zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w świetle ustaleń kontroli i dobrych praktyk

04 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, budżetowania zadaniowego, dyscypliny finansów publicznych, zarządzania ryzykiem, i audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, administracji publicznej. Trener Ministerstwa Finansów z w/w tematów. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie w Białymstoku, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 Autorka artykułów w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym - współpracuje z Wydawnictwem Beck.

 

Ekonomista, absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz kierownik referatu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz posiada certyfikat  audytora wewnętrznego Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów (nr zaświadczenia 58/2004). W 2004 r. uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Od 2006 r. Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.

 

 

 

 Program szkolenia:

 1. KONTROLA ZARZĄDCZA w Urzędzie – PRZYPOMNIENIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ:
 • Jak dobrze zarządzać urzędem? Kluczowe czynniki sukcesu. Kontrola zarządcza jako instrument wspierający dobre zarządzanie w administracji publicznej.
 • Rola i obowiązki kierownika jednostki, księgowego oraz kadry kierowniczej w zakresie kontroli zarządczej.
 • Omówienie zadań i obowiązków kadry kierowniczej wynikających z przyjętych regulacji w jednostce.
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie niewykonania obowiązków z kontroli zarządczej.
 1. ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ W OPARCIU O STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ – ASPEKTY PRAKTYCZNE W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI.

 

 • Standardy Kontroli Ministra Finansów jako źródło podstawowych wymagań
 • Ocena kontroli zarządczej przeprowadzona przez NIK, RIO i inne służby kontroli. Na co zwrócić uwagę przy doskonaleniu funkcjonujących rozwiązań?
 • Zasady projektowania systemu kontroli w urzędzie.
 • Podstawowe narzędzia sprawowania kontroli zarządczej w urzędzie: plan działania, sprawozdanie z wykonania planu, rejestr ryzyka, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

3. Organizacja kontroli zarządczej w Urzędzie – wymagania dokumentacyjne. Omówienie wybranych aspektów i obszarów działania jednostki.

 

3.1. Wymagania dokumentacyjne:

 • dokumenty kontroli zarządczej a dokumenty systemów zarządzania,
 • kontrola i nadzór nad aktualnością dokumentów,
 • odpowiedzialność w zakresie systemu zarządzania dokumentacją,
 • dobre praktyki w organizacji systemu. Jak nie zbiurokratyzować pracę jednostki?
 • Omówienie istniejących regulacji i przedstawienie propozycji dobrych praktyk.

 

3.2Jak dobrze definiować cele i zadania i zarządzać ryzykiem?

 • Cele i mierniki ich realizacji w jednostce organizacyjnej;
  • Identyfikacja ryzyka – czynniki wewnętrzne, zewnętrzne;
  • Źródła poszukiwań ryzyka w urzędzie;
  • Metody i techniki identyfikacji ryzyka;
  • Ocena ryzyka (skutek, prawdopodobieństwo, istotność);
  • Mapa/macierz ryzyka (3x3, 5x5);
  • Rodzaje reakcji na ryzyko;
  • Monitoring ryzyka.
 1. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym sankcje w zakresie nieprawidłowej organizacji systemu kontroli zarządczej.
 2. Podsumowanie szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha