zaproponuj szkolenia

Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów

03 listopad 2021 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od 14 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 6 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca i audytor prawa pracy.


CELE SZKOLENIA:
praktyczne omówienie zagadnień związanych z czasem pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Na szkoleniu zostaną omówione:
- Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt.
- Zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin.
- Wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze.
- Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.
- Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
- Sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.


PROGRAM:
1. Co to jest doba pracownicza?
2. Jakie obowiązują normy czas pracy?
3. Co oznacza przeciętnie 5 – dniowy tydzień pracy?
4. Co oznacza dzień wolny z tytułu 5 – dniowego tygodnia czasu pracy?
5. Co oznacza niedziela i święto w prawie pracy?
6. Jakie obowiązują odpoczynki dobowe i tygodniowe?
7. Co oznacza tydzień w prawie pracy?
8. Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?
9. Kiedy można wykonywać pracę dwukrotnie w dobie pracowniczej?
10. Co to jest ruchomy czas pracy?
11. Kiedy można skrócić odpoczynek dobowy?
12. Jakie okresy są wliczane i niewliczane do czasu pracy?
13. Kiedy stosuje się przestój w pracy?
14. Jak rozliczać czas dyżurów?
15. Jak ustalić czas pracy w delegacji?
16. Jak ustalić czas pracy podczas pracy zdalnej?
17. Jak ustala się wymiaru czasu pracy?
18. Jak ustalić wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu?
19. Jakie są systemy czasu pracy?
20. Jak wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy?
21. Co to jest okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych?
22. Jak prawidłowo ustalać harmonogramy czasu pracy?
23. Jakich oznaczeń dokonywać w harmonogramie pracy?
24. Czy można zmienić harmonogramy czasu pracy?
25. W jakim terminie należy przekazać harmonogramy do wiadomości pracowników?
26. Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?
27. Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?
27.1. Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
27.2. Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
27.3. Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
27.4. Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
27.5. Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
27.6. Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
27.7. Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?
28. Kiedy występuje praca w porze nocnej, kogo można zatrudniać w porze nocnej?
29. Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
30. Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
31. Jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy?
32. Sesja pytań i dyskusji.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha