zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

online: Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów

11 sierpień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

PROWADZĄCY:
radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013 r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Zapoznanie z dużą nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, która weszła w życie w kwietniu 2019r. oraz pozostałymi późniejszymi zmianami. Podstawy rozporządzenia RODO w gospodarce mieszkaniowej.


CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie jednostek do stosowania nowej ustawy, wprowadzenia najmu socjalnego lokalu, badani kryterium dochodowego w lokalach komunalnych w trakcie trwania umowy najmu. Zapoznanie z nowymi regulacjami dotyczącymi odszkodowań za bezumowne korzystanie oraz procedury eksmisyjnej. Podstawy wdrożenia RODO w gospodarce mieszkaniowej.


ADRESACI:
(grupy odbiorcze, np. pracownicy jakich wydziałów czy jednostek…) Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, zarządcy nieruchomości, tbs, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty realizujące program mieszkanie plus.


PROGRAM:
1. Ustawa o ochronie praw lokatorów - nowelizacja
2. Nowe zasady zawieranie i wypowiadanie umów
3. Ustalanie wysokości czynszu
4. Procedura eksmisyjna i realizacja wyroku zmiany od kwietnia 2019r.
5. Najem socjalny lokalu a obecne regulacje
6. Zmienione zasady gospodarowania lokalami komunalnymi
7. Nowe umowy na lokale mieszkalne - obowiązki gminy
8. Zmiany w postępowaniu eksmisyjnym i odszkodowaniu za bezumowne korzystanie
9. RODO w gospodarce mieszkaniowej.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha