Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

14 marca 2019 godz.10:00 - 15:00

| 385 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy.
 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim.
 • Od 14 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 6 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Specjalizacja w zakresie szkoleń: naliczanie wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, korekty dokumentacji płacowej, prawo pracy, zasady podlegania składkom ZUS, świadczenia chorobowe i rodzicielskie, czas pracy
 • Doradca i audytor prawa pracy.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.

Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?
 2. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, czym jest gospodarstwo domowe?
 3. Jak tworzyć odpis na ZFŚS?
 4. Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
 5. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
 6. Jak prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego? Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
 7. Jak potwierdzanie sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO?
  • Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)
 8. Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
 9. Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
 10. Czego nie można finansować z ZFŚS?
 11. Jaką rolę pełni komisja socjalna?
 12. Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
 13. Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
 14. Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS?
 15. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 16. Pytania i dyskusja

 

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Szczegóły

Data:
14 marca 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
385 zł netto
Event Category:

Miejsce

Katowice, Centrum Biurowo-Konferencyjne Moniuszki 7
ul. Moniuszki 7, Katowice, Polska

Opiekun szkolenia

Joanna Sokołowska
Telefon:
570 082 700