zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Czas pracy kierowcy - szkolenie od postaw + warsztaty praktyczne planowania i rozliczania

27 wrzesień 2019 09:00-15:00

545 zł netto

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wdrożenie od podstaw Uczestnika do prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowcy, sporządzania ewidencji czasu pracy zgodnej z wymaganiami oraz właściwego interpretowania przepisów w odniesieniu do zatrudniania i organizowania pracy kierowców.


Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie służy nabyciu i usystematyzowaniu fundamentalnych zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowcy i jego zatrudnianiem na podstawie różnych form. Ponadto wprowadzenie warsztatowych metod pracy pozwoli na wskazanie praktycznych rozwiązań. Każdy Uczestnik otrzyma skrypt-streszczenie realizujące temat szkolenia, zeszyt ćwiczeń oraz wybrane źródła prawa. Warto podkreślić, że materiały poszkoleniowe zawierają szereg wzorów dokumentów dedykowane dla zawodu kierowcy m.in. liczne oświadczenia kierowcy do akt osobowych, wzór umowy o pracę dla kierowcy, oświadczenia dla zleceniobiorców- i przedsiębiorców-kierowców, zaświadczenie dokumentujące czas pracy kierowcy wykorzystującego nieobecność. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, dzięki czemu otrzymają cenne wskazówki.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które rozpoczynają pracę w zakresie obowiązków rozliczania czasu pracy kierowców oraz osób zatrudniających kierowców. Szkolenie kierowanej jest również do osób chcących poznać, usystematyzować lub zaktualizować prawidłowe interpretowanie przepisów omawiających czas pracy kierowców tj. właścicieli firm transportowych, spedycyjnych, kadry zarządzającej, kadrowych czy księgowych.


Informacje o prowadzącym:

Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Rachunkowość. Księgowa z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w prywatnych firmach, biurach rachunkowych i korporacji międzynarodowej. Pasjonatka przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego. Doświadczony trener z uprawnieniami pedagogicznymi na poziomie akademickim. Od 2016 prowadzi kursy dla przewoźników drogowych i właścicieli firm transportowych w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Aktualne podstawy prawne regulujące czas pracy kierowców krajowych, UE i międzynarodowych.

Wyjaśnienie najważniejszej terminologii dotyczącej czasu pracy kierowcy.

2. Proces zatrudniania kierowcy. Scharakteryzowanie zagadnień:

kadrowo-płacowych, uprawnień kierowcy, różnic pomiędzy wymaganiami dla kierowców „zawodowych” a kierowców „podstawowych”, zatrudnienia kierowcy cudzoziemca.

3. Wprowadzenie do systemów czasu pracy.

Omówienie dedykowanych systemów czasu pracy dla kierowców wykonujących transport: lokalny, krajowy, międzynaro-dowy, na liniach regularnych, kierowców-dostawców.

4. Normy czasu pracy kierowcy.

Przybliżenie pojęć przerw i odpoczynków, czasu pracy i czasu jazdy, dyżurów, pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w godzi-nach nocnych.

5. Rozliczanie czasu pracy kierowcy w załodze pojedynczej i załodze kilkuoso-bowej.

Warsztaty praktyczne: planowania, rozliczania oraz prowadzenia kontroli poprawności i przestrzegania norm czasu pracy przez kierowców.

6. Ewidencja czasu pracy kierowcy.

Przedstawienie sposobów prowadzenia obo-wiązkowej ewidencji, zaprezentowanie praktycznych rozwiązań zgodnych z przepi-sami oraz omówienie dokumentacji szczegółowej, w tym danych z tachografów i kart kierowców.

7. Podróże służbowe kierowców.

Stosowanie rozliczeń dla podróży krajowych i za-granicznych wraz z omówieniem dokumentacji.

8. Podsumowanie.

Opisanie odpowiedzialności pracodawcy oraz pracownika kie-rowcy w przypadku nie stosowania obowiązujących przepisów o czasie pracy kie-rowców.


Ze względu na warszatowy charakter szkolenia maksymalna liczba uczestników to 10 osób! Prosimy również o zabranie ze sobą własnych kalkulatorów.


W przypadku zainteresowaniem zorganizowania szkolenia zamkniętego zapraszam do kontaktu:

Agnieszka Złotorzyńska
Specjalista ds. szkoleń
OWAL s.c.
Tel. 691 768 360
e-mail: agnieszka@owal.edu.pl

 

Miejsce szkolenia

Hotel Polonia
ul. Basztowa 25, Kraków

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

zainteresują Cię także

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha