zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Jak bezpiecznie przejść kontrolę warunków pracy?

20 maj 2019 10:00-15:00

385 zł netto

Prowadzenie firmy nie należy do zagadnień łatwych. Mnogość i nieczytelność przepisów, częste i niechlujne zmiany prawa spędzają sen z powiek każdemu pracodawcy. Wraz ze wzrostem wielkości firmy, rośnie ilość problemów i ryzyko poważnych skutków popełnianych błędów. Nikt nie lubi być kontrolowanym, jednak niechęć do kontroli nie wystarczy do uniknięcia kontaktu z instytucjami nadzoru. Warto wiedzieć, jaką strategię przyjąć w przypadku kontroli:
• jakie są instytucje kontrolne,
• jakie zagadnienia kontrolują,
• jakie są obowiązki podmiotów kontrolujących i kontrolowanych,
• jaki jest przebieg czynności kontrolnych inspekcji pracy,
• jakie środki prawne są wydawane przez kontrolujących,
• jakie mogą być konsekwencje dokonanych ustaleń.
Podstawowe dokumenty badane w czasie kontroli PIP, katalog zagadnień głównych i przykładowe zagadnienia dodatkowe – omówienie listy kontrolnej. Na te i na wiele innych pytań znajdziecie praktyczną odpowiedź w trakcie szkolenia.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadr, osoby prowadzące działalność w zakresie obsługi podmiotów.


Informacje o prowadzącym:
• prawnik i urzędnik państwowy,
• wieloletni pracownik instytucji kontrolnej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia,
• posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego i wykroczeń,
• doświadczony wykładowca – od 2005r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem,
• autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa w ogólnopolskiej prasie fachowej.


Program szkolenia:
1. Podział organów ze względu na pozycję względem podmiotu: wewnętrzne – ZZ. SIP, S BHP; zewnętrzne: PIP, IS, PSP, IOŚr, N.Bud, UDT, SG.
2. Zadania poszczególnych instytucji nadzoru nad warunkami pracy.
3. Struktura Państwowej Inspekcji Pracy.
4. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy.
5. Podmioty podlegające kontroli PIP.
6. Przebieg kontroli:
a. wszczęcie,
b. rola upoważnienia do kontroli,
c. obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie udostępnienia lokalu, dokumentacji obiektów, maszyn i urządzeń, zatrudniania osób na różnych podstawach prawnych,
d. podpisanie protokołu,
e. zastrzeżenia do treści protokołu,
f. skutki odmowy podpisania protokołu kontroli,
g. utrudnianie kontroli.
7. Treść protokołu kontroli.
8. Środki prawne wydawane w trakcie i po kontroli PIP:
a. nakazy: ustny, pisemny,
b. wystąpienie,
c. polecenie.
9. Obowiązki informacyjne względem innych organów.
10. Obowiązki pokontrolne podmiotu kontrolowanego.


Forma realizacji szkolenia:
• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki gospodarczej oraz kontrolnej.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów, ze wskazaniem, iż wiele rozwiązań ma charakter optymalny, a nie idealny.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha