zaproponuj szkolenia

Online: Jak zaktualizować stawki dotacji w październiku (dodatkowa subwencja na podwyżki, na standardy specjalistów i zmianę awansów zawodowych)?

07 październik 2022 09:00-13:30

299 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia  jest zdobycie wiedzy jak obliczyć i zaktualizować stawki dotacji w październiku. Będą to ostateczne stawki na 2022 roku, uwzględniające główny podział subwencji oraz trzy dodatkowe podziały: na podwyżki, na standardy specjalistów i zmianę w awansach zawodowych. Pokażemy także, jak obliczyć ostateczne PKD.
Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji,  jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.  Prowadzący na Excelu, który zostanie udostępniony Uczestnikom pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający cztery podziały subwencji w 2022 roku oraz zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu Uczestnikowi.
Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.


PROGRAM:
1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów. Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
2. Główny podział subwencji oświatowej.
2. Dodatkowe podziały subwencji oświatowej: podwyżki, standardy specjalistów, zmiana w awansach zawodowych. Omówienie trzech dodatkowych metryczek (co oznaczają wszystkie symbole).
3. Dodatkowe środki na podwyżki. Dodatkowe wagi na standardy specjalistów - komu przysługują i jak w oparciu o te wagi dotować szkoły i przedszkola. Dodatkowe środki na zmianę w awansach - czy wpływają na kwoty dotacji.
4. Praktyczne przykłady (warsztaty z obliczania kwot dotacji) - jak w oparciu o wszystkie metryczki obliczyć ostateczną kwotę subwencji/dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
5. Praktyczne przykłady - jak obliczyć ostateczną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych, a jak dotować uczniów niepełnosprawnych w oparciu o zmiany w subwencji. Jak ustalając PKD obliczyć pomniejszenie o kwoty przewidziane na uczniów niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę cztery podziały subwencji oraz średnioroczną liczbę uczniów? Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
6.Jak wyrównać stawki dotacji. Czy dla standardów wprowadzanych od września obowiązuje wyrównanie od stycznia? Jak wyrównać stawki dotacji w związku ze zmianą w awansach i od kiedy? Jak połączyć kolejne wyrównania z wcześniejszym wyrównaniem z związku z podwyżkami?
7. Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający cztery podziały subwencji oświatowej, zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha