zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Optymalizacja wydatków w oświacie samorządowej 2023 - cięcie kosztów czy rozsądne planowanie?

06 luty 2023 10:00-15:00

420 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Szkolenie poprowadzi Elżbieta Rabenda
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert i panelista w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest subwencja i jak ją wpasować w potrzeby samorządowej oświaty, a może to potrzeby należy dostosować do jej rozmiarów?
2. Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli szukać zbędnych wydatków?
3. Jak zmienić poziom finansowania szkoły/przedszkola w trakcie roku szkolnego?
4. Ile kosztuje oddział, a ile godzina nauczycielska? Policzymy i przygotujemy materiały do planowania arkuszy na 2023 rok.
5. Arkusze organizacyjne szkół/przedszkoli- dokument, który trzeba umieć planować i czytać. Tu zaczyna się optymalizacja szkolnych wydatków- na co zwracamy uwagę, by nie było drogo?
6. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogiczne. Czy na pewno właściwie je rozumiemy? Raczej nie, skoro nas tyle kosztują. Zmienimy to podejście Państwa.
7. Dotowanie podmiotów nie samorządowych - kiedy i jak zoptymalizować wielkość wydatków, co na to ma wpływ i w jakim czasie podjąć czynności?
8. Chrońmy finanse gminy/powiatu- przygotowanie do zmiany w sieci szkół i przedszkoli. Podamy argumentację, przekonującą nadzór pedagogiczny kwestionujący likwidacje i przekształcenia.
9. Czas dla Państwa- pytania!

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha