zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie po zmianach od lipca 2022

08 wrzesień 2022 09:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

8.09.2022

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

6.09.2022

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 275 zł / os.


Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych
  • uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Adresaci szkolenia:

  • służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
  • osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych,
  • właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników,
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 25-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Podróże służbowe – zakres, pojęcia:
- miejsce pracy a siedziba zakładu pracy,
- czas pracy w podróży służbowej,
- wyjazdy na szkolenia.

2. Krajowe podróże służbowe- nowe stawki diet i ryczałtów:
- polecenie wyjazdu,
- diety czy całodzienne wyżywienie,
- koszty przejazdów,
- noclegi,
- samochód prywatny w podróży służbowej.

3. Zagraniczne podróże służbowe ( podróż służbowa a oddelegowanie):
- należności przysługujące pracownikom i ich rozliczanie,
- dojazd do i od granicy,
- zwrot kosztów leczenia,
- różnice kursowe
- zmiany od 2020 r. w delegowaniu pracowników za granicę- dyrektywę 2018/957/UE.),
- pakiet mobilności.

4. Podróże służbowe nie pracowników:
- przedsiębiorców i członków władz spółek kapitałowych,
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

5. Aspekty podatkowe i ZUS podróży służbowych:
- przychód pracownika,
- koszty uzyskania przychodów pracodawcy,
- zwolnienia z ZUS.

6. Samochód w firmie – aspekty podatkowe:
a) samochód a podatki dochodowe i VAT:
• samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe,
• samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne- zmiany w ryczałcie wynikające z Polskiego Ładu” !

7. Podróże służbowe w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.

8. Odpowiedzi na pytania.


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha