zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.

28 październik 2019 10:00-15:00

375 zł netto

Prowadzący:

 

 • osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i stażem pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, dyrektor, wizytator, ekspert), zajmujące się na co dzień zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia, w szczególności jako przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego podczas postępowań konkursowych,
 • osoby doświadczone w zakresie prowadzenia zajęć, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznego.

 

 

Adresaci szkolenia:

 • szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół, a także pracowników jst zajmujących się awansem zawodowym nauczycieli.

 

Forma zajęć:

 

 • szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli,
 • w trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków,
 • w czasie zajęć wykorzystywane są materiały przygotowane przez prowadzących oraz akty prawne,
 • wszystkie materiały wykorzystane podczas zajęć, w tym prezentacja multimedialna, są udostępnione uczestnikom szkolenia,
 • przewidywany czas trwania szkolenia to 5 godzin dydaktycznych.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie porządkujące wiedzę o nowych przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz zasadach stosowania przepisów dotychczasowych. Podczas szkolenia omówione zostaną ścieżki awansu oraz wymagania niezbędne
do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, a także zadania dyrektora szkoły. Wspólnie zmierzymy się z wyzwaniami awansu zawodowego podczas panelu dyskusyjnego.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Przepisy prawne awansu zawodowego, w tym zmiany w prawie wprowadzone w 2019 r. i zasady stosowania przepisów dotychczasowych.
 2. Ścieżka awansu – od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego.
 3. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
 4. Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne.
 5. Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 6. Panel dyskusyjny.

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia

Hotel Novotel
ul. 3 Maja 31, Szczecin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha