zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.

21 październik 2019 10:00-15:00

375 zł netto

Prowadzący:

• osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i stażem pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, dyrektor, wizytator, ekspert), zajmujące się na co dzień zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia, w szczególności jako przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego podczas postępowań konkursowych,
• osoby doświadczone w zakresie prowadzenia zajęć, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznego.


Adresaci szkolenia:
• szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół, a także pracowników jst zajmujących się awansem zawodowym nauczycieli.

Forma zajęć:

• szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli,
• w trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków,
• w czasie zajęć wykorzystywane są materiały przygotowane przez prowadzących oraz akty prawne,
• wszystkie materiały wykorzystane podczas zajęć, w tym prezentacja multimedialna, są udostępnione uczestnikom szkolenia,
• przewidywany czas trwania szkolenia to 5 godzin dydaktycznych.

 

 


Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na szkolenie porządkujące wiedzę o nowych przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz zasadach stosowania przepisów dotychczasowych. Podczas szkolenia omówione zostaną ścieżki awansu oraz wymagania niezbędne
do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, a także zadania dyrektora szkoły. Wspólnie zmierzymy się z wyzwaniami awansu zawodowego podczas panelu dyskusyjnego.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Przepisy prawne awansu zawodowego, w tym zmiany w prawie wprowadzone w 2019 r. i zasady stosowania przepisów dotychczasowych.
2. Ścieżka awansu – od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego.
3. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
4. Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne.
5. Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli.
6. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha