Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów

14 marca 2019 godz.10:00 - 15:00

| 395 zł/os netto + VAT

Informacje o prowadzącym:

 • radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok – Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez  Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst.

 

Adresaci:

 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego oraz przedsiębiorstw zawierających umowy z jst. Inne zainteresowane osoby, np. z biur nieruchomości, firm konsultingowych, organizacji pozarządowych.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie umów najmu i dzierżawy. Przedstawienie zasad konstruowania, zawierania i wypowiadania umów. Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Praktyczna wiedza w zakresie konstruowania umów najmu i dzierżawy oraz prowadzenia postępowania sądowego. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu, dzierżawy i pozwu, odpowiedzi na pozew, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umowy, wyciągi z aktów prawnych oraz pism urzędowych. Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.

 

Program szkolenia:

 1. Zawieranie umów:
  • pełnomocnictwa, prokura, niewłaściwa reprezentacja
  • reprezentacja przedsiębiorców (spółki osobowe, kapitałowe, cywilne)
 2. Prawa i obowiązki stron
 3. Bezumowne korzystanie
 4. Inwestycje na gruncie gminy / nakłady na grunt a zakończenie umowy
 5. Zakończenie stosunku najmu / dzierżawy:
  • wypowiedzenie
  • dziedziczenie, następstwo prawne strony umowy
  • nowe terminy przedawnień roszczeń
 6. Nowe orzecznictwo
 7. RODO w umowach

Szczegóły

Data:
14 marca 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
395 zł/os netto + VAT
Event Category:

Opiekun szkolenia

Iwona Grabska
Telefon:
570 082 700

Miejsce

Katowice, Centrum Biurowo-Konferencyjne Moniuszki 7
ul. Moniuszki 7, Katowice, Polska
+ Google Map