zaproponuj szkolenia

Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym

09 grudzień 2019 10:00-15:00

375 zł netto

PROWADZĄCY:
Ekonomistka, zastępca Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta odpowiedzialna m.in. za realizację kontroli dotacji oświatowych. Wykładowca zagadnień z zakresu kontroli i dyscypliny finansów publicznych na studiach podyplomowych państwowej uczelni ekonomicznej. Autorka poradnika dla kontrolera „Organizacja i przeprowadzanie kontroli dotacji oświatowych w praktyce” oraz współautorka publikacji „Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania”. Od kilku lat prowadzi spotkania warsztatowe i konferencje nt. kontroli dotacji oświatowych.


KORZYŚCI SZKOLENIA – uczestnicy:
-    otrzymają kompendium wiedzy o kontroli wykorzystania dotacji udzielanych z budżetów JST niepublicznym podmiotom oświatowym;
-    zostaną przygotowani do prowadzenia samodzielnych kontroli wydatków finansowanych ww. dotacjami;
-    zostaną zapoznani z praktycznymi narzędziami kontrolnymi ułatwiającymi sprawdzanie i dokumentowanie wydatków z dotacji;
-    będą dysponowali praktyczną wiedzą niezbędną do identyfikowania nieprawidłowości kwalifikujących się do złożenia zawiadomień do prokuratury i rzecznika dyscypliny finansów publicznych.


ADRESACI:
-    Pracownicy komórek kontroli, którzy przeprowadzają lub zamierzają w przyszłości przeprowadzać kontrole dotacji udzielanych niepublicznym podmiotom oświatowym;
-    Pracownicy jednostek (zespołów) obsługi szkół i przedszkoli, zajmujący się rozliczaniem i kontrolą dotacji udzielanych niepublicznym podmiotom oświatowym;
-    Sekretarze, Skarbnicy i kierownicy komórek kontroli i rozliczania dotacji oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (JST).


PROGRAM:
I. Prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących w kontekście ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
II. Kontrola pobrania dotacji – jakie nieprawidłowości skutkują zwrotem dotacji.
1)    Jak rozumieć status ucznia i uczęszczanie ucznia do szkoły, czy kwestionować uczniów nieobecnych okresowo i wakacyjnych?
2)    Kontrole frekwencji w szkołach dla dorosłych.
III. Kontrola poszczególnych rodzajów wydatków sfinansowanych z dotacji oświatowej– jak w praktyce sprawdzać wydatki na:
1)    wynagrodzenia:
a)    pracowników podmiotów dotowanych,
a)    pracowników organów prowadzących podmioty dotowane,
b)    dyrektorów będących jednocześnie jako osoby fizyczne organami prowadzącymi podmioty dotowane;
1)    wynajem pomieszczeń i opłaty eksploatacyjne;
2)    remonty;
3)    zakupy i usługi:
a)    pomocy dydaktycznych,
a)    wyposażenia,
b)    szkolenia,
c)    usługi księgowe, kadrowe, administracyjne, prawne, informatyczne,
d)    usługi pocztowe i kurierskie,
e)    usługi transportowe.
4)    zakupy żywności i usługi cateringowe;
5)    wycieczek i innych atrakcji dla dzieci organizowanych na terenie podmiotów dotowanych jak i poza nim.
IV. Kontrola wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i na kształcenie specjalne – jakie nieprawidłowości stwierdzone w kontroli wykorzystania dotacji skutkują zwrotem dotacji.
V. Skutki nieprawidłowości stwierdzanych w toku kontroli pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych.
VI. Pomocne dla kontrolerów orzeczenia sądów administracyjnych.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha