zaproponuj szkolenia

Zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 r. oraz zasady pozyskania środków finansowych z rezerwy oświatowej

17 październik 2019 10:00-15:00

375 zł netto

PROWADZĄCY: 

 • praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).
 • autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

 

Szanowni Państwo

Dotowanie jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST
to zadanie, które często jest zmartwieniem samorządowych służb finansowych. W roku 2019 mamy do czynienia z istotnymi zmianami w zasadach przekazywania tych dotacji oraz ich rozliczania:

1)      odrębne rozliczenie części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego;

2)      nowe zasady ustalania limitu wykorzystania dotacji na pokrycie wynagrodzeń;

3)      aktualizacja dotacji z mocy przepisów przejściowych – ze względu na szczególny przypadek jakim jest zwiększenie subwencji oświatowej w trakcie roku budżetowego 2019.

Zapraszam Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego wdrożenia wszystkich zmian oraz profesjonalne przygotowanie procesu dotowania na rok 2020. Dodatkowo kolejny raz przekażę instrukcję jak skutecznie złożyć wniosek subwencyjny ze względu na wzrost realizowanych zadań oświatowych.

 

 

Adresaci szkolenia

Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe w tym dotowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

 

Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do:

1)    prawidłowej aktualizacji dotacji udzielanej w 2019 r.

2)    sporządzenia wniosku subwencyjnego ze względu na wzrost zadań oświatowych;

3)    prawidłowego wdrożenia zmian w przekazywaniu  i rozliczaniu dotacji;

4)    profesjonalnego przygotowania procesu dotacji na rok 2020.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Plan zajęć

Sesja pierwsza - Aktualizacja kwot dotacji udzielanych w 2019 r.

 

 1. Skutki prawne zwiększenia subwencji na rok 2019 – nowa metryczka- co się zmieniło?
 2. Które dotacje podlegają aktualizacji z mocy przepisów przejściowych – ze względu na szczególny przypadek jakim jest zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2019.
 3. Październikowa aktualizacja PKD z uwzględnieniem uśrednienia liczby uczniów.
 4. Limity obowiązujące przy  wyrównania dotacji – jak je stosować?.
 5. Tryb wypłaty w przypadku wyrównania dotacji po aktualizacji – wzór pisma JST do organu dotowanego.
 6. Zasada kontroli prawidłowości wypłacenia dotacji w terminie do 30 grudnia po przekazaniu 12 części rocznej dotacji. 

Sesja druga – Zasady finansowania zadań oświatowych w roku 2019.

 1. Jak pozyskać dodatkową subwencję w przypadku wzrostu zadań oświatowych?

1)      definicja wzrostu zadań – 4 kroki przygotowania wniosku;

2)      dokumentacja potwierdzająca wzrost zadań;

3)      termin i tryb złożenia wniosku z tytułu wzrostu zadań – w roku 2019.

 1. Jak wdrożyć zasadę odrębnego rozliczenia środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnego?

1)      ustalenie wysokości dotacji przekazywanej na organizację kształcenia specjalnego dla każdej dotowanej jednostki oddzielnie;

2)      jak rozliczyć dotację przekazaną na organizację kształcenia specjalnego - zapisy ustawowe i ich niejasny skutek prawny.

3)      wzór pisma JST do organu dotowanego.

 1. Jak wdrożyć zasadę rozliczenia dotacji wykorzystanej na pokrycie kosztów osobowych z uwzględnieniem limitów wynagrodzeń i zasad zatrudniania?

1)      limity wynagrodzeń pokrywanych z dotacji w 2019 r.;

2)      zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników podstawą kwalifikowalności wydatków ponoszonych na wynagrodzenia;

3)      wzór pisma JST do organu dotowanego.

 

Sesja trzecia – Zarządzanie procesem dotowania.

 1. Ustawowe terminy na uporządkowanie ewidencji jednostek niepublicznych i decyzji administracyjnych dotyczących jednostek publicznych.
 2. Obowiązek  publikacji ewidencji jednostek niepublicznych.
 3. Tryb przygotowania procesu dotowania na 2020 r. – wzór pisma JST w odpowiedzi na wniosek o udzielenie dotacji. 
 4. Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna pracowników JST za decyzje związane z procesem dotowania.
 5. Odpowiedzialność JST przed sądami administracyjnymi za czynności podejmowane  w związku z ustaleniem wysokości należnej dotacji i jej przekazaniem.
 6.  Terminy roszczeń wynikających ze zobowiązań finansowych organu dotowanego i organu dotującego.
 7. Dostosowanie uchwał JST do obowiązującego prawa- wzory zapisów  w uchwale.

 

Metoda i forma prowadzenia zajęć:

 1. Seminarium z elementami wykładu.
 2. Kazuistyka problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha