zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Lista płac 2019 – PIT 0 – Potrącenia z wynagrodzenia

15 listopad 2019 09:00-14:00

395 zł netto

Prowadzący:

 • Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.
 • Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
 • Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

 

Cel szkolenia:

Poprawne naliczanie  listy płac  a tym samym uniknięcie korekt ZUS, US.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów?

 • Przeanalizowanie poszczególnych absencji w pracy pracownika , a wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzeń.
 • Lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:

o   Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.

o   Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa ,ojcostwa,pracownika , świadczenia z ZUS

 • Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy
 • Papierowe zwolnienia lekarskie – co pracodawca zrobić powinien
 • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
  a/ okres wyczekiwania na świadczenie
  b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
  c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
 • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
  a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
  b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
  c / wypłacane za roczny okres
 • Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
 • Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
 • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.

• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
 • Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
 • Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
 • Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
 • Omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B.
 • Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Zbieg tytułów
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne.
 • Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych 
 • Potrącenia z „ parabanków”
 • ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄŻANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY

Miejsce szkolenia

Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A, Poznań

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha