zaproponuj szkolenia

Online: Budżet szkolno-przedszkolny 2021. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem?

02 listopad 2020 09:00-13:00

320 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
-    Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener RIO, edukator wspomagający szkoły, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do szkół, przedszkoli i organów prowadzących szkoły samorządowe.


PROGRAM:
1. Założenia do budżetów szkolno-przedszkolnych na rok 2021
2. Wydatki bieżące a planowana subwencja- jak to połączyć?
3. Plan finansowy poszczególnych szkół i przedszkolnych- radosna twórczość czy realne zamierzenia?
4. Subwencja realna - policzymy na kalkulatorze spodziewaną subwencję, by nie było zaskoczenia, jak dostaniemy metryczkę.
5. Arkusz organizacyjny a subwencja plus wydatki własne- to musi się spiąć.
6. Obszary wysokiego ryzyka, zbędnych wydatków, czasem nawet bez podstawy prawnej- oczyścimy plan finansowy tak, by urealnił i zoptymalizował szkolno-przedszkolne finanse na rok 2021.
7. Porozmawiajmy, dzieląc się swoim doświadczeniem- pół godziny dla nas.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha