formy prowadzenia, znaczenie dowodowe.
 5. Specyfika ewidencji czasu pracy pracowników młodocianych.
 6. Rozkłady czasu pracy, treść, częstotliwość, formy prowadzenia.
 7. Dokumenty o charakterze informacyjnym: z art. 29 § 3 KP, o zakazie dyskryminacji i mobbingu, dotyczące czasu pracy.
 8. Dokumentacja płacowa: formy prowadzenia, zasady potwierdzania odbioru należności, poufność informacji, imienne karty wypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń.
 9. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych, wnioski, podania, specyfika dokumentacji urlopowej w związku z ciągłością rozliczania przez cały okres zatrudnienia.
 10. Ocena ryzyka zawodowego – zasady opracowania i aktualizacji, zapoznanie pracowników z ryzykiem, młodociani a ryzyko zawodowe.
 11. Dokumenty związane z ochroną rodzicielstwa.

 

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki gospodarczej oraz kontrolnej.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów, ze wskazaniem, iż wiele rozwiązań ma charakter optymalny, a nie idealny.
 • W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

 

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub wysyłane pocztą w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 7 dni przed szkoleniem.

Szczegóły

Data:
14 marca 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
375 zł netto
Event Category:
Tagi szkolenia:
, , , , , , , , , , , , , ,

Opiekun szkolenia

Agnieszka Złotorzyńska
Telefon:
570 082 700

Miejsce

Rzeszów, Grein Hotel
Al. T. Rejtana 1, Rzeszów, 35-326 Polska
+ Google Map