Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Jak bezpiecznie przejść kontrolę warunków pracy?

15 kwietnia 2019 godz.10:00 - 15:00

| 385 zł netto

Cel szkolenia:

Prowadzenie firmy nie należy do zagadnień łatwych. Mnogość i nieczytelność przepisów, częste i niechlujne zmiany prawa spędzają sen z powiek każdemu pracodawcy. Wraz ze wzrostem wielkości firmy, rośnie ilość problemów i ryzyko poważnych skutków popełnianych błędów. Nikt nie lubi być kontrolowanym, jednak niechęć do kontroli nie wystarczy do uniknięcia kontaktu z instytucjami nadzoru. Warto wiedzieć, jaką strategię przyjąć w przypadku kontroli:

 • jakie są instytucje kontrolne,
 • jakie zagadnienia kontrolują,
 • jakie są obowiązki podmiotów kontrolujących i kontrolowanych,
 • jaki jest przebieg czynności kontrolnych inspekcji pracy,
 • jakie środki prawne są wydawane przez kontrolujących,
 • jakie mogą być konsekwencje dokonanych ustaleń.

Podstawowe dokumenty badane w czasie kontroli PIP, katalog zagadnień głównych i przykładowe zagadnienia dodatkowe – omówienie listy kontrolnej.

Na te i na wiele innych pytań znajdziecie praktyczną odpowiedź w trakcie szkolenia.

     

Adresaci szkolenia:        

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadr, osoby prowadzące działalność w zakresie obsługi podmiotów.

           

Informacje o prowadzącym:                     

 • prawnik i urzędnik państwowy,
 • wieloletni pracownik instytucji kontrolnej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia,
 • posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego i wykroczeń,
 • doświadczony wykładowca – od 2005r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem,
 • autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa w ogólnopolskiej prasie fachowej.  

   

Program szkolenia:

 1. Podział organów ze względu na pozycję względem podmiotu: wewnętrzne – ZZ. SIP, S BHP; zewnętrzne: PIP, IS, PSP, IOŚr, N.Bud, UDT, SG.
 2. Zadania poszczególnych instytucji nadzoru nad warunkami pracy.
 3. Struktura Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy.
 5. Podmioty podlegające kontroli PIP.
 6. Przebieg kontroli:
  1. wszczęcie,
  2. rola upoważnienia do kontroli,
  3. obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie udostępnienia lokalu, dokumentacji obiektów, maszyn i urządzeń, zatrudniania osób na różnych podstawach prawnych,
  4. podpisanie protokołu,
  5. zastrzeżenia do treści protokołu,
  6. skutki odmowy podpisania protokołu kontroli,
  7. utrudnianie kontroli.
 7. Treść protokołu kontroli.
 8. Środki prawne wydawane w trakcie i po kontroli PIP:
  1. nakazy: ustny, pisemny,
  2. wystąpienie,
  3. polecenie.
 9. Obowiązki informacyjne względem innych organów.
 10. Obowiązki pokontrolne podmiotu kontrolowanego.

 

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki gospodarczej oraz kontrolnej.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów, ze wskazaniem, iż wiele rozwiązań ma charakter optymalny, a nie idealny.
 • W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

    

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub wysyłane pocztą w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 7 dni przed szkoleniem.

 

Szczegóły

Data:
15 kwietnia 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
385 zł netto
Event Categories:
,
Tagi szkolenia:
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Opiekun szkolenia

Agnieszka Złotorzyńska
Telefon:
570 082 700

Miejsce

Kraków, Hotel Polonia
ul. Basztowa 25, Kraków, Polska
+ Google Map