zaproponuj szkolenia

Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów

20 kwiecień 2020 10:00-15:00

375 zł netto

Zmiany w opodatkowaniu pracowników do 26 roku życia. Potrącenia z wynagrodzenia


PROWADZACY:
Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków.


CELE SZKOLENIA:
Poprawne naliczanie listy płac a tym samym uniknięcie korekt ZUS, US.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.


PROGRAM:
1.    Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów
-    Przeanalizowanie poszczególnych absencji w pracy pracownika , a wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzeń.
-    Lista płac
-    Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
-    Regulamin wynagradzania a list płac
-    Składniki listy płac a poprawność naliczania
-    Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
-    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
-    Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
-    Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
-    Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
2.    Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
3.    Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
4.    Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
5.    Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
6.    Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
-    Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika,
-    Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

7.    Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczenia z ZUS
-    Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy
-    Papierowe zwolnienia lekarskie – co pracodawca zrobić powinien
-    Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
-    Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a)    okres wyczekiwania na świadczenie
b)    dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c)    wysokość i okres wypłaty świadczeń
-    Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
-     Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
-    Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
-    Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a)    wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b)    wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c)    wypłacane za roczny okres
-    Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
-    Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
-    Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
-     Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
-    Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
-    Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
-    Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
-    Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
-    Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
-    Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
-    Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni    
-    Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
-    Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
-    Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
-    Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
-    Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
-    Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
-    Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
-    Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
-    Omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B.
-    Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

8.    Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
-    Kwoty wolne od potrąceń
-    Potrącenia za zgodą pracownika
-    Potrącenia bez zgody pracownika
-    Potrącenia alimentacyjne
-    Potrącenia nie alimentacyjne
-    Potrącenia z umów zlecenia
-    Potrącenia ZFŚŚ
-    Potrącenia z zasiłków ZUS
-    Zbieg tytułów
-    Potrącenia na wniosek sądu karnego
-    Potrącenia administracyjne.
-    Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych
-    Potrącenia z umów cywilnoprawnych
-    Potrącenia z „parabanków”
-    Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci a konsekwencja dla pracodawcy.
9.   Panel dyskusyjny

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha