zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Zakładowy Plan Kont na 2020 r. w samorządowych jednostkach budżetowych
Wrocław
12 grudzień 2019
Zakładowy Plan Kont na 2020 r. w samorządowych jednostkach budżetowych
Wrocław, 12 grudzień 2019
Inwentaryzacja a zamknięcie roku obrotowego
Warszawa
12 grudzień 2019
Inwentaryzacja a zamknięcie roku obrotowego
Warszawa, 12 grudzień 2019
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola - obowiązki gminy po zmianie przepisów
Warszawa
12 grudzień 2019
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola - obowiązki gminy po zmianie przepisów
Warszawa, 12 grudzień 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
12 grudzień 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 12 grudzień 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Rzeszów
12 grudzień 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Rzeszów, 12 grudzień 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Bydgoszcz
12 grudzień 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Bydgoszcz, 12 grudzień 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Bydgoszcz
12 grudzień 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Bydgoszcz, 12 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Kielce
13 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Kielce, 13 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Rzeszów
13 grudzień 2019
Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Rzeszów, 13 grudzień 2019
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych
Warszawa
13 grudzień 2019
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych
Warszawa, 13 grudzień 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Poznań
13 grudzień 2019
Wynagrodzenia w oświacie 2019
Poznań, 13 grudzień 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Szczecin
13 grudzień 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Szczecin, 13 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych ...
Warszawa
13 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych
Warszawa, 13 grudzień 2019
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2019 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY. PRZEPISY P...
Katowice
13 grudzień 2019
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2019 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ
Katowice, 13 grudzień 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa
16 grudzień 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa, 16 grudzień 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa
16 grudzień 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa, 16 grudzień 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatac...
Warszawa
16 grudzień 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach
Warszawa, 16 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wrocław
16 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wrocław, 16 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świa...
Poznań
16 grudzień 2019
Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy.-kopia
Poznań, 16 grudzień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Kraków
16 grudzień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Kraków, 16 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Poznań
17 grudzień 2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Poznań, 17 grudzień 2019
Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego dla urzędników
Warszawa
17 grudzień 2019
Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego dla urzędników
Warszawa, 17 grudzień 2019
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów
Białystok
17 grudzień 2019
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów
Białystok, 17 grudzień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Kielce
17 grudzień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Kielce, 17 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Lublin
17 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Lublin, 17 grudzień 2019
Prawo autorskie - omówienie przepisów i jego zmian wraz z analizą przypadków
Warszawa
18 grudzień 2019
Prawo autorskie - omówienie przepisów i jego zmian wraz z analizą przypadków
Warszawa, 18 grudzień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Łódź
18 grudzień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Łódź, 18 grudzień 2019
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE ...
Lublin
18 grudzień 2019
DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJĄCE NAJNOWSZE ZMIANY
Lublin, 18 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa
19 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa, 19 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Lublin
19 grudzień 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe
Lublin, 19 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Gdańsk
19 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Gdańsk, 19 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok
20 grudzień 2019
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Białystok, 20 grudzień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Olsztyn
20 grudzień 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Olsztyn, 20 grudzień 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Lublin
20 grudzień 2019
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Lublin, 20 grudzień 2019
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego
Warszawa
10 styczeń 2020
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego
Warszawa, 10 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków
13 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Kraków, 13 styczeń 2020
Procedura wydawania decyzji środowiskowych po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściow...
Warszawa
13 styczeń 2020
Procedura wydawania decyzji środowiskowych po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń
Warszawa, 13 styczeń 2020
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jedn...
Warszawa
13 styczeń 2020
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa
Warszawa, 13 styczeń 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Kraków
13 styczeń 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Kraków, 13 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Kraków
13 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Kraków, 13 styczeń 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Zielona Góra
13 styczeń 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Zielona Góra, 13 styczeń 2020
Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez po...
Olsztyn
13 styczeń 2020
Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST
Olsztyn, 13 styczeń 2020
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacj...
Warszawa
14 styczeń 2020
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny
Warszawa, 14 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Częstochowa
14 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Częstochowa, 14 styczeń 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Szczecin
14 styczeń 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Szczecin, 14 styczeń 2020
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepublic...
Olsztyn
14 styczeń 2020
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach/przedszkolach
Olsztyn, 14 styczeń 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Poznań
14 styczeń 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Poznań, 14 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Wrocław
14 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Wrocław, 14 styczeń 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle Kodeksu Cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Warszawa
15 styczeń 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle Kodeksu Cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Warszawa, 15 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk
15 styczeń 2020
Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Gdańsk, 15 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Kielce
15 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Kielce, 15 styczeń 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Olsztyn
15 styczeń 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Olsztyn, 15 styczeń 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Poznań
15 styczeń 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Poznań, 15 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Białystok
16 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Białystok, 16 styczeń 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Białystok
16 styczeń 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Białystok, 16 styczeń 2020
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepubli...
Białystok
16 styczeń 2020
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach/przedszkolach
Białystok, 16 styczeń 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Poznań
16 styczeń 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Poznań, 16 styczeń 2020
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
16 styczeń 2020
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 16 styczeń 2020
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020-ko...
Białystok
17 styczeń 2020
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020-kopia
Białystok, 17 styczeń 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Białystok
17 styczeń 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Białystok, 17 styczeń 2020
Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez po...
Białystok
17 styczeń 2020
Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST
Białystok, 17 styczeń 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Wrocław
17 styczeń 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Wrocław, 17 styczeń 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Poznań
17 styczeń 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Poznań, 17 styczeń 2020
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa
20 styczeń 2020
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa, 20 styczeń 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Kielce
20 styczeń 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Kielce, 20 styczeń 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Gdańsk
20 styczeń 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Gdańsk, 20 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FU...
Olsztyn
20 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Olsztyn, 20 styczeń 2020
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa
21 styczeń 2020
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa, 21 styczeń 2020
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa
21 styczeń 2020
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa, 21 styczeń 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Gdańsk
21 styczeń 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Gdańsk, 21 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FU...
Gdańsk
21 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Gdańsk, 21 styczeń 2020
Wydawanie zezwolenia na zawód przewoźnika i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Warszawa
22 styczeń 2020
Wydawanie zezwolenia na zawód przewoźnika i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Warszawa, 22 styczeń 2020
Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Warszawa
22 styczeń 2020
Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Warszawa, 22 styczeń 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Poznań
22 styczeń 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Poznań, 22 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Bydgoszcz
22 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Bydgoszcz, 22 styczeń 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Szczecin
22 styczeń 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Szczecin, 22 styczeń 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjal...
Warszawa
23 styczeń 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne, kontrola przewoźników
Warszawa, 23 styczeń 2020
Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy
Warszawa
23 styczeń 2020
Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy
Warszawa, 23 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Poznań
23 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Poznań, 23 styczeń 2020
Dotacje oświatowe 2019-2020
Katowice
23 styczeń 2020
Dotacje oświatowe 2019-2020
Katowice, 23 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Gdańsk
23 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Gdańsk, 23 styczeń 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szczecin
23 styczeń 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szczecin, 23 styczeń 2020
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach pra...
Warszawa
24 styczeń 2020
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach prawnych
Warszawa, 24 styczeń 2020
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnyc...
Warszawa
24 styczeń 2020
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną
Warszawa, 24 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Bydgoszcz
24 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Bydgoszcz, 24 styczeń 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Katowice
24 styczeń 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Katowice, 24 styczeń 2020
Dotacje oświatowe 2019/2020 - zmiany
Kraków
24 styczeń 2020
Dotacje oświatowe 2019/2020 - zmiany
Kraków, 24 styczeń 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Olsztyn
27 styczeń 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Olsztyn, 27 styczeń 2020
Zgromadzenia - zadania i obowiązki administracji publicznej
Warszawa
27 styczeń 2020
Zgromadzenia - zadania i obowiązki administracji publicznej
Warszawa, 27 styczeń 2020
Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych - duże ...
Warszawa
27 styczeń 2020
Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych - duże nowelizacje ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
Warszawa, 27 styczeń 2020
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Kraków
27 styczeń 2020
PFRON - zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej 2019-2020
Kraków, 27 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FU...
Szczecin
27 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Szczecin, 27 styczeń 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Olsztyn
28 styczeń 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I
Olsztyn, 28 styczeń 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa
28 styczeń 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa, 28 styczeń 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa
28 styczeń 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa, 28 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Kraków
28 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Kraków, 28 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Łódź
28 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Łódź, 28 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FU...
Poznań
28 styczeń 2020
OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Poznań, 28 styczeń 2020
Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji w 2019 r.
Białystok
28 styczeń 2020
Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji w 2019 r.
Białystok, 28 styczeń 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa
29 styczeń 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa, 29 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Lublin
29 styczeń 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Lublin, 29 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Warszawa
30 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok
Warszawa, 30 styczeń 2020
Dotacje oświatowe 2019/2020 - Zmiany w zasadach rozliczania dotacji oświatowych
Poznań
30 styczeń 2020
Dotacje oświatowe 2019/2020 - Zmiany w zasadach rozliczania dotacji oświatowych
Poznań, 30 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Lublin
31 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.
Lublin, 31 styczeń 2020
Usuwanie pojazdów na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym
Warszawa
31 styczeń 2020
Usuwanie pojazdów na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym
Warszawa, 31 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Wrocław
31 styczeń 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Wrocław, 31 styczeń 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Łódź
31 styczeń 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Łódź, 31 styczeń 2020
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa
03 luty 2020
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa, 03 luty 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Gdańsk
03 luty 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Gdańsk, 03 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Rzeszów
03 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Rzeszów, 03 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Katowice
03 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Katowice, 03 luty 2020
Samorządowe prawo pracy
Warszawa
04 luty 2020
Samorządowe prawo pracy
Warszawa, 04 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Gdańsk
04 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Gdańsk, 04 luty 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Lublin
04 luty 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Lublin, 04 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Szczecin
04 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Szczecin, 04 luty 2020
Zmiany w podatku VAT z uwzględnienie specyfiki jednostek samorządu terytorialnego
Warszawa
05 luty 2020
Zmiany w podatku VAT z uwzględnienie specyfiki jednostek samorządu terytorialnego
Warszawa, 05 luty 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Kielce
05 luty 2020
Wynagrodzenia w oświacie 2020
Kielce, 05 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Szczecin
05 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Szczecin, 05 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Częstochowa
06 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Częstochowa, 06 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Szczecin
06 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Szczecin, 06 luty 2020
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych ...
Warszawa
07 luty 2020
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych
Warszawa, 07 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Katowice
07 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Katowice, 07 luty 2020
EWIDENCJONOWANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE PLANÓW WYKORZYSTANIA ZASOBU jako pod...
Olsztyn
07 luty 2020
EWIDENCJONOWANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE PLANÓW WYKORZYSTANIA ZASOBU jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
Olsztyn, 07 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Wrocław
07 luty 2020
Lista płac 2020 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia
Wrocław, 07 luty 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Rzeszów
07 luty 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Rzeszów, 07 luty 2020
KPA w oświacie - Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły / przedszkola
Białystok
10 luty 2020
KPA w oświacie - Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły / przedszkola
Białystok, 10 luty 2020
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Warszawa
10 luty 2020
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Warszawa, 10 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Bydgoszcz
10 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Bydgoszcz, 10 luty 2020
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Kraków
10 luty 2020
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Kraków, 10 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Opole
11 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Opole, 11 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Gdańsk
11 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Gdańsk, 11 luty 2020
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Katowice
11 luty 2020
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Katowice, 11 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za...
Katowice
12 luty 2020
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych ORAZ Roczne sprawozdanie za rok 2019
Katowice, 12 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Gdańsk
12 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Gdańsk, 12 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – ...
Wrocław
13 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Wrocław, 13 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Bydgoszcz
13 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Bydgoszcz, 13 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Gdańsk
13 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Gdańsk, 13 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Katowice
14 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Katowice, 14 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Olsztyn
17 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Olsztyn, 17 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Kraków
17 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Kraków, 17 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Gdańsk
18 luty 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Gdańsk, 18 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Łódź
18 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Łódź, 18 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Łódź
18 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Łódź, 18 luty 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Łódź
19 luty 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Łódź, 19 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Łódź
19 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Łódź, 19 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Łódź
20 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Łódź, 20 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Katowice
21 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Katowice, 21 luty 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szczecin
24 luty 2020
Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szczecin, 24 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Kraków
24 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Kraków, 24 luty 2020
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Edycja II
Warszawa
25 luty 2020
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Edycja II
Warszawa, 25 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Szczecin
25 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Szczecin, 25 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Olsztyn
25 luty 2020
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów
Olsztyn, 25 luty 2020
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa
26 luty 2020
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa, 26 luty 2020
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa
26 luty 2020
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa, 26 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specja...
Olsztyn
26 luty 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz kontrola przewoźników z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Olsztyn, 26 luty 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Rzeszów
27 luty 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Rzeszów, 27 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian ...
Olsztyn
27 luty 2020
Wydawanie zezwoleń i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Olsztyn, 27 luty 2020
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa
28 luty 2020
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa, 28 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Łódź
28 luty 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020
Łódź, 28 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Kraków
28 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Kraków, 28 luty 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Olsztyn
28 luty 2020
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – obowiązki samorządu i zarządcy drogi
Olsztyn, 28 luty 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – ...
Poznań
12 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Poznań, 12 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Poznań
13 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Poznań, 13 marzec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Białystok
16 marzec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Białystok, 16 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Białystok
17 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Białystok, 17 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Bydgoszcz
23 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Bydgoszcz, 23 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Bydgoszcz
24 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Bydgoszcz, 24 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – ...
Gdańsk
30 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja III
Gdańsk, 30 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Gdańsk
31 marzec 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Gdańsk, 31 marzec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Wrocław
02 kwiecień 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Wrocław, 02 kwiecień 2020
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ic...
Olsztyn
03 kwiecień 2020
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie
Olsztyn, 03 kwiecień 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Katowice
03 kwiecień 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Katowice, 03 kwiecień 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Rzeszów
21 kwiecień 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Rzeszów, 21 kwiecień 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Rzeszów
22 kwiecień 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Rzeszów, 22 kwiecień 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Lublin
11 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Lublin, 11 maj 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Lublin
12 maj 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Lublin, 12 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Kielce
13 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Kielce, 13 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szczecin
18 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szczecin, 18 maj 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szczecin
19 maj 2020
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szczecin, 19 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Łódź
25 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Łódź, 25 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Wrocław
27 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Wrocław, 27 maj 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Kraków
29 maj 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja II
Kraków, 29 maj 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Opole
15 czerwiec 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Opole, 15 czerwiec 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zat...
Poznań
22 czerwiec 2020
Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne.
Poznań, 22 czerwiec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Poznań
23 czerwiec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Poznań, 23 czerwiec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Katowice
25 czerwiec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Katowice, 25 czerwiec 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Kraków
26 czerwiec 2020
CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Kraków, 26 czerwiec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Gdańsk
29 czerwiec 2020
Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Gdańsk, 29 czerwiec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Gdańsk
30 czerwiec 2020
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP – Edycja IV - NOWOŚĆ!
Gdańsk, 30 czerwiec 2020

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha