Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

NADAWANIE, LIKWIDACJA, ZMIANA NAZW MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW ORAZ ICH EWIDENCJONOWANIE

14 marca 2019 godz.10:00 - 15:00

| 395 zł/os. netto

z uwzględnieniem zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (skutki jakie wywołała)

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Nadawanie, znoszenie lub zmiany nazwy miejscowości – zasady regulacji prawnych,
 2. Nadawanie lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – omówienie regulacji prawnych,
 3. Nowe obowiązki nałożone na gminy w zakresie zmian nazw budowli, obiektów, dróg, ulic, mostów i placów wynikających z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – skutki realizacji ustawy
 4. Zadania gminy w zakresie ustalania numerów porządkowych oraz zakładania i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 5. Nadawanie numerów porządkowych,
 6. Adresy nieruchomości
 7. Zasady udostępniania danych EMUiA,
 8. Omówienie zakresu informacji gromadzonych w EMUiA,
 9. Organizacja, tryb tworzenia i aktualizacji danych w EMUiA,
 10. Wzory wniosków o ustalenie numeru porządkowego,
 11. Przykłady uchwał rad  gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.

 

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Szczegóły

Data:
14 marca 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
395 zł/os. netto
Event Category:

Miejsce

Białystok, Hotel Silver
ul.Kopernika 97, Białystok,
Telefon:
85 744 88 11
Strona:
www.hotelsilver.com.pl

Opiekun szkolenia

Joanna Sokołowska
Telefon:
570 082 700