Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

OPŁATA ADIACENCKA I OPŁATA/RENTA PLANISTYCZNA – DANINY PUBLICZNE

16 kwietnia 2019 godz.10:00 - 15:00

| 385 zł/os. netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Adresaci szkolenia:

Pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Definicje obu danin publicznych.
 2. Podstawy prawne obu danin publicznych.
 3. Obowiązki gminy związane z naliczaniem renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.
 4. Rodzaje opłaty adiacenckiej.
 5. Omówienie szczegółowe różnych rodzajów opłat adiacenckich.
 6. Terminy naliczania opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
 7. Zasady wyceny, rola operatu szacunkowego w postępowaniach związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
 8. Warunki dopuszczalności naliczenia różnych rodzajów opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
 9. Opłata adiacencka a renta planistyczna.
 10. Co to znaczy stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z infrastruktury technicznej?
 11. Różnica w pojęciu budowy a przebudowy drogi w kontekście opłat adiacenckich, zagadnienie dróg w aspekcie opłat adiacenckich.
 12. Co robić w przypadku gdy koszt operatu szacunkowego może przewyższyć opłatę adiacencką, zamówienia kierowane do rzeczoznawców majątkowych?
 13. Stawka opłaty adiacenckiej, uchwały rady, przykłady, symulacje.
 14. Jak skutecznie egzekwować opłatę adiacencką?
 15. Różne przykłady praktyczne, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania.
 16. Zestawienie orzeczeń sądowo-administracyjnych dotyczących zagadnienia, linii orzeczniczych etc.
 17. Obowiązek gminy – naliczanie opłaty planistycznej.
 18. Jakie są stawki opłaty planistycznej.
 19. Jakie warunki muszą być stworzone do naliczenia opłaty planistycznej;
 20. Co to jest „zbycie” nieruchomości?
 21. Terminy dla renty planistycznej.
 22. Zasady wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat.
 23. Rozłożenie opłaty na raty.
 24. Możliwość ustalenia opłaty planistycznej a decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 25. Operat szacunkowy – jego rola.

 

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Szczegóły

Data:
16 kwietnia 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
385 zł/os. netto
Event Category:

Miejsce

Kraków, Hotel Polonia
ul. Basztowa 25, Kraków, Polska

Opiekun szkolenia

Joanna Sokołowska
Telefon:
570 082 700