zaproponuj szkolenia

Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd od stycznia 2020 r.

02 październik 2019 10:00-15:00

395 zł netto

Dostępne terminy zajęć: 2 października, 7 listopada 2019 r. Pobierz program i kartę zgłoszenia


PROWADZĄCY:
-    mgr inż. Transportu - Politechnika Śląska,
-    pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego;
-    Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego - 13 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
-    Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
-    Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
-    Szkolenia kandydatów na inspektorów transportu drogowego (15 kolejnych edycji), Szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.
-    Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego; Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
-    Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
-    Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
-    Certyfikat of Phare PL99/IB/TR/1 Project


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmienionymi warunkami wydawania licencji na taksówki. Oprócz tego wyjaśnienie aktualnych zasad i warunków: oceny dobrej reputacji oraz wszystkich rodzajów kontroli przewoźnika drogowego jakie powinny być prowadzone przez pracownika samorządu lub organizatora publicznego transportu zbiorowego.


ADRESACI:
Pracownicy starostw, urzędów miasta i gminy, a także urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za udzielanie zezwoleń na zawód przewoźnika drogowego, licencji na przewóz osób (w tym taksówkami), pośrednictwo w przewozie, zezwoleń regularnych, zaświadczeń i kontrolę przewoźnika oraz organizację publicznych przewozów osób.


PROGRAM:
1.    Warunki udzielania uprawnień do wykonywania przewozów drogowych
-    ocena spełniania przez przewoźnika wymagań ustawowych warunkujących otrzymanie licencji i zezwoleń
-    licencja na przewóz osób taksówką i samochodem osobowym, czynności związane z wydaniem, zmianą, przeniesieniem, wygaszeniem i cofnięciem
-    zmiany ustawy o transporcie drogowym od 1 stycznia 2020 r. dotyczące wydawania licencji na taksówki
-    zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czynności związane z wydaniem, zmianą, przeniesieniem, wygaszeniem, zawieszeniem i cofnięciem
-    zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym do licencji i zezwoleń zmiana przepisów od 1 stycznia 2020 r.
-    nowe licencje na pośrednictwo w przewozie osób
-    KREPTD
-    warunki wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne, rozporządzenie o rozkładach jazdy
2.    Kontrola przewoźników przez pracownika samorządu
-    kontrola przedsiębiorców wykonujących przewozy taksówką i samochodem osobowym
-    kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego
-    kontrola dobrej reputacji, kryteria obligatoryjne wszczęcia postępowania, sposób i przesłanki oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem, konsekwencje utraty dobrej reputacji i okresy rehabilitacji
3.    Wymagania ustawy Prawo przedsiębiorcy dotyczące wydawania zezwoleń i licencji oraz kontroli przewoźników
-    definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
-    warunki prowadzenia czynności kontrolnych (zawiadomienie, upoważnienie, ponowna kontrola…)
-    elementy, których może dotyczyć sprzeciw kontrolowanego
4.    Wybrane przepisy postępowania administracyjnego związane z wydawaniem uprawnień przewozowych i kontrolą przewoźników przez samorząd
-    warunki odstąpienia od nałożenia kary w trybie decyzji, znikoma waga naruszenia prawa
-    zasada dwuinstancyjności, zrzeczenie się prawa do odwołania
-    bezczynność organu i przewlekłość postępowania
5.    Kontrola drogowa prowadzona przez pracownika samorządu – warunki, tryb i procedury
6.    Odpowiedzi na pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha