zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

13 grudzień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od 14 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 6 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca i audytor prawa pracy.


ADRESACI SZKOLENIA: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.


CEL SZKOLENIA: W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki SN, stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.


PROGRAM:
1.    Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
2.    Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
3.    Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie składek emerytalno – rentowych
3.1.    Dokumenty korygujące do ZUS
3.2.    Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
3.3.    Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
3.4.    Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek
4.    Nadpłata składek z umowy zlecenia
5.    Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno – rentowych
5.1.    Dokumenty korygujące do ZUS
5.2.    Ustalenie niedopłaty składek
5.3.    Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
5.4.    Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
5.5.    Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek
6.    Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
7.    Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
8.    Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika
9.    Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego
10.    Zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
11.    Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia
12.    Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń
13.    Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika
14.    Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
15.    Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS
16.    Obowiązek korekty za lata wcześniejsze
17.    Pytania i dyskusja

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha