zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Podatek VAT i jednolity plik kontrolny w 2020 r.

12 maj 2020 09:00-12:00

249 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


ADRESACI SZKOLENIA:
- Główni Księgowi i księgowi;
- pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
- pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
- Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.


CEL SZKOLENIA:
- Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych PIT, CIT, VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
- Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
- Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.


PROGRAM:
1. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:
- Brak składania deklaracji VAT-7
- Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
- Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
- Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
- Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_V7K;
- Przepisy przejściowe – obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. – dla kogo?

2. Problemy związane z nowym JPK:
- Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
- Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
- Kary za brak wysyłki JPK;
- Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
- Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
- Zwrot podatku VAT a korekta JPK – konsekwencje podatkowe.

3. Nowy schemat JPK VAT – nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K:
- Kody towarów i usług – czego dotyczą;
- Zasady wpisywania kodów;
- Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
- Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady;
- Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
- Termin płatności – czy należy wpisywać?
- Pozostałe istotne elementy JPK.

4. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
- W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
- Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
- Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
- Inne kod u kupującego i sprzedającego – konsekwencje podatkowe;
- MPP – kiedy umieszczać?
- Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
- Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
- Noty korygujące a korekty JPK.

5. Nowy wzór JPK_FA:
- Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
- Obowiązujący schemat nr 3;
- Różnice w poszczególnych schematach;
- Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
- Kody towarów i usług – czy obowiązkowe na fakturach?
- Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK;
- Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
- Paragony z NIP a dane w JPK – czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:
- ksiąg podatkowych i rachunkowych;
- wyciągów bankowych;
- magazynu i gospodarki magazynowej;
- ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
- faktur;
- książki przychodów i rozchodów;
- ewidencji przychodów.

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:
- Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
- Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
- Kontrola podatkowa „standardowa” a drogą elektroniczną – różnice;
- Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji – zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
- Problemy techniczne z wysyłką JPK – brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK;
- Brak UPO – konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
- Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów – praktyczne aspekty.

8. Nowe e-paragony:
- Kasy on-line – zasady stosowania;
- Przepisy przejściowe – kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
- Dane na paragonie a na e-paragonie;
- Dane otrzymywane przez US;
- Wysyłka e-paragonów w jakim formacie?
- Problemy techniczne związane z wysyłką – uregulowania prawne;
- Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów – w jakich przypadkach?
- Kontrole US w zakresie e-paragonów;
- Korekta sprzedaży paragonowej – sposób wykazywania w przypadku e-paragonów.

9. Pytania uczestników.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha