Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

NOWY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – Zajęcia warsztatowe na komputerach

14 czerwca 2019 godz.09:30 - 15:00

| 400/330 zł

NOWY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ
jak wprowadzać dane do systemu. Wprowadzanie danych przez przedszkola, szkoły i placówki oraz samorządy
Zajęcia warsztatowe na komputerach


Koniec starego SIO

https://cie.men.gov.pl/aktualnosci-modernizacja-sio/komunikat-w-sprawie-systemu-informacji-oswiatowej-sio/

„Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.

Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był ostatnim, w którym dane przekazywane były również w starym SIO.

Obecnie, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIO, przekazują te dane tylko w nowym SIO. W związku z tym, niezmiernie istotne jest, aby wszystkie zobowiązane podmioty, przede wszystkim szkoły i placówki oświatowe, wypełniały swój ustawowy obowiązek przekazywania danych do nowego SIO. Nowe SIO ma nie tylko służyć do podziału części oświatowej subwencji ogólnej już od 2020 roku, ale jest już wykorzystywane do realizacji wielu innych, ważnych zadań np. weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych (w tym 500+), świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny, czy organizacji egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Z poważaniem

Zespół SIO”

ADRESACI:
Szkolenie skierowane do Wydziałów Oświaty, ZEAS-ów, CUW-ów, przedstawicieli szkół publicznych i nie samorządowych – Dyrektorów, Sekretarzy, pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do SIO.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.    Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej: ochrona danych osobowych, udzielanie upoważnień, ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL, prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń, zmiany w ustawie, które zgodnie z obecnie procedowanym projektem MEN wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., itd.
2.    Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.  Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO.
3.    Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę lub placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
4.    Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
5.    Prezentacja operacji grupowych usprawniających pracę w nowym SIO: filtry, grupowe operacje w module Uczeń i Nauczyciel.
6.    Prawidłowe zgłaszanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – można tego dokonać tylko poprzez nowe SIO).
7.    Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
8.    Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
9.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
400 zł netto [330 zł dla osób z własnym laptopem].

Informacje organizacyjne
Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej instytucji przyznany zostanie rabat w wysokości 15 zł/os.
Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 795 900 011 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

Szczegóły

Data:
14 czerwca 2019
Czas
09:30 - 15:00
Koszt:
400/330 zł
Event Category:

Miejsce

Warszawa, Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa,
+ Google Map

Opiekun szkolenia

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej Warszawa
Telefon:
795 900 011