zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)

10 listopad 2022 10:00-13:00

295 zł netto


Data szkolenia:

10.11.2022

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 - 13.00 – wykłady z przerwami na odpowiedzi uczestników

Termin nadsyłania zgłoszeń:

8.11.2022

 

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 275 zł netto / os.


Cel szkolenia:                                                                                                              

  • Samo prowadzenie działalności gospodarczej może sprawiać kłopoty, a gdy powierzamy komuś pracę pojawić się mogą dodatkowe problemy.
  • Jednym z nich jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Jak się do niej przygotować?
  • Jakie są moje prawa a co może kontrolujący?
  • Co po kontroli?

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawcy.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zadania poszczególnych instytucji nadzoru nad warunkami pracy – PIP, SIP, służba BHP.

2. Państwowa Inspekcja Pracy – podstawy działania oraz historia.

3. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy.

4. Kto podlega kontroli PIP?

5. Jakie są przyczyny kontroli?

6. Przebieg kontroli:

a. wszczęcie,

b. obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie udostępnienia lokalu, dokumentacji obiektów, maszyn i urządzeń, zatrudniania osób na różnych podstawach prawnych,

c. ustalenia kontroli – protokół lub notatka,

d. zastrzeżenia do treści protokołu,

e. skutki odmowy podpisania protokołu kontroli,

f. co będzie uznane za utrudnianie kontroli,

g. na co zwracać uwagę i czego nie może inspektor

7. Środki prawne wydawane w trakcie i po kontroli PIP:

a. nakazy: ustny, pisemny,

b. wystąpienie,

c. polecenie.

8. Kara – tryb nakładania i rodzaje wykroczeń.

9. Co po kontroli?

- odpowiedź na środki prawne;

- czy po PIP może ktoś jeszcze przyjść.

10. Kontrole łączne kilku organów – czy tak można?

11. Polski Nowy Ład a kontrola PIP - NOWOŚĆ

a. Polski Nowy Ład a praca na czarno;

b. współpraca PIP z KAS i ZUS przy kontrolach legalności zatrudnienia

12. „Sygnaliści” jako źródło informacji o uchybieniach - NOWOŚĆ

 


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha