zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

24 wrzesień 2019 10:00-15:00

355 zł netto

PROWADZĄCY:
Doświadczony praktyk z kilkunastoletnim stażem, specjalizujący się w problematyce związanej z transportem drogowym, a w szczególności uprawnieniami udzielanymi przez organy samorządowe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - kierunku Politologia i administracja publiczna na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. 15-letnie doświadczenie w administracji samorządowej, poparte praktyką na stanowisku kierowniczym w komórce odpowiedzialnej m.in. za udzielanie i cofanie uprawnień transportowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką związaną z:
- udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- sprawowaniem nadzoru w zakresie spełnienia wymogów ustawowych,
- kontrolą przedsiębiorców,
- cofaniem licencji oraz nakładaniem kary pieniężnej za jej niezwrócenie.


ADRESACI:
Pracownicy starostw, urzędów miast i gmin odpowiedzialni za udzielanie oraz cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


PROGRAM:
1.    Udzielanie oraz zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w ujęciu praktycznym.
a)    Adres i siedziba przedsiębiorcy,
b)    Karalność przedsiębiorcy oraz zatrudnionego kierowcy,
2.    Sprawowanie nadzoru w zakresie spełnienia wymogów ustawowych.
a)    ostrzeżenie przewoźnika,
b)    nałożenie na przewoźnika obowiązku przedstawienia dokumentów, potwierdzających spełnia wymagań ustawowych,
c)    współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego
3.    Zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką.
a)    Zwrot licencji po upływie okresu zawieszenia,
b)    Zwrot części opłaty poniesionej za wydanie licencji.
4.    Kontrola przedsiębiorcy, w tym kontrola prawidłowości pobierania opłat za przewóz oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego.
5.    Cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
6.    Nakładanie kary pieniężnej za niezwrócenie licencji po wydaniu decyzji administracyjnej o jej cofnięciu.
7.    Projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym. Wybrane zagadnienia dotyczące przewozu osób taksówką.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha