zaproponuj szkolenia

Online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola

07 grudzień 2020 10:00-15:00

380 zł netto

TERMINY SZKOLENIA:     
7 grudnia 2020 r. 10:00-15:00 Przedszkola i szkoły podstawowe
8 grudnia 2020 r. 10:00-15:00 Szkoły ponadpodstawowe i placówki
9 grudnia 2020 r. 10:00-15:00 Samorząd gminny
10 grudnia 2020 r. 10:00-15:00 Samorząd powiatowy


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli nie samorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.


O SZKOLENIU:
Przy wyborze dedykowanego wariantu szkolenia proszę zwrócić uwagę na jego datę.
Uczestnik powinien przy sobie mieć przykładowy statut, przykładowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przykładowy arkusz organizacyjny oraz przygotowane ramowe plany nauczania. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny - wspólnie ułożymy organizację, z uwzględnieniem wykorzystania przepisów prawa pozwalających pomniejszych Państwa koszty utrzymania szkół i przedszkoli.


ADRESACI:
7 grudnia 2020 r. 10:00-15:00 Przedszkola i szkoły podstawowe
8 grudnia 2020 r. 10:00-15:00 Szkoły ponadpodstawowe i placówki
9 grudnia 2020 r. 10:00-15:00 Samorząd gminny - Skarbnicy, Wydziały Oświaty, ZEAS-y
10 grudnia 2020 r. 10:00-15:00 Samorząd powiatowy - Skarbnicy, Wydziały Oświaty, ZEAS-y


PROGRAM:
1. Założenia prawne- o czym należy bezwzględnie pamiętać przy konstrukcji arkuszy.
2. Kiedy rozpocząć układanie organizacji szkolno-przedszkolnej? Harmonogram "odwrócony".
3. Opinie a zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych:
a) czy dyrektorom przed ostatecznym zatwierdzeniem organizacji wolno samorządowi polecić dokonanie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach związków zawodowych i kuratora oświaty?
b) czy kurator może dyrektorom wydać polecenie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach związków zawodowych i czy mamy wtedy do czynienia ze zmianą arkusza, czy tylko korektą?
c) czym jest zmiana arkusza organizacyjnego w świetle obowiązujących przepisów?
d) "skuteczne" zatwierdzanie arkusza przez organ prowadzący, czyli osiągnąć cel bez nadmiernej ingerencji w kompetencje dyrektora.
4. Warsztaty- na arkuszu z danego typu jednostki będziemy układać zadania, by było:
a) zgodnie z przyjętymi przez samorząd priorytetami,
b) zgodnie z przyjętym planem rekrutacji,
c) zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły/placówki
d) zgodnie z przepisami (omówimy wszystko to, co w arkuszu być powinno),
e) zgodnie z zasadami kontroli zarządczej,
f) optymalnie i oszczędnie.
5. Czego w arkuszu szukać będzie organ prowadzący? Jak te dokumenty powinny być analizowane, by zostały dostrzeżone i wyeliminowane wszystkie zbędne wydatki? Uprawnienia samorządu.
6. Obszary ryzyka w arkuszu- omówienie.
7. Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu - właściwe rozumienie obowiązków, pensum oraz dyscypliny pracy
8. Planowanie etatów administracji i obsługi- przykładowe standaryzowanie.
9. Dlaczego arkuszami i statutami zainteresować mogą się RIO i czego tam będą szukały?
10. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha