zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

19 listopad 2019 10:00-15:00

395 zł netto

Prawo pracy w ostatnich latach jest najczęściej zmienianą gałęzią prawa. W każdym roku mamy wprowadzone nowe przepisy. Dodatkowo wiele instytucji ma odmienne regulacje, wyłącznie dla siebie.
Jednymi z odrębnie regulowanych zagadnień jest prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
Czym różni się kształtowanie stosunku pracy między JST a innymi podmiotami?
Jak nie dać się „złapać” w przypadku kontroli?


Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do aktywnego poruszania się po meandrach prawa pracy w JST. Umożliwienia unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.


Szkolenie adresowane jest do:

Pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, sekretarzy gmin, wójtów, burmi-strzów i prezydentów miast.


Informacje o prowadzącym: 

• prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
• ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
• w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
• ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
• brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
• w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
• doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związa-ne z prawem,
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego:
- Kodeks Pracy, ale nie tylko;
- inne źródła prawa pracy;
- regulaminy i obwieszczenia.

2. Zawieranie stosunku pracy:
- negocjacyjny charakter stosunku pracy;
- jak dobrze napisać umowę o pracę;
- rodzaje umów o pracę w JST;
- co jeszcze oprócz umowy?
- zakresy obowiązków – błędy;
- inne sposoby zawarcia stosunku pracy – mianowania, powołanie.

3. Inne obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy:
- wstępne badania profilaktyczne ;
- szkolenie BHP;
- wyposażenie w odzież roboczą.

4. Czas pracy w JST:
- co to jest czas pracy;
- rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy;
- specyfika pracy w JST w zakresie czasu pracy – brak nadgodzin?
- rozliczenie czasu pracy – najczęściej spotykane błędy.

5. Wynagrodzenie za pracę:
- co jest a co nie jest wynagrodzeiem;
- wypłata na konto – obowiązek czy jednak nie;
- inne świadczenia ze stosunku pracy.

6. Urlopy wypoczynkowe – prawda i mity:
- wymiar urlopu;
- urlop w godziny czy w dni;
- odmowa udzielenia urlopu;
- urlop niepełnoetatowca;
- zasady wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

7. Ocena pracy urzędnika w JST:
- podstawy ocen okresowych;
- tryb przeprowadzania;
- konsekwencje ocen okresowych.

8. Odpowiedzialność pracownicza:
- odpowiedzialność za szkody;
- mienie powierzone – odpowiedzialność i zasady powierzania;
- kary porządkowe.

9. Rozwiązanie stosunku pracy:
- sposoby „pożegnania się” z pracownikiem;
- dlaczego nie powinniśmy się bać wypowiedzenia;
- wygaśnięcie stosunku pracy;
- świadectwo pracy – jak prawidłowo wydać – ZMIANY 2019!

10. Co niesie przyszłość – czyli Pracownicze Plany Kapitałowe.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha