Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

WYBÓR OPERATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

7 marca 2019 godz.10:00 - 15:00

| 375 zł netto

WYBÓR OPERATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
krok po kroku po nowelizacji PZP oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem nowej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi i projektowanej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

PROWADZĄCY:
ekspert Banku Światowego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, brał udział w pracach nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i nad projektami nowelizacji tej ustawy, reprezentował środowisko organizatorów transportu na konferencji Komisji Europejskiej w Brukseli, ma doświadczenie praktyczne ponieważ od 2004 r. świadczy stałą pomoc prawną dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, autor kilkudziesięciu publikacji, przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z dziedziny prawa transportowego.

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach regulujących procedurę wyboru operatora w publicznym transporcie zbiorowym wynikających z nowelizacji prawa zamówień publicznych z 22.06.2016 r., nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 21.07.2016 r. oraz nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 05.09.2016 r. Zostanie umówiony najnowszy ósmy projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – wersja z 09.11.2018 r. Uczestnicy szkolenia będą potrafili wybrać i przeprowadzić właściwą procedurę wyboru operatora w publicznym transporcie zbiorowym. Dowiedzą się jakie wymagania można stawiać i według jakich kryteriów można oceniać złożone oferty. Zdobyta wiedza zminimalizuje ryzyko odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

ADRESACI:
Szkolenie jest adresowane do urzędników urzędów gminnych, powiatowych i marszałkowskich odpowiedzialnych za zorganizowanie przetargu na wybór operatora (przewoźnika) publicznego transportu zbiorowego w przewozach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także do przewoźników zamierzających brać udział w takich przetargach.

PROGRAM:
1.    Dwa modele rozliczeń z operatorami: model koncesyjny i model stawki za wozokilometr
2.    Kiedy mamy do czynienia z koncesją na usługi przewozowe ?
3.    Jak wybrać operatora (przewoźnika) ?
4.    Jakie warunki udziału można stawiać przewoźnikom ?
5.    Według jakich kryteriów można oceniać oferty ?
6.    Co wynika z projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przygotowywanym w Ministerstwie Infrastruktury (8 wersja z 09.11.2018 r.) ?

Informacje organizacyjne:

  • W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej uczestników z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15 zł/os.
    Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  • Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
  • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 795 900 011 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
  • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

Szczegóły

Data:
7 marca 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
375 zł netto
Event Category:

Miejsce

Warszawa, Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa,
+ Google Map

Opiekun szkolenia

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej Warszawa
Telefon:
795 900 011