zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w świetle kodeksu cywilnego i prawa bankowego, przegląd orzecznictwa.

09 lipiec 2019 10:00-15:00

365 zł netto

Informacje o prowadzącym:
Radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst.


Adresaci:
Pracownicy referatów gospodarki nieruchomościami w jst oraz innych komórek organizacyjnych, którzy są zainteresowani tematem szkolenia


Program szkolenia:
1. Zasady prawa spadkowego
2. Procedura nabycia spadku
3. Prawa i obowiązki gminy
4. Spis inwentarza
5. Postępowanie w sprawie środków pieniężnych z tzw. "martwych kont".
6. Gmina jako strona postępowania sądowego
7. Odpowiedzialność gminy za długi spadkowe
8. Orzecznictwo

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha