Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

14 marca 2019 godz.09:30 - 15 marca 2019 godz.15:30

| 690 zł netto
TERMIN SZKOLENIA: 14 – 15 marca 2019 r. (dwa dni)
GODZINY: 14 marca 2019 r. 9.30 – 15.30
15 marca 2019 r. 9.30 – 15.30

Informacje o prowadzącym:

 • wieloletni członek Kolegium RIO, biegły powoływany przez NIK do kontroli jednostek sektora finansów publicznych, audytor jednostek sektora finansów publicznych,
 • ekonomista, praktyk rachunkowości, od wielu lat wykładowca na wyższych uczelniach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych,
 • doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących pełnić funkcje kierownicze w służbach finansowo – księgowych, jak też pracowników służb finansowo  – księgowych jednostek budżetowych i audytu, którzy chcą pozyskać, usystematyzować lub zaktualizować wiedzę, jak też wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, rachunkowości i sprawozdawczości  jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących  jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w zakresie zasad rachunkowości jednostek budżetowych i wykonywanych budżetów, sprawozdawczości budżetowej,  sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdawczości  finansowej obowiązującej jednostki sektora finansów publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Charakterystyka sektora finansów publicznych z omówieniem zasad gospodarki środkami publicznymi.
 2. Planowanie budżetowe z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego.
 4. Specyfika rachunkowości budżetowej: ustawa o rachunkowości, a szczególne zasady rachunkowości dla budżetu.
 5. Zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenie z budżetem w jednostkach budżetowych, w samorządowych zakładach budżetowych oraz na wyodrębnionych rachunkach dochodów (znaczenie własnej polityki rachunkowości).
 6. Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym wyodrębnienie w ewidencji „Pozostałych środków trwałych”.
 7. Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymywanych i wydatkowanych środków europejskich i z innych źródeł bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć.
 8. Inwentaryzacja (cele, metody, terminy, dokumentacja, rozliczenie wyników inwentaryzacji).
 9. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych i finansowych. Analiza wzajemnych powiązań wykazywanych danych w poszczególnych rodzajach sprawozdań.
 10. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych: istota i jej znaczenie.
 11. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Szczegóły

Start:
14 marca 2019 920191472.09:30
Koniec:
15 marca 2019 320191573.15:30
Koszt:
690 zł netto
Event Category:

Miejsce

Olsztyn, Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn, 10-557 Polska
Telefon:
89 535 01 15
Strona:
villapallas.pl

Opiekun szkolenia

Joanna Sokołowska
Telefon:
570 082 700