zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela od 1 września 2022 r.

24 października 2022 09:00-13:00

260 zł netto

Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela od 1 września 2022 r.
(awans zawodowy, ocena pracy, zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli)


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Prawnik, prawem pracy zajmuje się od 16 lat, a prawem oświatowym od 12 lat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych na Uczelni Łazarskiego. Współautor renomowanego Komentarza do Karty Nauczyciela, który ukazał się (2 wydanie) w roku 2020 nakładem jednego z największych wydawnictw prawniczych w Polsce – C.H.Beck. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego, w tym mobbingu, dyskryminacji, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prawnej ochrony osób wykonujących zawód nauczyciela. Koordynował obsługę największego sporu zbiorowego w sektorze edukacji w ostatnich latach. Ostatnio z sukcesem przeprowadził proces przekształceń związków zawodowych w posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne związku zawodowego. Od wielu lat prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, prowadził również zajęcia dla studentów studiów podyplomowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Jest absolwentem Akademii Demokracji Socjalne prowadzonej przez Friedrich Ebert Stiftung. Obecnie jest pracownikiem ogólnopolskiego związku zawodowego działającego w sektorze edukacji.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestniczkom i uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszczególnych elementów nowelizacji Karty Nauczyciela. W szczególności wyjaśnione zostaną kwestie dotyczące oceny pracy, która ponownie staje się elementem niezbędnym do uzyskania stopnia awansu zawodowego, powrotu do kryteriów oceny pracy, likwidacja stopni awansu zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego, obowiązkowego uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pod rygorem rozwiązania stosunku pracy oraz likwidacji staży na kolejne stopnie awansu zawodowego. Podczas kursu powyższe zagadnienia zostaną omówione zarówno w odniesieniu do nauczycieli pełniących, jaki i niepełniących funkcji kierownicze w szkole.


ADRESACI:
-    Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
-    Nauczyciele, w tym rozpoczynający pracę w szkole
-    Osoby zajmujące się obsługą kadrową ww. jednostek systemu oświaty
-    Przedstawiciele związków zawodowych


1.    Wstęp. Omówienie celów szkolenia i poznanie oczekiwań uczestniczek i uczestników.
2.    Wskazanie obszarów zmian w ustawie - Karta Nauczyciela, które weszły w życie 1.9.2022 r..
3.    Przepisy przejściowe – które przepisy będą miały zastosowanie do poszczególnych grup nauczycieli, w zależności od tego kiedy podjęli pracę w szkole lub osiągnęli poszczególne stopnie awansu zawodowego.
4.    Dokładne omówienie poszczególnych elementów nowelizacji Karty Nauczyciela:
a)    procedury dokonywania oceny pracy z uwzględnieniem stosowania różnych przepisów w zależności od etapu dokonywania oceny oraz etapu rozwoju zawodowego, na jakim jest nauczyciel. Wyjaśnienie powiązania oceny pracy z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego,
b)    nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego i uzyskanej oceny pracy,
c)    zatrudnienie nauczycieli na czas określony od 1.9.2022 r. i przepisy przejściowe obowiązujące w tym zakresie,
d)    uzyskiwanie stopni awansu zawodowego. Kiedy stosować przepisy obowiązujące do 31.8.2022 r., a kiedy nowe zasady,
e)    skracanie staży na stopień nauczyciela mianowanego oraz okresów pracy wymaganych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
f)    sytuacja nauczyciela początkującego i zasady dobywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
g)    nowe zasady wynagradzania w powiązaniu ze stopniami awansu zawodowego.
5.    Omówienie przepisów przejściowych w pozostałym zakresie.
6.    Pytania uczestniczek i uczestników.
7.    Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha