zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli 2021/2022 pod kątem optymalnego i oszczędnego planowania

16 marzec 2021 10:00-15:00

320 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli nie samorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.


O SZKOLENIU:
Na szkolenie proszę przygotować własny statut przedszkola, szkoły oraz arkusz organizacyjny(aktualny na bieżący rok szkolny).


PROGRAM:

1. Założenia prawne- o czym należy bezwzględnie pamiętać przy konstrukcji arkuszy.

2. Kiedy rozpocząć układanie organizacji szkolno-przedszkolnej? Harmonogram "odwrócony".

3. Opinie a zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych:

a) czy dyrektorom przed ostatecznym zatwierdzeniem organizacji wolno samorządowi polecić dokonanie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach związków zawodowych i kuratora oświaty?

b) czy kurator może dyrektorom wydać polecenie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach związków zawodowych i czy mamy wtedy do czynienia ze zmianą arkusza, czy tylko korektą?

c) czym jest zmiana arkusza organizacyjnego w świetle obowiązujących przepisów?

d) "skuteczne" zatwierdzanie arkusza przez organ prowadzący, czyli osiągnąć cel bez nadmiernej ingerencji w kompetencje dyrektora.

4. Warsztaty- na arkuszu z danego typu jednostki będziemy układać zadania, by było:

a) zgodnie z przyjętymi przez samorząd priorytetami,

b) zgodnie z przyjętym planem rekrutacji,

c) zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły/placówki

d) zgodnie z przepisami (omówimy wszystko to, co w arkuszu być powinno),

e) zgodnie z zasadami kontroli zarządczej,

f) optymalnie i oszczędnie.

5. Czego w arkuszu szukać będzie organ prowadzący?- Czyli jak te dokumenty powinny być analizowane, by zostały dostrzeżone i wyeliminowane wszystkie zbędne wydatki? Uprawnienia samorządu.

6. Obszary ryzyka w arkuszu- omówienie.

7. Planowanie pracy pracy nauczycieli w arkuszu - właściwe rozumienie obowiązków, pensum oraz dyscypliny pracy

8. Planowanie etatów administracji i obsługi- przykładowe standaryzowanie.

9. Dlaczego arkuszami i statutami zainteresować mogą się RIO i czego tam będą szukały?

10. Pytania i odpowiedzi.Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha